Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива

Да предположим, че ви е даден масив с няколко повтарящи се числа. Трябва да намерим максималното разстояние между двете едни и същи числа на число с различен индекс, присъстващо в масив. Пример за въвеждане: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като елементите в масива [1] ...

Прочети повече

Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване

Получава се въпрос, в който сте дали несортиран масив с множество повторения на числа. Задачата е да се групират всички многобройни появявания на масивни елементи, подредени по първо появяване. Междувременно поръчката трябва да бъде същата, колкото идва номерът. Примерен вход: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Прочети повече

Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред

Да предположим, че имаме масив от две цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i

Проблемът „Пренареждане на масив, така че arr [i] = i“ заявява, че ви е даден масив от цели числа, вариращи от 0 до n-1. Тъй като всички елементи може да не присъстват в масива, тогава на тяхно място е -1. Изявлението за проблем иска да пренареди масива в такъв ...

Прочети повече

Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d

Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа. Входните стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най-големия елемент „d“ в набора, така че a + b + c =…

Прочети повече

Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици

„Максималният брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени равномерно между k ученици“, посочва, че са ви дадени n кутии, в които има някои шоколадови бонбони. Да предположим, че има k ученици. Задачата е да се разпредели максималният брой шоколадови бонбони между k ученици по равно, като се изберат последователни кутии. Ние можем …

Прочети повече

Максимални последователни числа, представени в масив

Изявление за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа с размер N. Проблемът „Максимални последователни числа, присъстващи в масив“ иска да открие максималния брой последователни числа, които могат да бъдат разпръснати в масив. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Обяснение: The ...

Прочети повече

Увеличете елементите с помощта на друг масив

Да предположим, че сме дали два масива от цели числа със същия размер n. И двата масива съдържат положителни числа. Изявлението за проблем иска да максимизира първия масив, като използва втория елемент на масива, като поддържа втория масив като приоритет (елементите на втория масив трябва да се появят първи в изхода). ...

Прочети повече

Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k

Проблемът „Минимални суапове, необходими за обединяване на всички елементи, по-малки или равни на k“, гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият брой суапове, които ще са необходими, за да се съберат елементите, които са по-малки или равни ...

Прочети повече

Максимална сума от двойки със специфична разлика

Проблемът „Максимална сума на двойки със специфична разлика“ гласи, че ви се дава масив от цели числа и цяло число K. Тогава от нас се иска да открием максималната сума от независими двойки. Можем да сдвоим две цели числа, ако имат абсолютна разлика по-малка от К. ...

Прочети повече