Минимална сума от умножения на n числа

Проблемът „Минимална сума на умноженията на n числа“ гласи, че са ви дадени n цели числа и трябва да сведете до минимум сумата на умножение на всички числа, като вземете два елемента, които са съседни едновременно и върнете тяхната сума mod 100 до единичен номер ...

Прочети повече

Итеративно обръщане на предварителна поръчка

Проблемът „Итеративно обхождане на предварителна поръчка“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите обхода на предварително поръчка на дървото. От нас се изисква да намерим обхождането на предварителната поръчка, използвайки итеративен метод, а не рекурсивен подход. Пример 5 7 9 6 1 4 3…

Прочети повече

Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence

Изложение на проблема Проблемът „Отпечатайте n условия на последователността на Нюман-Конуей“ гласи, че ви е дадено цяло число „n“. Намерете първите n условия на Newman-Conway Sequence и ги отпечатайте. Пример n = 6 1 1 2 2 3 4 Обяснение Всички отпечатани термини следват последователността на Нюман-Конуей ...

Прочети повече

Най-дългата битонна последователност

Да предположим, че имате масив от цели числа, проблемният израз иска да откриете най -дългата битонна подпоследователност. Битоничната последователност на масив се счита за последователност, която първо се увеличава, а след това намалява. Пример arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Обяснение 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54…

Прочети повече

Алгоритъм за ограда на живопис

Постановка на проблема „Алгоритъмът за боядисване на ограда“ гласи, че ви е дадена ограда с някои стълбове (някои дървени парчета или други парчета) и някои цветове. Разберете броя на начините за боядисване на оградата, така че най -много само 2 съседни огради да имат същия цвят. Тъй като този…

Прочети повече

Изрязване на пръчка

Изложение на проблема Проблемът „Рязане на пръчка“ гласи, че ви е даден прът с определена дължина и цени за всички размери на пръти, които са по -малки или равни на дължината на входа. Тоест ние знаем цената за пръти с дължина от 1 до n, като се има предвид ...

Прочети повече

Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали

Изложение на проблема Проблемът „Проверете дали всеки два интервала се припокриват между даден набор от интервали“ заявява, че сте получили някакъв набор от интервали. Всеки интервал се състои от две стойности, едната е начален, а другата е крайна. Изявлението за проблема иска да се провери дали някой от ...

Прочети повече

Приятели Сдвояване проблем

Изложение на проблема „Проблемът за сдвояване на приятели“ посочва, че има N приятели. И всеки от тях може да остане единичен или да бъде свързан помежду си. Но след като се направи чифт, тези двама приятели не могат да участват в сдвояването. Така че трябва да намерите общия брой начини ...

Прочети повече

Честит номер

Изложение на проблема Какво е щастливо число? Числото е щастливо число, ако можем да намалим дадено число до 1, следвайки този процес: -> Намерете сумата от квадрата на цифрите на даденото число. Заменете тази сума със стария номер. Ще повторим това ...

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на акции

Изложение на проблема Проблемът „Най -добро време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви е даден масив от цени с дължина n, където i -ият елемент съхранява цената на акциите на i -ти ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да купим в един ден и ...

Прочети повече