Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3

Проблемът „Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3“ гласи, че стоите на земята. Сега трябва да стигнете до края на стълбището. И така, колко са начините да стигнете до края, ако можете да скочите само 1, 2, ...

Прочети повече

Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него

Намерете всички симетрични двойки - Дадени са ви двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече

Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)

Проблемът „Намери подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)“ гласи, че ви е даден масив с цяло число, съдържащ също отрицателни цели числа и число, наречено „сума“. Изявлението за проблем иска да отпечата подмасива, който сумира до дадено число, наречено „сума“. Ако има повече от един подмасив ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви

Проблемът „Печат на модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви“ гласи, че сте получили цяло число масив и са зададени „q“ номера на заявките. Дадена е и една цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Декларацията за проблема иска да се намери ...

Прочети повече

Заявки за обхват на обхвата без актуализации

Изложение на проблема Проблемът „Заявки за сума на обхвата без актуализации“ гласи, че имате масив от цели числа и диапазон. Твърдението на проблема иска да се намери сумата от всички елементи в дадения диапазон. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Заявка: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Заявление за проблем Вие получавате масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Тристранно разделяне на масив около даден диапазон“ иска да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Намерете минималното разстояние между две числа

Заявление за проблем Вие сте дали масив и две числа, наречени x и y. Задачата „Намерете минималното разстояние между две числа“ иска да се установи минимално възможното разстояние между тях. Даденият масив може да има общи елементи. Можете да приемете, че x и y са различни. …

Прочети повече

Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x

Постановка на проблем Проблем „Брой четворки от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x“, заявява, че ви се дават четири целочислени масива и стойност, наречена x. Постановката за проблема иска да се установи колко четворки могат да се образуват от коя сума от елементи на ...

Прочети повече

Намерете подмасива с най-малко средно

Заявление за проблем Вие сте дали масив от цели числа и число k. Твърдението на проблема иска да се намери подмасивът с най-малка средна стойност, а именно да се намери подмасивът от k елемента, който има минималната средна стойност. Пример arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Подмасив от [0, 2] има минимална средна стойност. Обяснение:…

Прочети повече