Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3

Проблемът „Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3“ гласи, че стоите на земята. Сега трябва да стигнете до края на стълбището. И така, колко са начините да стигнете до края, ако можете да скочите само 1, 2, ...

Прочети повече

Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него

Намерете всички симетрични двойки - Дадени са ви двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече

Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)

Проблемът „Намери подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)“ гласи, че ви е даден масив с цяло число, съдържащ също отрицателни цели числа и число, наречено „сума“. Изявлението за проблем иска да отпечата подмасива, който сумира до дадено число, наречено „сума“. Ако има повече от един подмасив ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви

Проблемът „Печат на модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви“ гласи, че сте получили цяло число масив и са зададени „q“ номера на заявките. Дадена е и една цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Декларацията за проблема иска да се намери ...

Прочети повече

Заявки за обхват на обхвата без актуализации

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за обхват на обхвата без актуализации“ гласи, че имате масив от цели числа и обхват. Постановката на проблема изисква да се открие сумата на всички елементи в дадения диапазон. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Заявка: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон“ изисква да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Намерете минималното разстояние между две числа

Декларация за проблема Дадохте масив и две числа, наречени x и y. Проблемът „Намерете минималното разстояние между две числа“ изисква да се установи минимално възможното разстояние между тях. Даденият масив може да има общи елементи. Можете да предположите, че и x, и y са различни. ...

Прочети повече

Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x

Постановка на проблема Проблемът „Преброяване на четворки от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x“, посочва, че са ви дадени четири целочислени масива и стойност, наречена x. Постановката на проблема иска да открие колко четворки могат да се образуват от кой сбор от елементи на ...

Прочети повече

Намерете подмасива с най-малко средно

Декларация за проблема Дадохте цял масив и число k. Изложението на проблема иска да се намери подмасивът с най-малко средно, което е да се намери подмасивът от k елемента, който има минималната средна стойност. Пример arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Под-масивът от [0, 2] има минимална средна стойност. Обяснение: ...

Прочети повече