Валидни анаграми

В проблема „Валидни анаграми“ сме дали два низа str1 и str2. Разберете, че и двата низа са анаграми или не. Ако са анаграми върнете true, иначе върнете false. Пример за въвеждане: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Изход: вярно Обяснение: Тъй като str2 може да се формира чрез пренареждане ...

Прочети повече

Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив

Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Намиране на сумата на всички уникални суми подмасиви за даден масив“ иска да се намери сумата на всички уникални подмасиви (Сумата на подмасива е сумата на елементите на всеки подмасив). Чрез уникална сума от под-масив, ние искахме да кажем, че няма под-масив ...

Прочети повече

Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?

Проблемът „Как да проверя дали два дадени множества не са свързани?“ състояния, които предполагат, че са ви дадени два набора под формата на масив, кажете set1 [] и set2 []. Вашата задача е да разберете дали двата набора са неразделими набори или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Прочети повече

Намерете липсващи елементи от диапазон

Проблемът Намиране на липсващи елементи от диапазон ”заявява, че ви е даден набор от различни елементи в рамките на определен диапазон и диапазон, даден като нисък и висок. Намерете всички липсващи елементи в диапазон, който не присъства в масив. Изходът трябва да бъде в ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане

Получавате масив с размер n, първоначално всички стойности в масива ще бъдат 0 и заявките. Всяка заявка съдържа четирите стойности, вида на заявката T, лявата точка на диапазона, дясната точка на диапазона и число k, трябва да ...

Прочети повече

Различни съседни елементи в масив

Декларация за проблем Да предположим, че имаме цяло число масив. Проблемът „Разграничени съседни елементи в масив“ иска да се определи дали е възможно да се получи масивът, в който всички съседни числа са различни или не, чрез размяна на два съседни или съседни елемента в масив, ако той ...

Прочети повече

Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“

Декларация за проблема Проблемът “Пренаредете масив така, че 'arr [j]' да стане 'i', ако 'arr [i]' е 'j'“, посочва, че имате масив с размер n, съдържащ цели числа. Числата в масива са в диапазона от 0 до n-1. Изявлението за проблем иска да пренареди масива в ...

Прочети повече

Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1

При намирането на единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1 проблем, ние дадохме масив от случайни цели числа в диапазон от 1 до n-1. Ще има едно число, което се повтаря. Вашата задача е да намерите този номер. Примерен вход [2,3,4,5,2,1] Изход 2 Обяснение 2 е ...

Прочети повече

Максимална сума, нарастваща последователност

Постановка на проблема В задачата „Максимална сума, нарастваща последователност“ сме дали масив. Намерете сумата от максималната подпоследователност на дадения масив, т.е. целите числа в подпоследователността са в сортиран ред. Подпоследователността е част от масив, която е последователност, която е ...

Прочети повече