Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред

Да предположим, че имаме масив от две цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Inorder наследник на възел в двоично дърво

Постановка на проблем Проблемът иска да се намери „Inorder наследник на възел в двоично дърво“. Inorder наследник на възел е възел в двоичното дърво, който идва след дадения възел в обхода на inorder на даденото двоично дърво. Примерен наследник на Inorder на 6 е ...

Прочети повече

Намерете дали има подмасив с сума 0

Проблемът „Намерете дали има подмасив с 0 сума“ гласи, че ви е даден целочислен масив, съдържащ и отрицателни цели числа. Твърдението за проблем изисква да се определи дали някой подмасив с размер най-малко 1. Този подмасив трябва да има сума, равна на 1. Пример arr [] = {2,1, -3,4,5}…

Прочети повече

Отпечатайте всички подредове с 0 суми

Даден ви е целочислен масив, вашата задача е да отпечатате всички възможни подмасиви със сума, равна на 0. Така че трябва да отпечатаме всички подмасиви с 0 сума. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Подмасив, намерен от 0 индекс ...

Прочети повече

Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s

Задачата „Брой поднизове с равен брой 0s, 1s и 2s“ гласи, че ви е даден низ, който има само 0, 1 и 2. Твърдението за задача иска да се установи броят на поднизовете, които съдържат равно не само на 0, 1 и 2. Пример str = "01200" ...

Прочети повече

Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз

Постановка на проблем Даден низ s с дължина/размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща се квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена начална скоба в израз. Пример s = „[ABC [23]] [89]” индекс = 0 8 s = „[C- [D]]” индекс = 3 5 s…

Прочети повече

Различни съседни елементи в масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имаме масив от цели числа. Проблемът „Различни съседни елементи в масив“ иска да се определи дали е възможно да се получи масивът, в който всички съседни числа са различни или не, чрез смяна на два съседни или съседни елемента в масив, ако той ...

Прочети повече

Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене

Постановка на проблема Проблемът „Проверете дали даденият масив може да представлява обхождане на ред на ниво на двоично дърво за търсене“ заявява, че ви е дадено обхождане на ред на ниво на двоичното дърво за търсене. И с помощта на обхождане на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали поръчката за ниво ...

Прочети повече

Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор

Постановка на проблем Дадено ни е двоично дърво и трябва да го преобразуваме в двоично дърво за търсене. Проблемът „Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене с помощта на набор STL“ иска да се направи преобразуване с помощта на набор STL. Вече обсъждахме преобразуването на двоичното дърво в BST, но ние ...

Прочети повече

Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Пренареждане на масива така, че дори позиционираните да са по -големи от нечетни“ иска да се пренареди масивът, като елементите на четна позиция в масив трябва да бъдат по -големи от елемента точно преди него. Arr [i-1] <= Arr [i], ако позиция „i“…

Прочети повече