Римско към Integer Leetcode решение

В задачата „Roman to Integer“, ни е даден низ, представляващ някакво положително цяло число в неговата римска цифрова форма. Римските цифри са представени от 7 знака, които могат да бъдат преобразувани в цели числа, като се използва следната таблица: Забележка: Целочислената стойност на дадената римска цифра няма да надвишава или ...

Прочети повече

Техника за разлагане на Sqrt (или квадратен корен)

Получавате заявка за обхват цял ​​масив. Ще бъдете помолени да определите сумата на всички числа, които попадат в обхвата на дадената заявка. Дадената заявка е от два типа, които са - Актуализация: (индекс, стойност) се дава като заявка, където имате нужда ...

Прочети повече

Максимална дължина на повтарящия се подмасив

В задача „Максимална дължина на повтарящи се подмасиви“ ние дадохме два масива масив 1 и масив 2, вашата задача е да намерите максималната дължина на подмасив, който се появява в двата масива. Примерен вход: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като максималната дължина на подмасив е 3 и…

Прочети повече

Разлика между най-високата и най-малката честота в масива

Проблемът „Разлика между най -високите и най -малките честоти в масив“ гласи, че предполагате, че имате цяло число. Постановката за проблем иска да се установи максималната разлика между най -високата честота и най -ниската честота на две различни числа в масива. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

Сдвоете с даден продукт

Проблемът „Сдвояване с даден продукт“ гласи, че ви е даден целочислен масив и число „x“. Определете дали масив се състои от двойка, чийто продукт е равен на „x“, съществува в дадения входен масив. Пример [2,30,12,5] x = 10 Да, има двойка продукти Обяснение Тук 2…

Прочети повече

Средна стойност на обхвата в масива

Изложение на проблема Проблемът „Средно на обхвата в масива“ гласи, че ви е даден целочислен масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа ляво и дясно като диапазон. Изявлението за проблема иска да се установи долната средна стойност на всички числа, които влизат в ...

Прочети повече

Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения

Твърдение на проблема Да предположим, че ви е даден двоичен низ и две числа x и y. Низът се състои само от 0 и 1. Проблемът „Пренареждане на двоичен низ като алтернативни x и y събития“ изисква да се пренареди низът така, че 0 идва x по ⇒ 1 идва ...

Прочети повече

Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи

Твърдение за проблем Дали сте масив от цели числа. Проблемът „Пренареждане на масива така, че четните елементи на индекса да са по -малки, а нечетните елементи на индекса са по -големи“ иска да се пренареди масивът по такъв начин, че четните елементи на индекса да са по -малки от нечетните елементи на индекса в ...

Прочети повече

Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x

Заявление за проблем „Брой двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x“ Проблемът заявява, че ви се дават два сортирани масива от цели числа и цяло число, наречено сума. Твърдението за проблема иска да се установи общият брой на двойката, който възлиза на ...

Прочети повече

Валидно судоку

Валидното судоку е проблем, при който сме дали 9 * 9 дъска за судоку. Трябва да открием, че даденото Судоку е валидно или не въз основа на следните правила: Всеки ред трябва да съдържа цифрите 1-9 без повторение. Всяка колона трябва да съдържа цифрите 1-9 без повторение. Всеки от 9-те 3-кубета 3-кутии ...

Прочети повече