Максимална сума от двойки със специфична разлика

Проблемът „Максимална сума на двойки със специфична разлика“ гласи, че ви се дава масив от цели числа и цяло число K. Тогава от нас се иска да открием максималната сума от независими двойки. Можем да сдвоим две цели числа, ако имат абсолютна разлика по-малка от К. ...

Прочети повече

Брой индексни двойки с равни елементи в масив

Да предположим, че сме дали масив от цели числа. Задачата „Брой индексни двойки с равни елементи в масив“ иска да се установи не на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 Обяснителни двойки…

Прочети повече

Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив

Проблемът „Изграждане на двоично дърво от дадено представяне на родителски масив“ гласи, че ви е даден масив. Този входен масив представлява двоично дърво. Сега трябва да изградите двоично дърво въз основа на този входен масив. Масивът съхранява индекса на родителски възел във всеки индекс. ...

Прочети повече

Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?

Проблемът „Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?“ заявява, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да премахнете половината възли. Половината възел се дефинира като възел в дървото, който има само едно дете. Или е ...

Прочети повече

Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория

Проблемът „Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория“ гласи, че ви се дават два масива. Масивите се състоят от всички цели числа. Трябва да разберете числата, които няма да присъстват във втория масив, но присъстват в първия масив. Пример…

Прочети повече

Преминаване на граници на двоично дърво

Постановка на проблем Проблемът „Обхождане на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук преминаването на граници означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?

Проблемът „Как да проверим дали два зададени множества не са разделени?“ гласи, че да предположим, че сте получили два множества под формата на масив, например set1 [] и set2 []. Вашата задача е да разберете дали двата набора са Disjoint Sets или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Прочети повече

Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг

The problem “Check if a given array contains duplicate elements within k distance from each other” states that we have to check for duplicates in given unordered array within the range of k. Here the value of k is smaller than the given array. Examples   K = 3   arr[] = …

Прочети повече

Отпечатайте десен изглед на двоично дърво

Problem Statement   The problem “Print Right View of a Binary Tree” states that you are given a binary tree. Now you need to find the right view of this tree. Here, right view of the binary tree means to print the sequence as the tree looks when looked from the …

Прочети повече

Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка

Изложение на проблема Проблемът „Напишете функция, за да получите точката на пресичане на два свързани списъка“ заявява, че сте получили два свързани списъка. Но те не са независими свързани списъци. Те са свързани в даден момент. Сега трябва да намерите тази пресечна точка на тези два списъка. …

Прочети повече