Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?

Проблемът „Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?“ заявява, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да премахнете половината възли. Половината възел се дефинира като възел в дървото, който има само едно дете. Или е ...

Прочети повече

Намерете липсващи елементи от диапазон

Проблемът Намиране на липсващи елементи от диапазон ”заявява, че ви е даден набор от различни елементи в рамките на определен диапазон и диапазон, даден като нисък и висок. Намерете всички липсващи елементи в диапазон, който не присъства в масив. Изходът трябва да бъде в ...

Прочети повече

Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s

Получавате масив от цели числа. Целите числа са само 0 и 1 във входния масив. Изложението на проблема иска да открие най-големия подмасив, който може да има равен брой 0 и 1. Пример arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (общо 6 елемента) Обяснение От позицията на масива ...

Прочети повече

Непокриваща се сума от два комплекта

Декларация за проблема Проблемът „Непокриваща се сума на два набора“ гласи, че са ви дадени два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Заявки за обхват на обхвата без актуализации

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за обхват на обхвата без актуализации“ гласи, че имате масив от цели числа и обхват. Постановката на проблема изисква да се открие сумата на всички елементи в дадения диапазон. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Заявка: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон“ изисква да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време

Декларация за проблема Проблемът „Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 в линейно време“ гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема иска да открие трите числа по такъв начин, че масив [i] <масив [k] <масив [k] и i <j <k. Пример arr [] ...

Прочети повече

Заявки за поднизове на Palindrome

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за поднизове на Palindrome“ гласи, че сте получили String и някои заявки. С тези заявки трябва да определите дали формираният подниз от тази заявка е палиндром или не. Пример String str = “aaabbabbaaa” Заявки q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7},…

Прочети повече

Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете

Декларация за проблем „Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дъщерно устройство“ посочва, че сте получили обръщане на предварителна поръчка на двоично дърво за търсене. И трябва да откриете дали всички нелистови възли съдържат само едно дете. Тук също смятаме, че всички ...

Прочети повече

Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива

Изявлението за проблем „Елементите, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масив“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Изявлението за проблем иска да открие броя на елементите, които трябва да бъдат добавени в масив, така че всички елементи да лежат в

Прочети повече