Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode

Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, сортирайте масива в нарастващ ред въз основа на честотата на стойностите. Ако няколко стойности имат една и съща честота, сортирайте ги в намаляващ ред. Примерни номера = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Обяснение: '3' има честота 1, '1' има честота ...

Прочети повече

Техника за разлагане на Sqrt (или квадратен корен)

Получавате заявка за обхват цял ​​масив. Ще бъдете помолени да определите сумата на всички числа, които попадат в обхвата на дадената заявка. Дадената заявка е от два типа, които са - Актуализация: (индекс, стойност) се дава като заявка, където имате нужда ...

Прочети повече

Комбинации от букви на телефонен номер

В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Проверете дали два масива са равни или не

Проблемът „Проверете дали два масива са равни или не“ гласи, че са ви дадени два масива. В изявлението за проблема се казва, че трябва да определите дали дадени масиви са равни или не. Пример arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4,…

Прочети повече

Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s

Проблемът „Брой поднизове с еднакъв брой 0s, 1s и 2s” гласи, че сте получили низ, който има само 0, 1 и 2. Посочването на проблема изисква да се установи броят на поднизовете, които съдържат равен номер само на 0, 1 и 2. Пример str = “01200” ...

Прочети повече

Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива

Проблемът „Генериране на всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива“ гласи, че предполагаме, че имате два сортирани масива. Изложението на проблема изисква да се открият всички възможни сортирани масиви, така че числото да се подрежда алтернативно от двата дадени различни масива. Пример ArrA [] ...

Прочети повече

Заявки за обхват на обхвата без актуализации

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за обхват на обхвата без актуализации“ гласи, че имате масив от цели числа и обхват. Постановката на проблема изисква да се открие сумата на всички елементи в дадения диапазон. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Заявка: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон“ изисква да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k

Декларация за проблема Проблемът „Сума от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k“ гласи, че ви се дава масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, намерете сумата от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3,…

Прочети повече

Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство

Изявление за проблем „Преместете всички отрицателни елементи в края по ред с позволено допълнително пространство“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ както положителни, така и отрицателни числа. Изявлението за проблем иска да премести всички отрицателни елементи в последната част на масива. Пример arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

Прочети повече