Μετρήστε τον αριθμό των τριπλών με προϊόν ίσο με τον δεδομένο αριθμό

Το πρόβλημα «Μετρήστε αριθμό τριπλών με προϊόν ίσο με δεδομένο αριθμό» δηλώνει ότι μας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας και ένας αριθμός m. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει ο συνολικός αριθμός των τριάδων με προϊόν ίσο με m. Παράδειγμα arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Επεξήγηση Τριάδες…

Διάβασε περισσότερα

Πώς να ελέγξετε εάν δύο συγκεκριμένα σύνολα είναι χωριστά;

Το πρόβλημα "Πώς να ελέγξετε αν δύο δεδομένα σύνολα είναι ασύνδετα;" δηλώνει ότι υποθέτουμε ότι σας δίνονται δύο σύνολα με τη μορφή πίνακα πείτε set1 [] και set2 []. Ο στόχος σας είναι να μάθετε αν τα δύο σύνολα είναι Disjoint Sets ή όχι. Παράδειγμα inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε τους πρωταρχικούς κύκλους

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα «Καταμέτρηση πρώτων σε εύρη» δηλώνει ότι σας δίνεται ένα εύρος [αριστερά, δεξιά], όπου 0 <= αριστερά <= δεξιά <= 10000. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει τον συνολικό αριθμό πρώτων αριθμών εντός του εύρους. Υποθέτοντας ότι θα υπάρξει μεγάλος αριθμός ερωτημάτων. Παράδειγμα αριστερά: 4 δεξιά: 10 2…

Διάβασε περισσότερα

Μη αλληλεπικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μη επικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο πίνακες ως τιμές εισόδου ως arrA [] και arrB [] του ίδιου μεγέθους n. Επίσης, και οι δύο πίνακες έχουν ξεχωριστά στοιχεία ξεχωριστά και μερικά κοινά στοιχεία. Ο στόχος σας είναι να μάθετε το συνολικό ποσό…

Διάβασε περισσότερα

Σχεδιάστε μια στοίβα που υποστηρίζει getMin () σε χρόνο O (1) και O (1) επιπλέον χώρο

Σχεδιάστε μια στοίβα που υποστηρίζει getMin () σε χρόνο O (1) και O (1) επιπλέον χώρο. Έτσι, η ειδική δομή δεδομένων στοίβας πρέπει να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της στοίβας όπως - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () σε σταθερό χρόνο. Προσθέστε μια πρόσθετη λειτουργία getMin () για να επιστρέψετε την ελάχιστη τιμή…

Διάβασε περισσότερα

Ταξινόμηση μιας στοίβας χρησιμοποιώντας αναδρομή

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ταξινόμηση μιας στοίβας χρησιμοποιώντας αναδρομή" δηλώνει ότι σας δίνεται μια δομή δεδομένων στοίβας. Ταξινόμηση των στοιχείων του χρησιμοποιώντας αναδρομή. Μόνο οι παρακάτω λειτουργίες της στοίβας μπορούν να χρησιμοποιηθούν-push (στοιχείο)-για να εισαγάγετε το στοιχείο στη στοίβα. pop () - pop () - για να αφαιρέσετε/διαγράψετε το…

Διάβασε περισσότερα

Ταξινόμηση πίνακα χρησιμοποιώντας στοίβες

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ταξινόμηση πίνακα χρησιμοποιώντας στοίβες" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας πίνακας δομής δεδομένων α [] μεγέθους n. Ταξινόμηση των στοιχείων του δεδομένου πίνακα χρησιμοποιώντας δομή δεδομένων στοίβας. Παράδειγμα 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Επεξήγηση: Τα στοιχεία ταξινομούνται σε…

Διάβασε περισσότερα

Ταξινόμηση μιας στοίβας χρησιμοποιώντας μια προσωρινή στοίβα

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ταξινόμηση μιας στοίβας χρησιμοποιώντας μια προσωρινή στοίβα" δηλώνει ότι σας δίνεται μια δομή δεδομένων στοίβας. Ταξινόμηση των στοιχείων της δεδομένης στοίβας χρησιμοποιώντας μια προσωρινή στοίβα. Παράδειγμα 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5…

Διάβασε περισσότερα

Διακριτά παρακείμενα στοιχεία σε έναν πίνακα

Δήλωση προβλήματος Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Διακριτά γειτονικά στοιχεία σε έναν πίνακα" ζητά να προσδιοριστεί εάν είναι δυνατόν να λάβουμε τον πίνακα στον οποίο όλοι οι παρακείμενοι αριθμοί είναι διακριτοί ή όχι, αν ανταλλάσσουμε δύο γειτονικά ή γειτονικά στοιχεία σε έναν πίνακα, αν…

Διάβασε περισσότερα

Αναδιάταξη ενός πίνακα έτσι ώστε το «arr [j]» να γίνεται «i» αν το «arr [i]» είναι «j»

Δήλωση Προβλήματος Το πρόβλημα "Αναδιατάξτε έναν πίνακα έτσι ώστε το" arr [j] "να γίνει" i "αν το" arr [i] "είναι" j "" δηλώνει ότι έχετε έναν πίνακα μεγέθους "n" που περιέχει ακέραιους αριθμούς. Οι αριθμοί στον πίνακα είναι από 0 έως n-1. Η δήλωση προβλήματος ζητά την αναδιάταξη του πίνακα σε…

Διάβασε περισσότερα