Αναζήτηση σε μια λύση δυαδικής αναζήτησης Leetcode δέντρου

Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται ένα Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης και ένας ακέραιος. Πρέπει να βρούμε τη διεύθυνση ενός κόμβου με τιμή ίδια με τον δεδομένο ακέραιο. Ως έλεγχος, πρέπει να εκτυπώσουμε την προπαραγγελία διέλευση του δευτερεύοντος δέντρου που έχει αυτόν τον κόμβο ως ρίζα. Αν υπάρχει …

Διάβασε περισσότερα

Εισαγωγή σε μια λύση δυαδικού δέντρου αναζήτησης Leetcode

Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται ο ριζικός κόμβος ενός δέντρου δυαδικής αναζήτησης που περιέχει ακέραιες τιμές και μια ακέραια τιμή ενός κόμβου που πρέπει να προσθέσουμε στο δέντρο δυαδικής αναζήτησης και να επιστρέψουμε τη δομή του. Μετά την εισαγωγή του στοιχείου στο BST, πρέπει να εκτυπώσουμε το…

Διάβασε περισσότερα

Μετατροπή ταξινομημένης σειράς σε δυαδική αναζήτηση Leetcode Solution

Σκεφτείτε ότι μας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης από αυτόν τον πίνακα έτσι ώστε το δέντρο να είναι ισορροπημένο σε ύψος. Σημειώστε ότι ένα δέντρο λέγεται ότι είναι ισορροπημένο ως προς το ύψος εάν η διαφορά ύψους αριστερού και δεξιού υποδέντρου οποιουδήποτε κόμβου στο…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε μετάβαση στην παραγγελία BST από την προπαραγγελία διέλευσης

Δήλωση Προβλήματος Το πρόβλημα "Βρείτε μετά την παραγγελία διέλευση του BST από την προπαραγγελία διέλευση" δηλώνει ότι σας δίνεται η προ -παραγγελία διέλευση ενός δυαδικού δέντρου αναζήτησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη δεδομένη είσοδο, βρείτε το traversal μετά την παραγγελία. Παράδειγμα προπαραγγελίας ακολουθίας διέλευσης: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3…

Διάβασε περισσότερα

Διαδοχικός διάδοχος ενός κόμβου στο δυαδικό δέντρο

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα ζητά να βρεθεί "Inorder Successor of a node in Binary Tree". Ένας παράλογος διάδοχος ενός κόμβου είναι ένας κόμβος στο δυαδικό δέντρο που έρχεται μετά τον δεδομένο κόμβο στην ανώμαλη διέλευση του δεδομένου δυαδικού δέντρου. Παράδειγμα Inorder διάδοχος του 6 είναι…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν ένας δεδομένος πίνακας μπορεί να αντιπροσωπεύει το Preorder Traversal of Binary Search Tree

Το πρόβλημα «Ελέγξτε εάν μια δεδομένη συστοιχία μπορεί να αντιπροσωπεύει το Preorder Traversal of Binary Search Tree» δηλώνει ότι σας έχει δοθεί μια προπαραγγελία ακολουθία διέλευσης. Τώρα εξετάστε αυτήν την ακολουθία και μάθετε εάν αυτή η ακολουθία μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα δέντρο δυαδικής αναζήτησης ή όχι; Η αναμενόμενη πολυπλοκότητα χρόνου για τη λύση είναι…

Διάβασε περισσότερα

Εισαγωγή κόκκινου-μαύρου δέντρου

Το Κόκκινο Μαύρο Δέντρο είναι ένα δυαδικό δέντρο που εξισορροπεί. Σε αυτό το δέντρο, κάθε κόμβος είναι είτε ένας κόκκινος είτε ένας μαύρος κόμβος. Σε αυτήν την Εισαγωγή στο Κόκκινο-Μαύρο Δέντρο, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλες τις βασικές του ιδιότητες. Ιδιότητες Κόκκινου-Μαύρου Δέντρου Κάθε κόμβος παριστάνεται είτε ως κόκκινος είτε ως μαύρος. …

Διάβασε περισσότερα

Λειτουργία Διαγραφής Δυαδικού Δέντρου Αναζήτησης

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Δυαδική λειτουργία διαγραφής δέντρου αναζήτησης" μας ζητά να εφαρμόσουμε τη λειτουργία διαγραφής για δυαδικό δέντρο αναζήτησης. Η λειτουργία διαγραφής αναφέρεται στη λειτουργία διαγραφής ενός κόμβου με ένα δεδομένο κλειδί/δεδομένα. Παράδειγμα Κόμβος εισόδου που θα διαγραφεί = 5 Προσέγγιση εξόδου για δυαδική αναζήτηση Δέντρου Διαγραφή λειτουργίας Έτσι…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν ο δεδομένος πίνακας μπορεί να αντιπροσωπεύει Διαδρομή Παραγγελίας Επιπέδου του Δυαδικού Δέντρου Αναζήτησης

Δήλωση Προβλήματος Το πρόβλημα "Ελέγξτε αν ο συγκεκριμένος πίνακας μπορεί να αντιπροσωπεύει την παρακολούθηση επιπέδου τάξης δυαδικού δέντρου αναζήτησης" δηλώνει ότι σας δίνεται μια διέλευση τάξης επιπέδου του δυαδικού δέντρου αναζήτησης. Και χρησιμοποιώντας το επίπεδο διάταξης του δέντρου. Πρέπει να βρούμε αποτελεσματικά αν η σειρά παραγγελίας…

Διάβασε περισσότερα

Μετατροπή BST σε Min-Heap χωρίς χρήση πίνακα

Δήλωση προβλήματος "Μετατρέψτε το BST σε ένα ελάχιστο σωρό χωρίς να χρησιμοποιήσετε πίνακα" το πρόβλημα δηλώνει ότι σας δίνεται ένα BST (δυαδικό δέντρο αναζήτησης) και πρέπει να το μετατρέψετε σε ένα σωρό min. Το min-heap πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία στο δυαδικό δέντρο αναζήτησης. Ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται σε γραμμική πολυπλοκότητα χρόνου. …

Διάβασε περισσότερα