Ελάχιστη μετάβαση στο Equal Array Elements Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Επίσης, επιτρέπεται να εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο λειτουργιών σε αυτόν τον πίνακα. Σε μία λειτουργία, μπορούμε να αυξήσουμε τα στοιχεία "n - 1" (όλα τα στοιχεία εκτός από οποιοδήποτε) στον πίνακα κατά 1. Πρέπει να…

Διάβασε περισσότερα

Factorial Trailer Zeroes Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να μάθουμε πόσα μηδενικά θα υπάρχουν στο n! Δίνεται n ως είσοδος. Όπως υπάρχει ένα μηδέν στο τέλος του 5! 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 Παράδειγμα n = 3 0 Επεξήγηση: 3! = 6, χωρίς τελικό μηδέν n = 0 0 Επεξήγηση: 0! …

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode Τίτλος στήλης φύλλου Excel

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα δίνεται ένας θετικός ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό στήλης ενός φύλλου Excel, πρέπει να επιστρέψουμε τον αντίστοιχο τίτλο στήλης όπως εμφανίζεται σε ένα φύλλο Excel. Παράδειγμα # 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" Προσέγγιση Αυτό το πρόβλημα είναι το αντίστροφο του προβλήματος στο…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode Number Number Sheet Excel

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα μας δίνεται ένας τίτλος στήλης όπως εμφανίζεται σε ένα φύλλο Excel, πρέπει να επιστρέψουμε τον αριθμό στήλης που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τίτλο στήλης στο Excel όπως φαίνεται παρακάτω. Παράδειγμα # 1 "AB" 28 # 2 "ZY" 701 Προσέγγιση Για να βρείτε τον αριθμό στήλης για ένα συγκεκριμένο…

Διάβασε περισσότερα

Μετατροπή ακεραίου στο άθροισμα δύο λύσεων Leetcode χωρίς μηδενικούς ακέραιους αριθμούς

Το πρόβλημα Μετατροπή ακέραιου αριθμού σε δύο αριθμούς μηδενικών ακεραίων Leetcode Solution μας ζήτησε να χωρίσουμε τον δεδομένο ακέραιο. Πρέπει να χωρίσουμε τον δεδομένο ακέραιο σε δύο αριθμούς. Υπάρχει ένας περιορισμός που επιβάλλεται σε αυτούς τους δύο ακέραιους αριθμούς. Αυτοί οι δύο ακέραιοι αριθμοί δεν πρέπει να περιέχουν το ψηφίο 0. Για καλύτερο…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη λύση 69 αριθμών Leetcode

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται ένας αριθμός που αποτελείται από ψηφία 6 ή 9. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα από τα ψηφία αυτού του αριθμού και να το αλλάξουμε σε άλλο ψηφίο. δηλαδή μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα 6 έως 9 ή μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα 9 έως 6. Εμείς…

Διάβασε περισσότερα

Διανείμετε καραμέλες σε άτομα Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνονται δύο αριθμοί καραμέλες και num_people. Ο πρώτος αριθμός καραμελών είναι ο αριθμός των καραμελών που έχουμε. num_people δείχνει τον αριθμό του ατόμου στο οποίο πρέπει να διανείμουμε τις καραμέλες. Ο κανόνας της διανομής καραμελών είναι: Ξεκινάμε από το αριστερότερο άτομο…

Διάβασε περισσότερα

Έγκυρη λύση Leetcode Boomerang

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται ένα σύνολο τριών σημείων σε ένα επίπεδο XY 2-D. Πρέπει να επιστρέψουμε είτε σχηματίζουν μπούμερανγκ είτε όχι, δηλαδή αν είναι τρία διαφορετικά σημεία και δεν σχηματίζουν ευθεία γραμμή. Παραδείγματα πόντων = {{1,…

Διάβασε περισσότερα

Κατασκευάστε το Rectangle Leetcode Solution

Το πρόβλημα Κατασκευή του ορθογωνίου Leetcode Solution δηλώνει ότι είστε σχεδιαστής ιστοσελίδων. Και σας δίνεται μια εργασία να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα με κάποια προκαθορισμένη περιοχή. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται στο σχεδιασμό. Το μήκος της ιστοσελίδας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε περίεργους αριθμούς σε μια λύση Leetcode Interval Range

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνονται δύο μη αρνητικοί ακέραιοι χαμηλοί και υψηλοί. Πρέπει να βρούμε πόσους αριθμούς είναι περίεργοι στο δεδομένο εύρος διαστημάτων [χαμηλό, υψηλό]. Παράδειγμα χαμηλή = 3, υψηλή = 7 3 Επεξήγηση: Οι περίεργοι αριθμοί μεταξύ 3 και 7 είναι…

Διάβασε περισσότερα