Λύση ακέραιου προς το Roman Leetcode

Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται ένας ακέραιος και απαιτείται να μετατραπούν σε λατινικούς αριθμούς. Έτσι το πρόβλημα αναφέρεται γενικά ως "Integer to Roman" και αυτό είναι Integer to Roman Leetcode Solution. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει τους λατινικούς αριθμούς. Παλαιότερα, οι άνθρωποι δεν…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστος αριθμός τμημάτων μήκους a, b και c

Το πρόβλημα «Μέγιστος αριθμός τμημάτων μήκους a, b και c» δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας θετικός ακέραιος N και πρέπει να βρείτε τον μέγιστο αριθμό τμημάτων μήκους a, b και c που μπορούν να σχηματιστούν χρησιμοποιώντας το N. Παράδειγμα N = 7 a = 5, b…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστο άθροισμα πολλαπλασιασμών n αριθμών

Το πρόβλημα "Ελάχιστο άθροισμα πολλαπλασιασμών n αριθμών" δηλώνει ότι σας δίνεται n ακέραιοι και πρέπει να ελαχιστοποιήσετε το άθροισμα του πολλαπλασιασμού όλων των αριθμών λαμβάνοντας δύο στοιχεία που είναι γειτονικά κάθε φορά και επαναφέροντας το άθροισμα mod 100 έως ένα ενιαίος αριθμός…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστη λειτουργία για να καταστούν όλα τα στοιχεία ίσα σε σειρά

Το πρόβλημα "Ελάχιστη λειτουργία για να καταστούν όλα τα στοιχεία ίσα σε πίνακα" δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας πίνακας με ορισμένους ακέραιους αριθμούς. Πρέπει να μάθετε τις ελάχιστες λειτουργίες που μπορούν να γίνουν για να κάνετε έναν πίνακα ίσο. Παράδειγμα [1,3,2,4,1] 3 Επεξήγηση Και οι 3 αφαιρέσεις μπορούν να είναι…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε αν ένα υπόγειο έχει τη μορφή ενός βουνού ή όχι

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα «Βρείτε αν μια υποπεριοχή έχει τη μορφή ενός βουνού ή όχι» δηλώνει ότι σας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας και μια περιοχή. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει αν η υπο-συστοιχία που σχηματίζεται μεταξύ της δεδομένης περιοχής είναι σε μορφή ορεινής ή…

Διάβασε περισσότερα

Εύρος αθροιστικών ερωτημάτων χωρίς ενημερώσεις

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ερωτήματα αθροίσματος εύρους χωρίς ενημερώσεις" δηλώνει ότι έχετε μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και ένα εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει το άθροισμα όλων των στοιχείων εντός του δεδομένου εύρους. Παράδειγμα arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Ερώτημα: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Διάβασε περισσότερα

Τριμερής κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και μια σειρά χαμηλής και υψηλής αξίας. Το πρόβλημα "Τρισδιάστατη κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα συγκεκριμένο εύρος" ζητά να χωριστεί ο πίνακας έτσι ώστε ο πίνακας να χωριστεί σε τρία μέρη. Τα διαμερίσματα των συστοιχιών θα είναι: Στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστος αριθμός διακριτών στοιχείων μετά την αφαίρεση των στοιχείων m

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ελάχιστος αριθμός διακριτών στοιχείων μετά την αφαίρεση των στοιχείων m" δηλώνει ότι έχετε έναν πίνακα και έναν ακέραιο m. Κάθε στοιχείο του πίνακα δείχνει ένα αναγνωριστικό στοιχείου. Η δήλωση προβλήματος ζητά να αφαιρέσετε στοιχεία m με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ελάχιστο…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε διαφορετικά στοιχεία κοινά σε όλες τις σειρές ενός πίνακα

Δήλωση προβλήματος Μας δίνεται ένας πίνακας όλων των ακεραίων. Το πρόβλημα "Εύρεση διακριτών στοιχείων κοινών σε όλες τις σειρές μιας μήτρας" ζητά να ανακαλύψει όλα τα πιθανά ξεχωριστά στοιχεία αλλά κοινά σε κάθε μία από τις σειρές που υπάρχουν σε μια μήτρα. Παράδειγμα arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

Διάβασε περισσότερα

Μετατροπή BST σε Min Heap

Δήλωση προβλήματος Δεδομένου ενός πλήρους δέντρου δυαδικής αναζήτησης, γράψτε έναν αλγόριθμο για να το μετατρέψετε σε Min Heap, δηλαδή να μετατρέψετε BST σε Min Heap. Το Min Heap πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι τιμές στα αριστερά ενός κόμβου να είναι μικρότερες από τις τιμές στα δεξιά…

Διάβασε περισσότερα