Συντελεστής μετάθεσης

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα «Συντελεστής Διαμόρφωσης», πρέπει να το βρούμε όταν μας δίνονται οι τιμές του n & k. Παράδειγμα n = 5, k = 2 20 Επεξήγηση: Αυτή η τιμή του n P r βρίσκεται χρησιμοποιώντας τον τύπο του συντελεστή μετάθεσης. nPr = n! / (nr)! Πλησιάζω …

Διάβασε περισσότερα

Κατασκευή της μεγαλύτερης αυξανόμενης ακολουθίας (N log N)

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Το πρόβλημα «Κατασκευή της μεγαλύτερης αυξανόμενης ακολουθίας (N log N)» ζητά να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη αυξανόμενη ακολουθία. Παράδειγμα arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 και το μέγεθος αυτής της μεγαλύτερης αυξανόμενης ακολουθίας είναι…

Διάβασε περισσότερα

Τριμερής κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και μια σειρά χαμηλής και υψηλής αξίας. Το πρόβλημα "Τρισδιάστατη κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα συγκεκριμένο εύρος" ζητά να χωριστεί ο πίνακας έτσι ώστε ο πίνακας να χωριστεί σε τρία μέρη. Τα διαμερίσματα των συστοιχιών θα είναι: Στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε τον αριθμό των κόμβων σε δεδομένο επίπεδο σε ένα δέντρο χρησιμοποιώντας BFS

Περιγραφή Το πρόβλημα "Μετρήστε τον αριθμό των κόμβων σε δεδομένο επίπεδο σε ένα δέντρο χρησιμοποιώντας BFS" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δέντρο (ακυκλικό γράφημα) και ένας ριζικός κόμβος, μάθετε τον αριθμό των κόμβων στο επίπεδο L-th. Acyclic Graph: Πρόκειται για ένα δίκτυο κόμβων συνδεδεμένων μέσω ακμών που έχει…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε ζεύγη από δύο ταξινομημένους πίνακες των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με μια δεδομένη τιμή x

Δήλωση προβλήματος «Μετρήστε ζεύγη από δύο ταξινομημένους πίνακες των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με μια δεδομένη τιμή x» αναφέρει ότι σας δίνεται δύο ταξινομημένοι πίνακες ακέραιων και μια ακέραια τιμή που ονομάζεται άθροισμα. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον συνολικό αριθμό ζευγαριού που ανέρχεται σε…

Διάβασε περισσότερα