Τεχνική αποσύνθεσης Sqrt (ή Square Root)

Σας δίνεται ερώτημα εύρους ενός ακέραιου πίνακα. Θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε το άθροισμα όλων των αριθμών που βρίσκονται στο εύρος του δεδομένου ερωτήματος. Το ερώτημα που δίνεται είναι δύο τύπων, δηλαδή - Ενημέρωση: (ευρετήριο, τιμή) δίνεται ως ερώτημα, όπου χρειάζεστε…

Διάβασε περισσότερα

Ταξινόμηση χρησιμοποιώντας ασήμαντη συνάρτηση κατακερματισμού

Το πρόβλημα "Ταξινόμηση με χρήση ασήμαντης συνάρτησης κατακερματισμού" δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας ακέραιος πίνακας. Ένας πίνακας μπορεί να περιέχει τόσο αρνητικούς όσο και θετικούς αριθμούς. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ταξινομήσετε τον πίνακα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Trivial Hash. Παράδειγμα arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Διάβασε περισσότερα

Εκτυπώστε όλα τα τρίδυμα σε ταξινομημένο πίνακα που σχηματίζουν AP

Το πρόβλημα "Εκτύπωση όλων των τριπλών σε ταξινομημένο πίνακα που σχηματίζει AP" δηλώνει ότι έχουμε δώσει έναν ταξινομημένο ακέραιο πίνακα. Ο στόχος είναι να μάθετε όλα τα πιθανά τρίδυμα που μπορούν να σχηματίσουν μια αριθμητική πρόοδο. Παράδειγμα arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε τον αριθμό ζευγών σε έναν πίνακα έτσι ώστε το XOR να είναι 0

Το πρόβλημα "Εύρεση αριθμού ζευγών σε έναν πίνακα έτσι ώστε το XOR να είναι 0" δηλώνει ότι υποθέτουμε ότι έχουμε δώσει έναν πίνακα ακέραιων αριθμών. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον αριθμό των ζευγαριών που υπάρχουν σε έναν πίνακα, ο οποίος έχει το ζεύγος Ai XOR Aj = 0. Σημείωση:…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη δυνατή διαφορά δύο υποομάδων ενός πίνακα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ακέραιο πίνακα. Η δήλωση προβλήματος "Μέγιστη πιθανή διαφορά δύο υποομάδων ενός πίνακα" ζητά να μάθετε τη μέγιστη δυνατή διαφορά μεταξύ των δύο υποομάδων ενός πίνακα. Συνθήκες που πρέπει να ακολουθούνται: Ένας πίνακας μπορεί να περιέχει επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αλλά την υψηλότερη συχνότητα ενός στοιχείου…

Διάβασε περισσότερα

Ακολουθία Golomb

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ακολουθία Golomb" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας ακέραιος αριθμός εισόδου και ότι πρέπει να βρείτε όλα τα στοιχεία της ακολουθίας Golomb έως το στοιχείο n. Παράδειγμα n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Επεξήγηση Οι πρώτοι 8 όροι της ακολουθίας Golomb…

Διάβασε περισσότερα

Array Queries για πολλαπλασιαστικές αντικαταστάσεις και προϊόντα

Το πρόβλημα "Array Queries για πολλαπλασιασμό, αντικαταστάσεις και προϊόν" δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά από ακέραιο και θα υπάρχουν τρεις τύποι ερωτημάτων, όπου πρέπει να λύσετε τον ακόλουθο τύπο ερωτημάτων: Τύπος 1: Θα απομένουν τρεις τιμές , δεξιά και έναν αριθμό Χ. Σε αυτό…

Διάβασε περισσότερα

Υπολογισμός nCr% p

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Compute nCr% p" δηλώνει ότι απαιτείται η εύρεση δυαμικού συντελεστή modulo p. Επομένως πρέπει πρώτα να γνωρίζετε για τον διωνυμικό συντελεστή. Το έχουμε ήδη συζητήσει σε προηγούμενη δημοσίευση. Μπορείτε να το ελέγξετε εδώ. Παράδειγμα n = 5, r = 2, p…

Διάβασε περισσότερα

Μέσος όρος εύρους σε πίνακα

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μέσος όρος εύρους σε πίνακα" δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας ακέραιος πίνακας και αριθμός ερωτήσεων q. Κάθε ερώτημα περιέχει το αριστερό και το δεξί ως εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε την κατώτατη μέση τιμή όλων των ακεραίων που εισέρχονται…

Διάβασε περισσότερα

Μεγιστοποιήστε το άθροισμα των διαδοχικών διαφορών σε έναν κυκλικό πίνακα

Δήλωση προβλήματος Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κυκλικός πίνακας. Η τελευταία τιμή ενός πίνακα θα συνδεθεί με τον πρώτο πίνακα, ένα ⇒ a1. Το πρόβλημα «Μεγιστοποίηση αθροίσματος διαδοχικών διαφορών σε μια κυκλική συστοιχία» ζητά να μάθετε το μέγιστο…

Διάβασε περισσότερα