Δεδομένου ενός δυαδικού δέντρου, πώς αφαιρείτε όλους τους μισούς κόμβους;

Το πρόβλημα "Δεδομένου ενός δυαδικού δέντρου, πώς καταργείτε όλους τους μισούς κόμβους;" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να αφαιρέσετε τους μισούς κόμβους. Ο μισός κόμβος ορίζεται ως ένας κόμβος στο δέντρο που έχει μόνο ένα παιδί. Είτε είναι…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε στοιχεία που λείπουν από ένα εύρος

Το πρόβλημα Εύρεση στοιχείων που λείπουν από μια περιοχή "δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά διακριτών στοιχείων μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος και ένα εύρος που δίνεται ως χαμηλό και υψηλό. Βρείτε όλα τα στοιχεία που λείπουν σε μια περιοχή που δεν υπάρχει σε έναν πίνακα. Η έξοδος πρέπει να είναι σε…

Διάβασε περισσότερα

Μεγαλύτερο υπόγειο με ίσο αριθμό 0s και 1s

Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι μόνο 0 και 1 στον πίνακα εισόδου. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει τον μεγαλύτερο υπο-πίνακα που μπορεί να έχει ίσο αριθμό 0 και 1. Παράδειγμα arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 έως 5 (σύνολο 6 στοιχείων) Επεξήγηση Από τη θέση του πίνακα…

Διάβασε περισσότερα

Μη αλληλεπικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μη επικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο πίνακες ως τιμές εισόδου ως arrA [] και arrB [] του ίδιου μεγέθους n. Επίσης, και οι δύο πίνακες έχουν ξεχωριστά στοιχεία ξεχωριστά και μερικά κοινά στοιχεία. Ο στόχος σας είναι να μάθετε το συνολικό ποσό…

Διάβασε περισσότερα

Εύρος αθροιστικών ερωτημάτων χωρίς ενημερώσεις

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Εύρος αθροίσματος ερωτημάτων χωρίς ενημερώσεις" δηλώνει ότι έχετε μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και ένα εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει το άθροισμα όλων των στοιχείων εντός του δεδομένου εύρους. Παράδειγμα arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Ερώτημα: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Διάβασε περισσότερα

Τριμερής κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και μια σειρά χαμηλής και υψηλής αξίας. Το πρόβλημα "Τριπλή διαίρεση ενός πίνακα γύρω από ένα δεδομένο εύρος" ζητά να χωριστεί ο πίνακας έτσι ώστε ο πίνακας να χωριστεί σε τρία μέρη. Τα διαμερίσματα των συστοιχιών θα είναι: Στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε μια ταξινομημένη ακολουθία μεγέθους 3 σε γραμμικό χρόνο

Δήλωση Προβλήματος Το πρόβλημα "Βρείτε μια ταξινομημένη υποταγή μεγέθους 3 σε γραμμικό χρόνο" δηλώνει ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Η δήλωση προβλήματος ζητά να βρεθούν οι τρεις αριθμοί με τέτοιο τρόπο ώστε να συστοιχούν [i] <array [k] <array [k], και i <j <k. Παράδειγμα arr []…

Διάβασε περισσότερα

Ερωτήματα υποστρώματος Palindrome

Δήλωση Προβλήματος Το πρόβλημα "Ερωτήματα υποστρωμάτων Palindrome" δηλώνει ότι σας δίνεται μια συμβολοσειρά και ορισμένα ερωτήματα. Με αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να καθορίσετε αν η υπο -συμβολοσειρά που σχηματίζεται από αυτό το ερώτημα είναι παλίνδρομο ή όχι. Παράδειγμα συμβολοσειράς str = "aaabbabbaaa" Ερωτήματα q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7},…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν κάθε εσωτερικός κόμβος ενός BST έχει ακριβώς ένα παιδί

Δήλωση Προβλήματος "Ελέγξτε αν κάθε εσωτερικός κόμβος ενός BST έχει ακριβώς ένα παιδί" το πρόβλημα δηλώνει ότι σας δίνεται μια προπαραγγελία διέλευσης ενός δυαδικού δέντρου αναζήτησης. Και πρέπει να βρείτε αν όλοι οι κόμβοι χωρίς φύλλα περιέχουν μόνο ένα παιδί. Εδώ θεωρούμε επίσης ότι όλα τα…

Διάβασε περισσότερα

Στοιχεία που πρέπει να προστεθούν έτσι ώστε όλα τα στοιχεία μιας περιοχής να υπάρχουν σε σειρά

Δήλωση προβλήματος "Στοιχεία που πρέπει να προστεθούν έτσι ώστε όλα τα στοιχεία μιας περιοχής να υπάρχουν στον πίνακα" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας πίνακας ακέραιων αριθμών. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει τον αριθμό των στοιχείων που πρέπει να προστεθούν σε έναν πίνακα, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία να βρίσκονται στο…

Διάβασε περισσότερα