Μέγιστη δυνατή διαφορά δύο υποομάδων ενός πίνακα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ακέραιο πίνακα. Η δήλωση προβλήματος "Μέγιστη πιθανή διαφορά δύο υποομάδων ενός πίνακα" ζητά να μάθετε τη μέγιστη δυνατή διαφορά μεταξύ των δύο υποομάδων ενός πίνακα. Συνθήκες που πρέπει να ακολουθούνται: Ένας πίνακας μπορεί να περιέχει επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αλλά την υψηλότερη συχνότητα ενός στοιχείου…

Διάβασε περισσότερα

Διαδρομή με μέγιστη μέση τιμή

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Διαδρομή με μέγιστη μέση τιμή" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας πίνακας 2D ή ένας πίνακας ακέραιων αριθμών. Τώρα σκεφτείτε ότι στέκεστε στο επάνω αριστερό κελί και πρέπει να φτάσετε κάτω δεξιά. Για να φτάσετε στον προορισμό, πρέπει να προχωρήσετε είτε στο…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε υποστρώματα με ίσο αριθμό 0s, 1s και 2s

Το πρόβλημα "Count Substrings με ίσο αριθμό 0s, 1s και 2s" δηλώνει ότι σας δίνεται μια συμβολοσειρά που έχει μόνο 0, 1 και 2. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον αριθμό των υποσυστημάτων που περιέχουν ίσο αριθμό 0, 1 και 2 μόνο. Παράδειγμα str = "01200"…

Διάβασε περισσότερα

Ακολουθία Moser-de Bruijn

Σε αυτό το πρόβλημα, σας δίνεται μια ακέραια είσοδος n. Τώρα πρέπει να εκτυπώσετε τα πρώτα n στοιχεία της ακολουθίας Moser-de Bruijn. Παράδειγμα 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Επεξήγηση Η ακολουθία εξόδου έχει τα πρώτα επτά στοιχεία της ακολουθίας Moser-de Bruijn. Έτσι η έξοδος…

Διάβασε περισσότερα

Ακολουθία Golomb

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ακολουθία Golomb" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας ακέραιος αριθμός εισόδου και ότι πρέπει να βρείτε όλα τα στοιχεία της ακολουθίας Golomb έως το στοιχείο n. Παράδειγμα n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Επεξήγηση Οι πρώτοι 8 όροι της ακολουθίας Golomb…

Διάβασε περισσότερα

Μεγαλύτερο υπόγειο με ίσο αριθμό 0s και 1s

Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι μόνο 0 και 1 στον πίνακα εισόδου. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει τον μεγαλύτερο υπο-πίνακα που μπορεί να έχει ίσο αριθμό 0 και 1s. Παράδειγμα arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 έως 5 (σύνολο 6 στοιχείων) Επεξήγηση Από τη θέση του πίνακα…

Διάβασε περισσότερα

Ερωτήματα για μετρήσεις στοιχείων πίνακα με τιμές σε δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ερωτήματα για μετρήσεις στοιχείων πίνακα με τιμές σε δεδομένο εύρος" δηλώνει ότι έχετε ακέραιο πίνακα και δύο αριθμούς x και y. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον αριθμό των αριθμών που υπάρχουν σε συστοιχία που βρίσκεται μεταξύ των δεδομένων x και y. …

Διάβασε περισσότερα

GCD δεδομένου εύρους ευρετηρίου σε έναν πίνακα

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα «GCDs δεδομένου εύρους ευρετηρίου σε έναν πίνακα» δηλώνει ότι σας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας και ορισμένα ερωτήματα εύρους. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει τον Μεγαλύτερο Κοινό Διαχωριστή της υπο-συστοιχίας που σχηματίζεται εντός του εύρους. Παράδειγμα arr [] = {10, 5, 18, 9,…

Διάβασε περισσότερα

Μέσος όρος εύρους σε πίνακα

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μέσος όρος εύρους σε πίνακα" δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας ακέραιος πίνακας και αριθμός ερωτήσεων q. Κάθε ερώτημα περιέχει το αριστερό και το δεξί ως εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε την κατώτατη μέση τιμή όλων των ακεραίων που εισέρχονται…

Διάβασε περισσότερα

Προϊόντα εύρους σε έναν πίνακα

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Προϊόντα εύρη σε έναν πίνακα" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας που αποτελείται από αριθμούς κυμαίνονται από 1 έως n και q αριθμό ερωτημάτων. Κάθε ερώτημα περιέχει το εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε το προϊόν εντός του δεδομένου εύρους κάτω από…

Διάβασε περισσότερα