Συνεχόμενη συστοιχία

Δίνεται ένας πίνακας που αποτελείται μόνο από τον αριθμό 0 και το 1. Πρέπει να βρούμε το μήκος του μακρύτερου συνεχόμενου υπο-πίνακα που αποτελείται από o και 1. Παράδειγμα Είσοδος arr = [0,1,0,1,0,0,1] Έξοδος 6 Επεξήγηση Η μακρύτερη συνεχόμενη υπο-συστοιχία σημειώνεται με κόκκινο [0,1,0,1,0,0,1] και το μήκος της είναι 6. Σετ αλγορίθμου…

Διάβασε περισσότερα

Αλγόριθμος κυρτού κύτους

Στο πρόβλημα «Convex Hull Algorithm» έχουμε δώσει ένα σύνολο ορισμένων σημείων. Το μικρότερο πολύγωνο που μπορεί να σχηματιστεί με εκείνα τα σημεία που περιέχουν όλα τα άλλα σημεία μέσα του θα ονομάζεται κυρτό κύτος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Jarvis. Αλγόριθμος Αρχικοποιήστε ένα αριστερό σημείο για…

Διάβασε περισσότερα

Καλύτερος χρόνος για αγορά και πώληση λιανικής Leetcode Solution II

Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Καλύτερος χρόνος για αγορά και πώληση αποθεμάτων II", μας δίνεται ένας πίνακας όπου κάθε στοιχείο του πίνακα περιέχει την τιμή του δεδομένου αποθέματος εκείνη την ημέρα. Ο ορισμός της συναλλαγής είναι η αγορά ενός μεριδίου και η πώληση μιας μετοχής…

Διάβασε περισσότερα

Διαδοχικός διάδοχος ενός κόμβου στο δυαδικό δέντρο

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα ζητά να βρει "Διαδοχικός διάδοχος ενός κόμβου στο δυαδικό δέντρο" Ένας παράδοχος διάδοχος ενός κόμβου είναι ένας κόμβος στο δυαδικό δέντρο που έρχεται μετά από τον δεδομένο κόμβο στην εγκάρσια διέλευση του δεδομένου δυαδικού δέντρου. Παράδειγμα Ο διάδοχος του Inorder του 6 είναι 4…

Διάβασε περισσότερα

Επαναληπτική διέγερση προπαραγγελίας

Το πρόβλημα "Iterative Preorder Traversal" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο και τώρα πρέπει να βρείτε την προπαραγγελία διέλευση του δέντρου. Απαιτείται να βρούμε την προπαραγγελία διέλευσης χρησιμοποιώντας επαναληπτική μέθοδο και όχι την αναδρομική προσέγγιση. Παράδειγμα 5 7 9 6 1 4 3…

Διάβασε περισσότερα

Οριακή διέλευση δυαδικού δέντρου

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Οριακή διέλευση δυαδικού δέντρου" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να εκτυπώσετε την οριακή όψη ενός δυαδικού δέντρου. Εδώ η διασταύρωση ορίου σημαίνει ότι όλοι οι κόμβοι εμφανίζονται ως το όριο του δέντρου. Οι κόμβοι εμφανίζονται από…

Διάβασε περισσότερα

Συνδυασμοί γραμμάτων ενός αριθμού τηλεφώνου

Σε συνδυασμούς γραμμάτων ενός προβλήματος αριθμού τηλεφώνου, έχουμε δώσει μια συμβολοσειρά που περιέχει αριθμούς από 2 έως 9. Το πρόβλημα είναι να βρούμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύονται από αυτόν τον αριθμό, εάν σε κάθε αριθμό έχει οριστεί κάποια γράμματα. Η εκχώρηση του αριθμού είναι…

Διάβασε περισσότερα

Μεγαλύτερη συμβολοσειρά χωρίς επανάληψη χαρακτήρων

Δεδομένης μιας συμβολοσειράς, πρέπει να βρούμε το μήκος του μακρύτερου υποστρώματος χωρίς να επαναλαμβάνουμε χαρακτήρες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα: Παράδειγμα pwwkew 3 Επεξήγηση: Η απάντηση είναι «wke» με μήκος 3 aav 2 Επεξήγηση: Η απάντηση είναι «av» με μήκος 2 Προσέγγιση-1 για το μακρύτερο Substring χωρίς επανάληψη χαρακτήρων Brute Force…

Διάβασε περισσότερα

Αλγόριθμος Φράχτης Ζωγραφικής

Δήλωση Προβλημάτων Ο "Αλγόριθμος Ζωγραφικής Φράχτης" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας φράκτης με κάποιες θέσεις (μερικά ξύλινα κομμάτια ή κάποια άλλα κομμάτια) και κάποια χρώματα. Ανακαλύψτε τον αριθμό των τρόπων βαφής του φράχτη έτσι ώστε το πολύ μόνο 2 γειτονικοί φράκτες να έχουν το ίδιο χρώμα. Από αυτό…

Διάβασε περισσότερα

Μεγαλύτερο υπόγειο με ίσο αριθμό 0s και 1s

Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι μόνο 0 και 1 στον πίνακα εισόδου. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει τον μεγαλύτερο υπο-πίνακα που μπορεί να έχει ίσο αριθμό 0 και 1s. Παράδειγμα arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 έως 5 (σύνολο 6 στοιχείων) Επεξήγηση Από τη θέση του πίνακα…

Διάβασε περισσότερα