Λύση Leetcode Αναζήτηση λέξεων

Δήλωση προβλήματος Δεδομένου ενός πίνακα mxn και μιας λέξης, βρείτε αν η λέξη υπάρχει στο πλέγμα. Η λέξη μπορεί να κατασκευαστεί από γράμματα διαδοχικά παρακείμενων κελιών, όπου τα "γειτονικά" κελιά είναι γειτονικά οριζόντια ή κάθετα. Το ίδιο κελί γραμμάτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται περισσότερες από μία φορές. Παράδειγμα…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη λύση Leetcode Subarray

Δήλωση Προβλήματος Δεδομένου ότι ένας ακέραιος πίνακας αριθμεί, βρείτε την συνεχόμενη υπο -σειρά (που περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό) που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα και επιστρέψτε το άθροισμά της. Παράδειγμα nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Επεξήγηση: [4, -1,2,1] έχει το μεγαλύτερο άθροισμα = 6. nums = [- 1] -1 Προσέγγιση 1 (Διαχωρίστε και Κατακτήστε) Σε αυτήν την προσέγγιση…

Διάβασε περισσότερα

Αφαιρέστε το προϊόν και το άθροισμα των ψηφίων μιας λύσης Integer Leetcode

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να βρούμε τη διαφορά μεταξύ του γινομένου των ψηφίων και του αθροίσματος των ψηφίων ενός δεδομένου θετικού ακέραιου. Παράδειγμα 1234 14 Επεξήγηση: Προϊόν = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 και άθροισμα = 4 + 3 + 2 +…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode λίστας συνδεδεμένων με Palindrome

Στο πρόβλημα "Συνδεδεμένη λίστα Palindrome", πρέπει να ελέγξουμε αν μια δεδομένη μεμονωμένη ακέραια συνδεδεμένη λίστα είναι παλίνδρομη ή όχι. Παράδειγμα λίστας = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Επεξήγηση #1: Η λίστα είναι παλίνδρομη καθώς όλα τα στοιχεία από την αρχή και το πίσω μέρος είναι…

Διάβασε περισσότερα

Μετατροπή ταξινομημένης σειράς σε δυαδική αναζήτηση Leetcode Solution

Σκεφτείτε ότι μας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης από αυτόν τον πίνακα έτσι ώστε το δέντρο να είναι ισορροπημένο σε ύψος. Σημειώστε ότι ένα δέντρο λέγεται ότι είναι ισορροπημένο ως προς το ύψος εάν η διαφορά ύψους αριστερού και δεξιού υποδέντρου οποιουδήποτε κόμβου στο…

Διάβασε περισσότερα

Συγχώνευση ταξινομημένης σειράς Leetcode Solution

Στο πρόβλημα "Συγχώνευση ταξινομημένων συστοιχιών", μας δίνονται δύο πίνακες ταξινομημένοι σε μη φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος πίνακας δεν είναι πλήρως γεμάτος και έχει αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει επίσης όλα τα στοιχεία της δεύτερης συστοιχίας. Πρέπει να συγχωνεύσουμε τις δύο συστοιχίες, έτσι ώστε ο πρώτος πίνακας να περιέχει στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα

Αναζήτηση στο Rotated Sorted Array Leetcode Solution

Εξετάστε έναν ταξινομημένο πίνακα αλλά επιλέχθηκε ένας δείκτης και ο πίνακας περιστράφηκε σε αυτό το σημείο. Τώρα, αφού περιστραφεί ο πίνακας, πρέπει να βρείτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο στόχου και να επιστρέψετε το ευρετήριό του. Σε περίπτωση που το στοιχείο δεν υπάρχει, επιστρέψτε -1. Το πρόβλημα είναι γενικά…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode House Robber

Δήλωση Προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα υπάρχουν σπίτια σε έναν δρόμο και ο ληστής του σπιτιού πρέπει να ληστέψει αυτά τα σπίτια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ληστέψει περισσότερα από ένα σπίτια διαδοχικά, δηλαδή που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Λαμβάνεται μια λίστα με μη αρνητικούς ακέραιους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν το χρηματικό ποσό…

Διάβασε περισσότερα

Άθροισμα f (a [i], a [j]) σε όλα τα ζεύγη σε μια σειρά n ακέραιων αριθμών

Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει το άθροισμα f (a [i], a [j]) σε όλα τα ζεύγη σε έναν πίνακα n ακεραίων με τέτοιο τρόπο ώστε 1 <= i <j <= n θεωρώντας ότι παρέχουμε μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Παράδειγμα arr [] = {1, 2, 3,…

Διάβασε περισσότερα

Σε μια σειρά ζευγαριών Βρείτε όλα τα συμμετρικά ζεύγη σε αυτό

Βρείτε όλα τα συμμετρικά ζεύγη - Σας δίνονται μερικά ζεύγη ενός πίνακα. Πρέπει να μάθετε τα συμμετρικά ζεύγη σε αυτό. Το συμμετρικό ζεύγος λέγεται ότι είναι συμμετρικό όταν στα ζεύγη λένε (a, b) και (c, d) στα οποία το "b" είναι ίσο με το "c" και το "a" είναι…

Διάβασε περισσότερα