Κάντε τη λύση String Great Leetcode

Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Make The String Great" μια συμβολοσειρά που αποτελείται αποτελείται από πεζά και κεφαλαία γράμματα. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συμβολοσειρά καλή αφαιρώντας παρακείμενους χαρακτήρες στη συμβολοσειρά που καθιστούν τη συμβολοσειρά κακή. Μια καλή συμβολοσειρά είναι μια συμβολοσειρά που δεν έχει δύο παρακείμενα…

Διάβασε περισσότερα

Lemonade Change Leetcode Solution

Αυτή η ανάρτηση βρίσκεται στο Lemonade Change Leetcode Solution Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Lemonade Change" υπάρχει μια ουρά πελατών. Θέλουν να αγοράσουν λεμονάδα από εμάς που κοστίζει 5 ρουπίες. Οι πελάτες μπορούν να μας δώσουν 5 ρουπίες, 10 ρουπίες ή 20 ρουπίες. Θέλουμε να επιστρέψουμε το…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε το μικρότερο διαιρέτη που έχει μια λύση Leetcode κατωφλίου

Αυτή η ανάρτηση είναι στο Εύρεση του μικρότερου διαχωριστή που έχει δοθεί ένα όριο Λύση Leetcode Λύση Πρόβλημα Στο πρόβλημα "Εύρεση του μικρότερου διαχωριστή με όριο" μας δίνεται μια σειρά αριθμών και μια τιμή κατωφλίου. Μια μεταβλητή «αποτέλεσμα» ορίζεται ως το άθροισμα όλων των απαντήσεων όταν τα στοιχεία στο…

Διάβασε περισσότερα

Μεγιστοποιήστε το άθροισμα της σειράς μετά από το K Negations Leetcode Solution

Αυτή η ανάρτηση είναι στο Μέγιστο άθροισμα συστοιχίας μετά από K Negations Leetcode Λύση Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα «Μεγιστοποίηση αθροίσματος σειράς μετά από K Negations» μας δίνεται ένας πίνακας arr και μια τιμή K. Ο πίνακας αποτελείται από ακέραιες τιμές Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή του arr [i] σε…

Διάβασε περισσότερα

Valid Perfect Square Leetcode Λύση

Αυτή η ανάρτηση βρίσκεται στο Valid Perfect Square Leetcode Λύση Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Valid Perfect Square" μας δίνεται ένας αριθμός "num" και πρέπει να ελέγξουμε εάν αυτός ο αριθμός είναι τέλειο τετράγωνο ή όχι. Πρέπει να το ελέγξουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την ενσωματωμένη συνάρτηση sqrt. Εάν το…

Διάβασε περισσότερα

Μέσος μισθός εξαιρουμένης της ελάχιστης και μέγιστης λύσης Leetcode μισθού

Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Μέσος μισθός, εξαιρουμένου του ελάχιστου και του μέγιστου μισθού", λαμβάνουμε μια σειρά μισθών. όπου κάθε στοιχείο στον πίνακα αντιπροσωπεύει το μισθό των διαφόρων υπαλλήλων. Κάθε τιμή στον πίνακα είναι μοναδική. Ο στόχος μας είναι να υπολογίσουμε τον μέσο μισθό του υπαλλήλου…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε την πρώτη και την τελευταία θέση του στοιχείου στο Sorted Array Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το άρθρο με τίτλο "Εύρεση πρώτης και τελευταίας θέσης του στοιχείου στη διαχωρισμένη σειρά Leetcode Solution", θα συζητήσουμε τη λύση σε ένα πρόβλημα leetcode. Στο δεδομένο πρόβλημα μας δίνεται ένας πίνακας. Μας δίνεται επίσης ένα στοιχείο στόχος. Τα στοιχεία στον πίνακα αλληλουχίζονται σε…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε αρνητικούς αριθμούς σε μια λύση ταξινομημένου Matrix LeetCode

Δήλωση προβλήματος Στο πρόβλημα "Καταμέτρηση αρνητικών αριθμών σε ταξινομημένο πίνακα" μας δίνεται ένας πίνακας με n σειρές και στήλες m. Τα στοιχεία ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά τόσο κατά σειρά όσο και ανά στήλη. Πρέπει να βρούμε τον συνολικό αριθμό αρνητικών στοιχείων στη μήτρα. Παράδειγμα πλέγματος = [[8,3,2, -1], [4,2,1, -1], [3,1, -1, -2], [- 1, -1, -2, -3 ]]…

Διάβασε περισσότερα

Αλγόριθμος Φράχτης Ζωγραφικής

Δήλωση Προβλημάτων Ο "Αλγόριθμος Ζωγραφικής Φράχτης" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας φράκτης με κάποιες θέσεις (μερικά ξύλινα κομμάτια ή κάποια άλλα κομμάτια) και κάποια χρώματα. Ανακαλύψτε τον αριθμό των τρόπων βαφής του φράχτη έτσι ώστε το πολύ μόνο 2 γειτονικοί φράκτες να έχουν το ίδιο χρώμα. Από αυτό…

Διάβασε περισσότερα

Διωνυμικός συντελεστής

Δήλωση προβλήματος Βρείτε τον συντελεστή Binomial για μια δεδομένη τιμή n και k. Στα μαθηματικά, οι διωνυμικοί συντελεστές είναι οι θετικοί ακέραιοι που εμφανίζονται ως συντελεστές στο διωνυμικό θεώρημα. Συνήθως, ένας διωνυμικός συντελεστής ευρετηριάζεται από ένα ζεύγος ακέραιων αριθμών n ≥ k ≥ 0 και γράφεται ως "- αναφέρεται από τη Wikipedia Παράδειγμα n = 5, k…

Διάβασε περισσότερα