Εισαγωγή Λύσης Leetcode Interval

Το πρόβλημα Insert Interval Leetcode Solution μας παρέχει μια λίστα με ορισμένα διαστήματα και ένα ξεχωριστό διάστημα. Στη συνέχεια, μας λένε να εισάγουμε αυτό το νέο διάστημα στη λίστα των διαστημάτων. Έτσι, το νέο διάστημα μπορεί να τέμνεται με διαστήματα που βρίσκονται ήδη στη λίστα ή μπορεί να…

Διάβασε περισσότερα

Λύση συνδυασμού συνολικού Leetcode

Το πρόβλημα Combination Sum Leetcode Solution μας παρέχει έναν πίνακα ή μια λίστα ακέραιων αριθμών και έναν στόχο. Μας λένε να βρούμε τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτούς τους ακέραιους αριθμούς φορές που προστίθενται στον συγκεκριμένο στόχο. Πιο τυπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δεδομένο…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode Isomorphic Strings

Δήλωση Προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνονται δύο συμβολοσειρές, a και b. Στόχος μας είναι να πούμε αν οι δύο χορδές είναι ισομορφικές ή όχι. Δύο συμβολοσειρές ονομάζονται ισομορφικές εάν και μόνο εάν οι χαρακτήρες της πρώτης συμβολοσειράς μπορούν να αντικατασταθούν από οποιονδήποτε χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου) καθόλου…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη λύση Leetcode Subarray

Δήλωση Προβλήματος Δεδομένου ότι ένας ακέραιος πίνακας αριθμεί, βρείτε την συνεχόμενη υπο -σειρά (που περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό) που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα και επιστρέψτε το άθροισμά της. Παράδειγμα nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Επεξήγηση: [4, -1,2,1] έχει το μεγαλύτερο άθροισμα = 6. nums = [- 1] -1 Προσέγγιση 1 (Διαχωρίστε και Κατακτήστε) Σε αυτήν την προσέγγιση…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Roman to Integer Leetcode

Στο πρόβλημα «Roman to Integer», μας δίνεται μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει κάποιο θετικό ακέραιο στη ρωμαϊκή αριθμητική του μορφή. Οι λατινικοί αριθμοί αντιπροσωπεύονται από 7 χαρακτήρες που μπορούν να μετατραπούν σε ακέραιους αριθμούς χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα: Σημείωση: Η ακέραια τιμή του δεδομένου λατινικού αριθμού δεν θα υπερβαίνει ή…

Διάβασε περισσότερα

Λύση λίστας κωδικού περιστροφής λίστας

Το πρόβλημα Rotate List Leetcode Solution μας παρέχει μια συνδεδεμένη λίστα και έναν ακέραιο. Μας λένε να περιστρέψουμε τη συνδεδεμένη λίστα προς τα δεξιά κατά k θέσεις. Έτσι, εάν περιστρέψουμε μια συνδεδεμένη λίστα k θέσεις προς τα δεξιά, σε κάθε βήμα παίρνουμε το τελευταίο στοιχείο από το…

Διάβασε περισσότερα

Pow (x, n) Λύση κωδικού Leetcode

Το πρόβλημα «Pow (x, n) Leetcode Solution» δηλώνει ότι σας δίνονται δύο αριθμοί, ένας από τους οποίους είναι ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής και ένας άλλος ακέραιος. Ο ακέραιος υποδηλώνει τον εκθέτη και η βάση είναι ο αριθμός κινητής υποδιαστολής. Μας λένε να βρούμε την τιμή αφού αξιολογήσουμε τον εκθέτη πάνω από τη βάση. …

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode Permutations

Το πρόβλημα Permutations Leetcode Solution παρέχει μια απλή ακολουθία ακεραίων και μας ζητά να επιστρέψουμε έναν πλήρη φορέα ή έναν πίνακα όλων των παραλλαγών της δεδομένης ακολουθίας. Λοιπόν, προτού επιλύσετε το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τις παραλλαγές. Έτσι, μια παραλλαγή δεν είναι παρά μια ρύθμιση…

Διάβασε περισσότερα

Άθροισμα Λύσης Leetcode Subarrays Μονής Μονάδας

Δήλωση Προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα δίνεται μια σειρά θετικών ακεραίων. Πρέπει να υπολογίσουμε και να επιστρέψουμε έναν ακέραιο αριθμό, το άθροισμα όλων των πιθανών υποσυστοιχιών περιττού μήκους του δεδομένου πίνακα. Ένας υποσύνολος είναι μια συνεχής συνέχεια του πίνακα. Παράδειγμα arr = [1,4,2,5,3] 58 Επεξήγηση: Οι περιστοιχίες μήκους μήκους του…

Διάβασε περισσότερα

Συγχώνευση ταξινομημένης σειράς Leetcode Solution

Στο πρόβλημα "Συγχώνευση ταξινομημένων συστοιχιών", μας δίνονται δύο πίνακες ταξινομημένοι σε μη φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος πίνακας δεν είναι πλήρως γεμάτος και έχει αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει επίσης όλα τα στοιχεία της δεύτερης συστοιχίας. Πρέπει να συγχωνεύσουμε τις δύο συστοιχίες, έτσι ώστε ο πρώτος πίνακας να περιέχει στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα