Υποσύνολο με άθροισμα διαιρούμενο με m

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Υποσύνολο με άθροισμα διαιρούμενο από m" δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά μη αρνητικών ακέραιων αριθμών και ενός ακέραιου m. Τώρα πρέπει να βρείτε εάν υπάρχει ένα υποσύνολο που έχει άθροισμα διαιρούμενο με m. Αυτό είναι το άθροισμα του υποσυνόλου πρέπει να δώσει 0 ως…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστες λειτουργίες για τη μετατροπή X σε Y

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ελάχιστες λειτουργίες για τη μετατροπή του X σε Y" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο αριθμοί X και Y, είναι απαραίτητο να μετατρέψετε το X σε Y χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λειτουργίες: Ο αριθμός εκκίνησης είναι X. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο X και στις οι αριθμοί που δημιουργούνται…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστο Subarray προϊόντος

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Maximum Product Subarray" δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά από ακέραιο αριθμό που περιέχει τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς αριθμούς. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε το μέγιστο προϊόν της υπο-συστοιχίας. Παράδειγμα arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Επεξήγηση Τα στοιχεία της υπο-συστοιχίας…

Διάβασε περισσότερα

Εφαρμόστε Stack and Queue χρησιμοποιώντας το Deque

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Εφαρμογή Stack and Queue using Deque" δηλώνει ότι γράφει έναν αλγόριθμο για την εφαρμογή Stack and Queue χρησιμοποιώντας ένα Deque (Doubly Ended Queue). Παράδειγμα (Stack) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Παράδειγμα (Queue) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Το Dequeue isEpty () Μέγεθος () Dequeue () 1 false 2…

Διάβασε περισσότερα

Πρόβλημα αναδίπλωσης λέξεων

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα αναδίπλωσης λέξεων δηλώνει ότι δεδομένης μιας ακολουθίας λέξεων ως εισαγωγή, πρέπει να βρούμε τον αριθμό των λέξεων που μπορούν να τοποθετηθούν σε μία γραμμή κάθε φορά. Έτσι, για να το κάνουμε αυτό κάνουμε διαλείμματα στη δεδομένη σειρά έτσι ώστε το έντυπο έγγραφο…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε τον αριθμό των εργαζομένων κάτω από κάθε υπάλληλο

Το HashMaps είναι μία από τις πιο χρήσιμες δομές δεδομένων. Η εύρεση του αριθμού των υπαλλήλων κάτω από κάθε υπάλληλο είναι ένα πρόβλημα που μου θυμίζει την έναρξη της διάσημης ταινίας. Θέλω να ονειρεύεσαι σε ένα όνειρο. Εδώ, έχουμε έναν υπάλληλο που εργάζεται κάτω από έναν υπάλληλο και ούτω καθεξής. Δήλωση προβλήματος Λοιπόν, τι…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε τα υποσύνολα που έχουν διαφορετικούς ζυγούς αριθμούς

Όλοι έχουμε αγωνιστεί με το πρόβλημα του υποσυνόλου σε κάποιο σημείο ή το άλλο σε μια συνέντευξη. Οι ερευνητές λατρεύουν επίσης αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τους βοηθούν να εξετάσουν την κατανόηση καθώς και τη διαδικασία σκέψης κάθε μαθητή. Έτσι, χωρίς άλλη παραλλαγή ας πάμε κατευθείαν στο…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε Pythagorean Triplets από το Array

Δήλωση προβλήματος Έχουμε δώσει έναν πίνακα που περιέχει n ακέραιους αριθμούς. Πρέπει να βρούμε το σύνολο των Πυθαγορείων τριπλών από τη δεδομένη συστοιχία. Σημείωση: Pythagorean triplets condition: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Παράδειγμα Είσοδος 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Έξοδος Πυθαγορείας τρίδυμα: 3, 4, 5 Προσέγγιση 1…

Διάβασε περισσότερα