Μέγιστη λύση Leetcode Subarray

Δήλωση προβλήματος Δεδομένου ενός αριθμού ακέραιου πίνακα, βρείτε τη συνεχόμενη υποπεριοχή (που περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό) που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα και επιστρέψτε το άθροισμά του. Παράδειγμα αριθμοί = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Επεξήγηση: [4, -1,2,1] έχει το μεγαλύτερο άθροισμα = 6. αριθμοί = [- 1] -1 Προσέγγιση 1 (Διαίρεση και κατάκτηση) Σε αυτήν την προσέγγιση…

Διάβασε περισσότερα

Λύση κωδικού πόλης προορισμού

Το πρόβλημα Destination City Leetcode Solution μας παρέχει κάποιες σχέσεις μεταξύ πόλεων. Η είσοδος δίνεται ως ζεύγος πόλεων διαχωρισμένων γραμμών. Κάθε γραμμή στην είσοδο υποδηλώνει έναν άμεσο δρόμο από το σημείο εκκίνησης έως το τελικό σημείο. Δίνεται στο πρόβλημα, ότι οι πόλεις δεν σχηματίζονται…

Διάβασε περισσότερα

Pow (x, n) Λύση κωδικού Leetcode

Το πρόβλημα «Pow (x, n) Leetcode Solution» δηλώνει ότι σας δίνονται δύο αριθμοί, ένας από τους οποίους είναι ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής και ένας άλλος ακέραιος. Ο ακέραιος υποδηλώνει τον εκθέτη και η βάση είναι ο αριθμός κινητής υποδιαστολής. Μας λένε να βρούμε την τιμή αφού αξιολογήσουμε τον εκθέτη πάνω από τη βάση. …

Διάβασε περισσότερα

Αναζήτηση στο Rotated Sorted Array Leetcode Solution

Εξετάστε έναν ταξινομημένο πίνακα αλλά επιλέχθηκε ένας δείκτης και ο πίνακας περιστράφηκε σε αυτό το σημείο. Τώρα, αφού περιστραφεί ο πίνακας, πρέπει να βρείτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο στόχου και να επιστρέψετε το ευρετήριό του. Σε περίπτωση που το στοιχείο δεν υπάρχει, επιστρέψτε -1. Το πρόβλημα είναι γενικά…

Διάβασε περισσότερα

Τεχνική αποσύνθεσης Sqrt (ή Square Root)

Σας δίνεται ερώτημα εύρους ενός ακέραιου πίνακα. Θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε το άθροισμα όλων των αριθμών που βρίσκονται στο εύρος του δεδομένου ερωτήματος. Το ερώτημα που δίνεται είναι δύο τύπων, δηλαδή - Ενημέρωση: (ευρετήριο, τιμή) δίνεται ως ερώτημα, όπου χρειάζεστε…

Διάβασε περισσότερα

Διαχωρίστε 0s και 1s σε μια σειρά

Δήλωση προβλήματος Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Διαχωρισμός 0s και 1s σε πίνακα" ζητά να διαχωριστεί ο πίνακας σε δύο μέρη, σε 0s και σε 1s. Τα 0 πρέπει να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πίνακα και 1 στη δεξιά πλευρά του πίνακα. …

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστο ποσό ακολουθίας έτσι ώστε τρία δεν είναι διαδοχικά

Το πρόβλημα "Μέγιστο άθροισμα ακολουθίας έτσι ώστε τρία δεν είναι διαδοχικά" δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς. Τώρα πρέπει να βρείτε μια ακολουθία που έχει το μέγιστο ποσό δεδομένου ότι δεν μπορείτε να λάβετε υπόψη τρία διαδοχικά στοιχεία. Υπενθυμίζουμε ότι μια ακολουθία δεν είναι παρά ένας πίνακας…

Διάβασε περισσότερα

Ακολουθίες δεδομένου μήκους όπου κάθε στοιχείο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το διπλάσιο του προηγούμενου

Το πρόβλημα «Ακολουθίες δεδομένου μήκους όπου κάθε στοιχείο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το διπλάσιο του προηγούμενου» μας παρέχει δύο ακέραιους m και n. Εδώ m είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να υπάρχει στην ακολουθία και n είναι ο αριθμός των στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν στο…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστο άθροισμα πολλαπλασιασμών n αριθμών

Το πρόβλημα "Ελάχιστο άθροισμα πολλαπλασιασμών n αριθμών" δηλώνει ότι σας δίνεται n ακέραιοι και πρέπει να ελαχιστοποιήσετε το άθροισμα του πολλαπλασιασμού όλων των αριθμών λαμβάνοντας δύο στοιχεία που είναι γειτονικά κάθε φορά και επαναφέροντας το άθροισμα mod 100 έως ένα ενιαίος αριθμός…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε τρόπους για να φτάσετε στην ένατη σκάλα χρησιμοποιώντας τα βήματα 1, 2 ή 3

Το πρόβλημα «Μετρήστε τρόπους για να φτάσετε στην ένατη σκάλα χρησιμοποιώντας τα βήματα 1, 2 ή 3» δηλώνει ότι στέκεστε στο έδαφος. Τώρα πρέπει να φτάσετε στο τέλος της σκάλας. Πόσοι τρόποι υπάρχουν λοιπόν για να φτάσετε στο τέλος αν μπορείτε να πηδήσετε μόνο 1, 2,…

Διάβασε περισσότερα