Μέγιστο άθροισμα ζευγών με συγκεκριμένη διαφορά

Το πρόβλημα "Μέγιστο άθροισμα ζευγών με συγκεκριμένη διαφορά" δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και έναν ακέραιο K. Στη συνέχεια, μας ζητείται να μάθουμε το μέγιστο άθροισμα ανεξάρτητων ζευγών. Μπορούμε να συνδυάσουμε δύο ακέραιους αν έχουν απόλυτη διαφορά μικρότερη από K.…

Διάβασε περισσότερα

Πλήθος ζευγών ευρετηρίου με ίσα στοιχεία σε έναν πίνακα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δώσει έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Αριθμός ζευγών δεικτών με ίσα στοιχεία σε έναν πίνακα" ζητά να βρεθεί το αριθ. Των ζευγαριών δεικτών (i, j) με τέτοιο τρόπο ώστε τα arr [i] = arr [j] και i να μην είναι ίσα με j Το Παράδειγμα arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 ζεύγη επεξήγησης…

Διάβασε περισσότερα

Κατασκευάστε το Δυαδικό Δέντρο από δεδομένη αναπαράσταση Parent Array

Το πρόβλημα "Κατασκευή δυαδικού δέντρου από δεδομένη αναπαράσταση Parent Array" δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας πίνακας. Αυτός ο πίνακας εισαγωγής αντιπροσωπεύει ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δυαδικό δέντρο βάσει αυτού του πίνακα εισαγωγής. Ο πίνακας αποθηκεύει το ευρετήριο του γονικού κόμβου σε κάθε ευρετήριο. …

Διάβασε περισσότερα

Δεδομένου ενός δυαδικού δέντρου, πώς αφαιρείτε όλους τους μισούς κόμβους;

Το πρόβλημα "Δεδομένου ενός δυαδικού δέντρου, πώς καταργείτε όλους τους μισούς κόμβους;" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να αφαιρέσετε τους μισούς κόμβους. Ο μισός κόμβος ορίζεται ως ένας κόμβος στο δέντρο που έχει μόνο ένα παιδί. Είτε είναι…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε στοιχεία που υπάρχουν στην πρώτη σειρά και όχι στη δεύτερη

Το πρόβλημα "Εύρεση στοιχείων που υπάρχουν στον πρώτο πίνακα και όχι στη δεύτερη" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο πίνακες. Οι πίνακες αποτελούνται από όλους τους ακέραιους αριθμούς. Πρέπει να μάθετε τους αριθμούς που δεν θα υπάρχουν στον δεύτερο πίνακα αλλά θα υπάρχουν στον πρώτο πίνακα. Παράδειγμα…

Διάβασε περισσότερα

Οριακή διέλευση δυαδικού δέντρου

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Boundary Traversal of binary tree" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να εκτυπώσετε την προβολή ορίου ενός δυαδικού δέντρου. Εδώ η οριακή διέλευση σημαίνει ότι όλοι οι κόμβοι εμφανίζονται ως το όριο του δέντρου. Οι κόμβοι φαίνονται από…

Διάβασε περισσότερα

Πώς να ελέγξετε εάν δύο συγκεκριμένα σύνολα είναι χωριστά;

Το πρόβλημα "Πώς να ελέγξετε αν δύο δεδομένα σύνολα είναι ασύνδετα;" δηλώνει ότι υποθέτουμε ότι σας δίνονται δύο σύνολα με τη μορφή πίνακα πείτε set1 [] και set2 []. Ο στόχος σας είναι να μάθετε αν τα δύο σύνολα είναι Disjoint Sets ή όχι. Παράδειγμα inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν ένας δεδομένος πίνακας περιέχει διπλά στοιχεία σε απόσταση k μεταξύ τους

Το πρόβλημα "Ελέγξτε αν ένας συγκεκριμένος πίνακας περιέχει διπλότυπα στοιχεία σε απόσταση k μεταξύ τους" δηλώνει ότι πρέπει να ελέγξουμε για διπλότυπα σε δεδομένο μη ταξινομημένο πίνακα εντός του εύρους του k. Εδώ η τιμή του k είναι μικρότερη από τον δεδομένο πίνακα. Παραδείγματα K = 3 arr [] =…

Διάβασε περισσότερα

Εκτύπωση σωστής προβολής δυαδικού δέντρου

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Εκτύπωση δεξιάς προβολής δυαδικού δέντρου" δηλώνει ότι σας δίνεται ένα δυαδικό δέντρο. Τώρα πρέπει να βρείτε τη σωστή άποψη αυτού του δέντρου. Εδώ, δεξιά προβολή του δυαδικού δέντρου σημαίνει να εκτυπώσετε την ακολουθία όπως φαίνεται το δέντρο όταν κοιτάζετε από το…

Διάβασε περισσότερα

Γράψτε μια συνάρτηση για να λάβετε το σημείο τομής δύο συνδεδεμένων λιστών

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Γράψτε μια συνάρτηση για να λάβετε το σημείο τομής δύο συνδεδεμένων λιστών" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο συνδεδεμένες λίστες. Δεν είναι όμως ανεξάρτητες συνδεδεμένες λίστες. Συνδέονται κάποια στιγμή. Τώρα πρέπει να βρείτε αυτό το σημείο τομής αυτών των δύο λιστών. …

Διάβασε περισσότερα