Μέγιστος αριθμός τμημάτων μήκους a, b και c

Το πρόβλημα «Μέγιστος αριθμός τμημάτων μήκους a, b και c» δηλώνει ότι σας έχει δοθεί ένας θετικός ακέραιος N και πρέπει να βρείτε τον μέγιστο αριθμό τμημάτων μήκους a, b και c που μπορούν να σχηματιστούν χρησιμοποιώντας το N. Παράδειγμα N = 7 a = 5, b…

Διάβασε περισσότερα

Πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται k φορές σε έναν πίνακα

Έχουμε δώσει έναν αριθμό «k» και έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Πρώτο στοιχείο που συμβαίνει k φορές σε έναν πίνακα" λέει για να μάθετε το πρώτο στοιχείο του πίνακα που εμφανίζεται ακριβώς k φορές σε έναν πίνακα. Εάν δεν υπάρχει στοιχείο στη συστοιχία που εμφανίζεται k φορές…

Διάβασε περισσότερα

Εκτυπώστε τροποποιημένο πίνακα μετά την εκτέλεση των εντολών προσθήκης και αφαίρεσης

Σας δίνεται ένας πίνακας μεγέθους n, αρχικά όλες οι τιμές στον πίνακα θα είναι 0 και τα ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιέχει τις τέσσερις τιμές, τον τύπο του ερωτήματος T, το αριστερό σημείο του εύρους, το δεξί σημείο ενός εύρους και έναν αριθμό k, πρέπει να…

Διάβασε περισσότερα

Check in binary array, ο αριθμός που αντιπροσωπεύεται από μια δευτερεύουσα σειρά είναι μονός ή ζυγός

Το πρόβλημα "Check in binary array, ο αριθμός που αντιπροσωπεύεται από μια υποπεριοχή είναι μονός ή ζυγός" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας δυαδικός πίνακας και ένα εύρος. Ο πίνακας αποτελείται από τον αριθμό με τη μορφή 0s και 1s. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύεται…

Διάβασε περισσότερα

Μη αλληλεπικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μη αλληλεπικαλυπτόμενο άθροισμα δύο συνόλων" δηλώνει ότι σας δίδονται δύο συστοιχίες ως τιμές εισόδου όπως arrA [] και arrB [] του ίδιου μεγέθους n. Επίσης, και οι δύο πίνακες έχουν ξεχωριστά στοιχεία ξεχωριστά και ορισμένα κοινά στοιχεία. Ο στόχος σας είναι να μάθετε το συνολικό ποσό…

Διάβασε περισσότερα

Ερωτήματα για GCD όλων των αριθμών ενός πίνακα εκτός από στοιχεία σε ένα δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ερωτήματα για GCD όλων των αριθμών ενός πίνακα εκτός από στοιχεία σε ένα δεδομένο εύρος" δηλώνει ότι θα σας δοθεί ένας ακέραιος πίνακας και ένας αριθμός ερωτήσεων. Κάθε ερώτημα περιέχει τον αριθμό αριστερά και δεξιά. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθει το…

Διάβασε περισσότερα

Ακολουθία μέγιστου μήκους με διαφορά μεταξύ γειτονικών στοιχείων είτε 0 είτε 1

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας. Το πρόβλημα «Μέγιστη διαδοχή μήκους με διαφορά μεταξύ γειτονικών στοιχείων είτε ως 0 είτε 1» ζητά να μάθετε το μέγιστο μήκος ακολουθίας με τη διαφορά μεταξύ των γειτονικών στοιχείων δεν πρέπει να είναι άλλο από 0 ή 1. Παράδειγμα arr [] = {1,…

Διάβασε περισσότερα

Αντικαταστήστε δύο διαδοχικές ίσες τιμές με μία μεγαλύτερη

Δήλωση προβλήματος Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Αντικατάσταση δύο διαδοχικών ίσων τιμών με μία μεγαλύτερη" ζητά να αντικατασταθούν όλες αυτές οι τιμές ζευγαριού λέγοντας "a" που έρχεται διαδοχικά με έναν αριθμό "a + 1" 1 μεγαλύτερο από αυτούς (δύο διαδοχικούς αριθμούς), έτσι ώστε ακόμη και μετά την τροποποίηση ή επανάληψη εκεί…

Διάβασε περισσότερα

Μετατρέψτε τη σειρά σε στυλ Zig-Zag

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μετατροπή συστοιχίας σε μόδα Zig-Zag" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας - ακέραιος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ταξινομήσει τον πίνακα με τρόπο ζιγκ-ζαγκ έτσι ώστε τα στοιχεία του πίνακα να μοιάζουν με à a <b> c <d> e…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν ο δεδομένος πίνακας μπορεί να αντιπροσωπεύει Διαδρομή Παραγγελίας Επιπέδου του Δυαδικού Δέντρου Αναζήτησης

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ελέγξτε εάν ο δεδομένος πίνακας μπορεί να αντιπροσωπεύει Διαδρομή Παραγγελίας Επιπέδου Δέντρου Δυαδικής Αναζήτησης" δηλώνει ότι σας δίνεται διασταύρωση παραγγελίας επιπέδου του δέντρου δυαδικής αναζήτησης. Και χρησιμοποιώντας την οριζόντια διασταύρωση του δέντρου. Πρέπει να βρούμε αποτελεσματικά εάν η τάξη επιπέδου…

Διάβασε περισσότερα