Ταξινόμηση συστοιχίας με αύξηση της συχνότητας Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Δεδομένου ενός πίνακα ακεραίων αριθμών, ταξινομήστε τον πίνακα σε αύξουσα σειρά με βάση τη συχνότητα των τιμών. Εάν πολλές τιμές έχουν την ίδια συχνότητα, ταξινομήστε τις με φθίνουσα σειρά. Παράδειγμα αριθμοί = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Επεξήγηση: «3» έχει συχνότητα 1, «1» έχει συχνότητα…

Διάβασε περισσότερα

Τεχνική αποσύνθεσης Sqrt (ή Square Root)

Σας δίνεται ερώτημα εύρους ενός ακέραιου πίνακα. Θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε το άθροισμα όλων των αριθμών που βρίσκονται στο εύρος του δεδομένου ερωτήματος. Το ερώτημα που δίνεται είναι δύο τύπων, δηλαδή - Ενημέρωση: (ευρετήριο, τιμή) δίνεται ως ερώτημα, όπου χρειάζεστε…

Διάβασε περισσότερα

Συνδυασμοί γραμμάτων ενός αριθμού τηλεφώνου

Σε συνδυασμούς γραμμάτων ενός προβλήματος αριθμού τηλεφώνου, έχουμε δώσει μια συμβολοσειρά που περιέχει αριθμούς από 2 έως 9. Το πρόβλημα είναι να βρούμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύονται από αυτόν τον αριθμό, εάν σε κάθε αριθμό έχει οριστεί κάποια γράμματα. Η εκχώρηση του αριθμού είναι…

Διάβασε περισσότερα

Ελέγξτε εάν δύο συστοιχίες είναι ίσες ή όχι

Το πρόβλημα "Ελέγξτε αν δύο πίνακες είναι ίσες ή όχι" δηλώνει ότι σας έχουν δοθεί δύο πίνακες. Η δήλωση προβλήματος λέει ότι πρέπει να καθορίσετε εάν οι δοσολογίες είναι ίσες ή όχι. Παράδειγμα arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4,…

Διάβασε περισσότερα

Μετρήστε υποστρώματα με ίσο αριθμό 0s, 1s και 2s

Το πρόβλημα "Count Substrings με ίσο αριθμό 0s, 1s και 2s" δηλώνει ότι σας δίνεται μια συμβολοσειρά που έχει μόνο 0, 1 και 2. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μάθετε τον αριθμό των υποσυστημάτων που περιέχουν ίσο αριθμό 0, 1 και 2 μόνο. Παράδειγμα str = "01200"…

Διάβασε περισσότερα

Δημιουργήστε όλες τις πιθανές ταξινομημένες συστοιχίες από εναλλακτικά στοιχεία δύο δομένων ταξινομημένων συστοιχιών

Το πρόβλημα «Δημιουργία όλων των πιθανών ταξινομημένων συστοιχιών από εναλλακτικά στοιχεία δύο δομένων ταξινομημένων συστοιχιών» δηλώνει ότι υποθέτουμε ότι έχετε δύο ταξινομημένες συστοιχίες. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει όλες τις πιθανές ταξινομημένες συστοιχίες, έτσι ώστε ο αριθμός να πρέπει να διευθετηθεί εναλλακτικά από τις δύο δεδομένες διαφορετικές συστοιχίες. Παράδειγμα ArrA []…

Διάβασε περισσότερα

Εύρος αθροιστικών ερωτημάτων χωρίς ενημερώσεις

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Ερωτήματα αθροίσματος εύρους χωρίς ενημερώσεις" δηλώνει ότι έχετε μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και ένα εύρος. Η δήλωση προβλήματος ζητά να ανακαλύψει το άθροισμα όλων των στοιχείων εντός του δεδομένου εύρους. Παράδειγμα arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Ερώτημα: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Διάβασε περισσότερα

Τριμερής κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα δεδομένο εύρος

Δήλωση προβλήματος Σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς και μια σειρά χαμηλής και υψηλής αξίας. Το πρόβλημα "Τρισδιάστατη κατάτμηση ενός πίνακα γύρω από ένα συγκεκριμένο εύρος" ζητά να χωριστεί ο πίνακας έτσι ώστε ο πίνακας να χωριστεί σε τρία μέρη. Τα διαμερίσματα των συστοιχιών θα είναι: Στοιχεία…

Διάβασε περισσότερα

Άθροισμα ελάχιστων και μέγιστων στοιχείων όλων των υποπεριοχών μεγέθους k

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Άθροισμα ελάχιστων και μέγιστων στοιχείων όλων των υποζώνων μεγέθους k" δηλώνει ότι σας δίνεται ένας πίνακας που περιέχει θετικούς και αρνητικούς ακέραιους αριθμούς, βρείτε το άθροισμα των ελάχιστων και μέγιστων στοιχείων όλων των υπο-συστοιχιών μεγέθους k. Παραδείγματα arr [] = {5, 9, 8, 3,…

Διάβασε περισσότερα

Μετακινήστε όλα τα αρνητικά στοιχεία στο τέλος με επιτρεπόμενο επιπλέον χώρο

Δήλωση προβλήματος «Μετακίνηση όλων των αρνητικών στοιχείων στο τέλος με επιτρεπόμενο επιπλέον χώρο» δηλώνει ότι σας δίνεται ένας πίνακας που περιέχει θετικούς και αρνητικούς αριθμούς και τα δύο. Η δήλωση προβλήματος ζητά να μετακινήσετε όλα τα αρνητικά στοιχεία στο τελευταίο του πίνακα. Παράδειγμα arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

Διάβασε περισσότερα