Ελέγξτε τον σχηματισμό συστοιχίας μέσω της λύσης συνένωσης Leetcode

Το πρόβλημα Έλεγχος σχηματισμού συστοιχίας μέσω της συνένωσης Leetcode Solution μας έδωσε μια σειρά από πίνακες. Μαζί μας δίνεται επίσης μια ακολουθία. Τότε μας λένε να βρούμε αν μπορούμε κάπως να κατασκευάσουμε τη δεδομένη ακολουθία χρησιμοποιώντας συστοιχία συστοιχιών. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις συστοιχίες σε οποιαδήποτε…

Διάβασε περισσότερα

Εισαγωγή Λύσης Leetcode Interval

Το πρόβλημα Insert Interval Leetcode Solution μας παρέχει μια λίστα με ορισμένα διαστήματα και ένα ξεχωριστό διάστημα. Στη συνέχεια, μας λένε να εισάγουμε αυτό το νέο διάστημα στη λίστα των διαστημάτων. Έτσι, το νέο διάστημα μπορεί να τέμνεται με διαστήματα που βρίσκονται ήδη στη λίστα ή μπορεί να…

Διάβασε περισσότερα

Λύση συνδυασμού συνολικού Leetcode

Το πρόβλημα Combination Sum Leetcode Solution μας παρέχει έναν πίνακα ή μια λίστα ακέραιων αριθμών και έναν στόχο. Μας λένε να βρούμε τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτούς τους ακέραιους αριθμούς φορές που προστίθενται στον συγκεκριμένο στόχο. Πιο τυπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δεδομένο…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη λύση Leetcode Subarray

Δήλωση Προβλήματος Δεδομένου ότι ένας ακέραιος πίνακας αριθμεί, βρείτε την συνεχόμενη υπο -σειρά (που περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό) που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα και επιστρέψτε το άθροισμά της. Παράδειγμα nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Επεξήγηση: [4, -1,2,1] έχει το μεγαλύτερο άθροισμα = 6. nums = [- 1] -1 Προσέγγιση 1 (Διαχωρίστε και Κατακτήστε) Σε αυτήν την προσέγγιση…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε την τιμή απόστασης μεταξύ δύο συστοιχιών Λύση κωδικού Leetcode

Το πρόβλημα Βρείτε την τιμή απόστασης μεταξύ δύο συστοιχιών Το Leetcode Solution μας παρέχει δύο συστοιχίες arr1 και arr2. Μαζί με τις δύο συστοιχίες, μας παρέχεται ένας ακέραιος n. Στη συνέχεια, το πρόβλημα μας ζητά να βρούμε τη σχετική απόσταση μεταξύ των δεδομένων δύο συστοιχιών. Η σχετική απόσταση ορίζεται…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε κοινούς χαρακτήρες Leetcode Solution

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται μια λίστα συμβολοσειράς. Πρέπει να βρούμε τους χαρακτήρες που είναι κοινοί σε όλες τις χορδές. Εάν ένας χαρακτήρας είναι παρών σε όλες τις συμβολοσειρές πολλές φορές, τότε πρέπει να εξάγουμε τον χαρακτήρα πολλές φορές. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε πίνακα…

Διάβασε περισσότερα

Ελάχιστη απόλυτη διαφορά Λύση κωδικού Leetcode

Το πρόβλημα Ελάχιστη απόλυτη διαφορά Λύση κωδικού Leetcode μας παρέχει έναν μη ταξινομημένο πίνακα ή φορέα που περιέχει ορισμένους ακέραιους. Πρέπει να μάθουμε όλα τα ζεύγη που έχουν διαφορά ίση με εκείνη της ελάχιστης απόλυτης διαφοράς. Η ελάχιστη απόλυτη διαφορά είναι η ελάχιστη τιμή της απόλυτης διαφοράς που μπορεί…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε κοινούς χαρακτήρες Leetcode Solution

Δήλωση Προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, μας δίνεται μια σειρά συμβολοσειρών. Πρέπει να εκτυπώσουμε μια λίστα με όλους τους χαρακτήρες που εμφανίζονται σε κάθε συμβολοσειρά του πίνακα (περιλαμβάνονται διπλότυπα). Δηλαδή αν ένας χαρακτήρας εμφανίζεται 2 φορές σε κάθε συμβολοσειρά, αλλά όχι 3 φορές, πρέπει να τον έχουμε…

Διάβασε περισσότερα

Αφαιρέστε το προϊόν και το άθροισμα των ψηφίων μιας λύσης Integer Leetcode

Δήλωση προβλήματος Σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να βρούμε τη διαφορά μεταξύ του γινομένου των ψηφίων και του αθροίσματος των ψηφίων ενός δεδομένου θετικού ακέραιου. Παράδειγμα 1234 14 Επεξήγηση: Προϊόν = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 και άθροισμα = 4 + 3 + 2 +…

Διάβασε περισσότερα

Λύση Leetcode λίστας συνδεδεμένων με Palindrome

Στο πρόβλημα "Συνδεδεμένη λίστα Palindrome", πρέπει να ελέγξουμε αν μια δεδομένη μεμονωμένη ακέραια συνδεδεμένη λίστα είναι παλίνδρομη ή όχι. Παράδειγμα λίστας = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Επεξήγηση #1: Η λίστα είναι παλίνδρομη καθώς όλα τα στοιχεία από την αρχή και το πίσω μέρος είναι…

Διάβασε περισσότερα