Βρείτε Νικητή σε ένα Tic Tac Toe Παιχνίδι Leetcode Solution

Το πρόβλημα Εύρεση νικητή σε ένα παιχνίδι Tic Tac Toe Το Leetcode Solution μας ζητά να βρούμε τον νικητή ενός παιχνιδιού tic tac toe. Το πρόβλημα μας παρέχει έναν πίνακα ή ένα διάνυσμα κινήσεων που έχουν κάνει οι παίκτες. Πρέπει να περάσουμε από τις κινήσεις και να κρίνουμε ποιος…

Διάβασε περισσότερα

Αναδιάταξη της σειράς έτσι ώστε arr [i]> = arr [j] if i is even and arr [i] <= arr [j] if i is odd and j <i

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Η δήλωση προβλήματος ζητά την αναδιάταξη του πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία στην άρτια θέση ενός πίνακα να είναι μεγαλύτερα από όλα τα στοιχεία πριν από αυτό και τα στοιχεία σε περιττές θέσεις να είναι μικρότερα από τα στοιχεία πριν από αυτόν. Παράδειγμα…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστη σειρά από δύο δεδομένες συστοιχίες που διατηρούν την ίδια τάξη

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ακέραιους πίνακες ίδιου μεγέθους n. Και οι δύο πίνακες μπορούν να περιέχουν και κοινούς αριθμούς. Η δήλωση προβλήματος ζητά να σχηματίσει τον προκύπτοντα πίνακα που περιέχει τις μέγιστες τιμές «n» και από τους δύο πίνακες. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον πρώτο πίνακα (στοιχεία του πρώτου…

Διάβασε περισσότερα

Αναδιάταξη μιας σειράς έτσι ώστε το arr [i] να είναι ίσο με το i

«Αναδιάταξη ενός πίνακα, έτσι ώστε το πρόβλημα arr [i] = i» δηλώνει ότι σας δίνεται μια σειρά από ακέραιους αριθμούς από 0 έως n-1. Επειδή όλα τα στοιχεία ενδέχεται να μην υπάρχουν στον πίνακα, τότε στη θέση τους -1 είναι εκεί. Η δήλωση προβλήματος ζητά να αναδιατάξει τον πίνακα σε τέτοια…

Διάβασε περισσότερα

Διαχωρίστε 0s και 1s σε μια σειρά

Δήλωση προβλήματος Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Διαχωρισμός 0s και 1s σε έναν πίνακα" ζητά να διαχωριστεί ο πίνακας σε δύο μέρη, σε 0s και σε 1s. Τα 0 πρέπει να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πίνακα και τα 1 στη δεξιά πλευρά του πίνακα. …

Διάβασε περισσότερα

Range Sum Query χρησιμοποιώντας Sparse Table

Στο ερώτημα αθροίσματος εύρους χρησιμοποιώντας πρόβλημα αραιού πίνακα έχουμε ένα ερώτημα εύρους και μας δίνεται ένας ακέραιος πίνακας. Το καθήκον που δίνεται είναι να μάθει το άθροισμα όλων των ακεραίων που έρχονται στο εύρος. Παράδειγμα Εισαγωγή: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Ερώτημα: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Έξοδος: 19 16 25…

Διάβασε περισσότερα

LCS (Μεγαλύτερη κοινή ακολουθία) τριών χορδών

Το πρόβλημα "LCS (Longest Common Subrocence) των τριών χορδών" δηλώνει ότι σας δίνεται 3 χορδές. Μάθετε τη μεγαλύτερη κοινή ακολουθία αυτών των 3 χορδών. Το LCS είναι η συμβολοσειρά που είναι κοινή μεταξύ των 3 χορδών και αποτελείται από χαρακτήρες που έχουν την ίδια σειρά σε όλα τα…

Διάβασε περισσότερα

Βρείτε στοιχεία που υπάρχουν στην πρώτη σειρά και όχι στη δεύτερη

Το πρόβλημα "Εύρεση στοιχείων που υπάρχουν στον πρώτο πίνακα και όχι στη δεύτερη" δηλώνει ότι σας δίνονται δύο πίνακες. Οι πίνακες αποτελούνται από όλους τους ακέραιους αριθμούς. Πρέπει να μάθετε τους αριθμούς που δεν θα υπάρχουν στον δεύτερο πίνακα αλλά θα υπάρχουν στον πρώτο πίνακα. Παράδειγμα…

Διάβασε περισσότερα

Μέγιστο άθροισμα διαδρομής σε ένα τρίγωνο

Δήλωση προβλήματος Το πρόβλημα "Μέγιστο άθροισμα διαδρομής σε ένα τρίγωνο" δηλώνει ότι σας δίνονται ορισμένοι ακέραιοι αριθμοί. Αυτοί οι ακέραιοι είναι διατεταγμένοι με τη μορφή τριγώνου. Ξεκινάτε από την κορυφή του τριγώνου και πρέπει να φτάσετε στην κάτω σειρά. Για να το κάνετε αυτό, μεταβαίνετε στο…

Διάβασε περισσότερα

Πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται k φορές σε έναν πίνακα

Έχουμε δώσει έναν αριθμό «k» και έναν ακέραιο πίνακα. Το πρόβλημα "Πρώτο στοιχείο που συμβαίνει k φορές σε έναν πίνακα" λέει για να μάθετε το πρώτο στοιχείο του πίνακα που εμφανίζεται ακριβώς k φορές σε έναν πίνακα. Εάν δεν υπάρχει στοιχείο στη συστοιχία που εμφανίζεται k φορές…

Διάβασε περισσότερα