شروع کار با R - راهنما در R


ساده ترین راه برای کمک گرفتن در R کلیک کردن بر روی دکمه راهنما در نوار ابزار پنجره RGui است (این مخفف R's Graphic User Interface است). با این حال ، اگر نام عملکردی را که می خواهید به آن کمک کنید می دانید ، فقط یک علامت سوال تایپ می کنید؟ در خط فرمان به دنبال نام تابع. بنابراین برای دریافت راهنمایی در مورد read.table ، فقط تایپ کنید

در برنامه نویسی R کمک کنید

بعضی اوقات نمی توانید نام دقیق عملکرد را به خاطر بسپارید ، اما موضوعی را که می خواهید به آن کمک کنید می دانید (به عنوان مثال ورودی داده در این مورد). از تابع help.search (بدون علامت سوال) با پرس و جو خود در دو نقل قول مانند این استفاده کنید:

help.search("data input")

امتحان کنید

و (با هر شانس) نام توابع R مرتبط با این پرس و جو را مشاهده خواهید کرد. سپس می توانید استفاده کنید ؟ خواندن جدول برای دریافت راهنمایی دقیق