برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر

بیانیه مسئله "برنامه ای برای بررسی اینکه Binary tree BST است یا نه" بیان می کند که یک درخت باینری به شما داده شده است و شما باید بررسی کنید که آیا درخت باینری از ویژگی های درخت جستجوی باینری برخوردار است. بنابراین ، درخت باینری دارای ویژگی های زیر است: زیر شاخه سمت چپ

ادامه مطلب

ادغام مرتب سازی

ادغام مرتب سازی چیست؟ Merge Sort یک روش بازگشتی است. این همچنین الگوریتم تقسیم و تسخیر است. حال باید بدانیم الگوریتم تقسیم و تسخیر چیست؟ این نوعی رویه است که در آن ما مسئله را به زیرمشکلات تقسیم می کنیم و آنها را تقسیم می کنیم تا زمانی که کوتاهترین را پیدا کنیم ...

ادامه مطلب