حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary

در این مشکل ، یک درخت N-ary به ما داده می شود ، یعنی درختی که به گره ها اجازه می دهد بیش از 2 فرزند داشته باشند. ما باید عمق یک برگ دورترین فاصله را از ریشه درخت پیدا کنیم. این را حداکثر عمق می نامند. توجه داشته باشید که عمق یک مسیر ...

ادامه مطلب

تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree

بیان مشکل مسئله "تعداد خواهر و برادرهای یک گره معین در درخت نری" بیان می کند که به شما یک درخت n-ary و یک گره هدف داده می شود. تعداد خواهر و برادر گره مورد نظر را بیابید. فرض کنید گره همیشه در درخت وجود دارد و اولین گره…

ادامه مطلب