سوالات جستجوی فوری مصاحبه

نکته جستجو اگر می خواهید جستجو کنید ساده سوالات از آمازون on صف موضوع را تایپ کنید "آرایه آسان آمازون" و نتیجه بگیرید

مشکل عنوان سوال نام شرکت دسته بندی
سختکوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنیدآمازونسیبگوگلحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
متوسطحدس بزنید شماره بالاتر یا پایین IIآمازونگوگلمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
سادهحداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاصهمبستگیCourseraتحویل کالافورکایتاسنپدلبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راستخودتان هستید؟دی شاودیرتیExpediaبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر تعداد قطعات طول a ، b و cآمازونبلک راکByteDanceخودتان هستید؟گوگلداده Teradataحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند24 * 7 آزمایشگاه نوآوریAccentureآمازونتحویل کالاپی پالPayUبرنامه نویسی پویا
سادهتمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشماریدByteDanceیکی از سرمایهCodeNationپایگاه دادهExpediaYandexبرنامه نویسی پویا
سختLCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشتهآمازونCodeNationExpediaگوگلحال بارگذاریZOHOبرنامه نویسی پویا
متوسططولانی ترین پیامد تکرار شدهآمازونارسیسیومAvalaraByteDanceیکی از سرمایهفیس بوکMetLifeبرنامه نویسی پویا
سادهتوالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشدAccentureآمازونCodeNationفیس بوکگوگلپی پالسامسونگبرنامه نویسی پویا
سختحداکثر طول دنباله مار را پیدا کنیدآمازونCodeNationExpediaYandexبرنامه نویسی پویا
سختحداقل جمع ضرب n عددAccentureبلک راکGE بهداشت و درمانJP مورگانپی پالبرنامه نویسی پویا
سادهراه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشماریدآمازونCodeNationGE بهداشت و درمانمایکروسافتآزمایشگاه Moonfrogپی پالحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
متوسطمسیر جمع حداقل در یک مثلثآمازونسیببلومبرگبرنامه نویسی پویا
متوسطتوالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید24 * 7 آزمایشگاه نوآوریآمازوندره کوچک و تنگGE بهداشت و درمانبرنامه نویسی پویا
سادهطولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشدآمازونAvalaraواقعیتفورکایتمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر مجموع مسیر در یک مثلثارسیسیومCodeNationGE بهداشت و درمانPayUحال بارگذاریZOHOبرنامه نویسی پویا
سادهمسیری با حداکثر مقدار متوسطسیسکوسیستمهای حماسیخاکستری نارنجیآزمایشگاههای SAPبار اینترنتبرنامه نویسی پویا
سادهحداکثر محصول یک دنباله رو به افزایشهمبستگیGE بهداشت و درمانHackerRankآی بی امSnapchatیاهوبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر طول زوجها را چاپ کنیدآمازونبرنامه نویسی پویا
سادهn اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنیدآمازوندژواقعیتمتعصبانJP مورگانبرنامه نویسی پویا
متوسطپس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنیدByteDanceسیسکوخودتان هستید؟شارژ رایگانHackerRankناگارواپراداده Teradataبرنامه نویسی پویا
سادهسکانس نیومن-کانویآمازونشرکت Honeywellبرنامه نویسی پویا
متوسطدنباله موزر دو بروژنشارژ رایگاناسنپدلبار اینترنتبرنامه نویسی پویا
سختمحدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیحآمازونCodeNationگوگلپی پالحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
سختآرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنیدExpediaشارژ رایگانگوگلدر واقعآزمایشگاه Moonfrogکابین های اولاQualtricsبرنامه نویسی پویا
متوسطتعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شدهخاکستری نارنجیدر واقعاپراپینترستاسنپدلیاهوبرنامه نویسی پویا
سختطولانی ترین پیامد BitonicCodeNationدی شاوگوگلJP مورگانمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
سادهسکانس گلومبکادنس هنددر واقعبار اینترنتیاترابرنامه نویسی پویا
سادهنیومن-شانکس-ویلیامز نخستHackerRankبرنامه نویسی پویا
سختآرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)ارسیسیومCodeNationدیرتیExpediaگوگلسامسونگبرنامه نویسی پویا
سختالگوریتم حصار نقاشیCodeNationفیس بوکگوگلتعلیم دادنJP مورگانمورگان استنلیبرنامه نویسی پویا
متوسطآرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد MآمازونCourseraگلدمن ساکسگوگلخاکستری نارنجیSnapchatبرنامه نویسی پویا
سادهدامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کندCodeNationدی شاودیرتیExpediaگوگلبرنامه نویسی پویا
متوسطاعداد اول را در محدوده بشماریدگوگلپیاده رویکولیزاغرق شدنSnapchatیاهوبرنامه نویسی پویا
سادهاعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنیدAccentureMAQo9 راه حلUHG Optumبرنامه نویسی پویا
سادهتوالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنیدآمازونتحویل کالاواقعیتفورکایتپیاده رویMAQo9 راه حلPayUبرنامه نویسی پویا
متوسطنمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده24 * 7 آزمایشگاه نوآوریدژدیرتیExpediaگوگلدر واقعاسنپدلبرنامه نویسی پویا
سادهnCr٪ p را محاسبه کنیدAccentureکادنس هندرسانه کوملیکابین های اولامربعبرنامه نویسی پویا
سادهبرش یک میلهآمازوندیرتیFlipkartگوگلJP مورگانمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
متوسطبزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیمآمازونگوگلبرنامه نویسی پویا
سختنمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شدهآمازونیکی از سرمایهدی شاوگوگلپی پالداده Teradataبرنامه نویسی پویا
سختببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نهآمازونبلک راکسیسکوخودتان هستید؟واقعیتشرکت HoneywellتسلاYandexبرنامه نویسی پویا
متوسطمیانگین دامنه در آرایهکادنس هندExpediaشارژ رایگانخاکستری نارنجیRobloxSnapchatاسنپدلبار اینترنتYandexبرنامه نویسی پویا
سختزیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر mارسیسیومسیسکودی شاودیرتیExpediaمینداPayUبرنامه نویسی پویا
متوسطبررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارندآمازونارسیسیومسیسکودیرتیJP مورگانمایکروسافتسامسونگYandexبرنامه نویسی پویا
سادهمحدوده سeriesالات بدون به روزرسانیبلک راکGE بهداشت و درمانآزمایشگاه MoonfrogSynopsysTaxi4SureTwilioبرنامه نویسی پویا
متوسطزیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)خشتآمازوندرستی-سافتبرنامه نویسی پویا
سادهمشکل جفت شدن دوستانآمازونExpediaGE بهداشت و درمانگوگلشرکت HoneywellJP مورگانبرنامه نویسی پویا
متوسطمشکل معدن طلاآمازونFlipkartگوگلمایکروسافتPayUحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
سادهمشکل کاشی کاری24 * 7 آزمایشگاه نوآوریآمازوندی شاوتحویل کالاپی پالبرنامه نویسی پویا
متوسطضریب جایگزینیبانک بازارXomeبرنامه نویسی پویا
سادهطولانی ترین عواقب متوالیآمازونگوگلمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
متوسطضریب دوجمله ایدیرتیExpediaHackerRankXomeبرنامه نویسی پویا
سادهبهترین زمان برای خرید و فروش سهامخشتآمازونسیببلومبرگByteDanceسیسکودی شاوای بیExpediaفیس بوکگلدمن ساکسگوگلJP مورگانمایکروسافتمورگان استنلیوحیپی پالQualtricsسامسونگآموزش VMwareبرنامه نویسی پویا
متوسطتعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافتهآمازونسامسونگZOHOبرنامه نویسی پویا
متوسطپارتیشن بندی Palindromeآمازونفیس بوکگوگلمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
سختبرنامه ای برای مشکل پل و مشعلهمبستگیای بیاسنپدلداده Teradataبار اینترنتبرنامه نویسی پویا
سختمشکل پرانتز Booleanآمازونلینکمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
سختحداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخلCodeNationدره کوچک و تنگفیس بوکGE بهداشت و درمانگوگلسامسونگبرنامه نویسی پویا
متوسطنحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شدهآمازونفیس بوکگوگلپی پالPaytm بابرنامه نویسی پویا
متوسطبا استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنیدآمازونفابگلدمن ساکسگوگلشرکت Honeywellلینکپینترستیاهوبرنامه نویسی پویا
متوسطتبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شدهآمازونبلک راکByteDanceCodeNationدی شاوExpediaJP مورگانکابین های اولابرنامه نویسی پویا
سختمشکل بسته بندی کلماتارسیسیومواقعیتخاکستری نارنجیمایکروسافتمینداکابین های اولاPayUبرنامه نویسی پویا
سختمشکل پارتیشن بندی نقاشCodeNationگوگلبرنامه نویسی پویا
حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصرهمبستگیCodeNationدیرتیJP مورگانسامسونگبرنامه نویسی پویا
سختمسئله صفحه کلید عددی موبایلآمازونMAQمایکروسافتآبپاشبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر مجموع زیرآرایه bitonicسیسکودی شاودره کوچک و تنگفورکایتگلدمن ساکسگروفروسآی بی امPayUیاهوبرنامه نویسی پویا
سختبزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0Accentureدر واقعEdge Edgeراه حل های مونوتیپپی پالپینترستSynopsysبار اینترنتUHG Optumبرنامه نویسی پویا
متوسطیک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1آمازونبلک راکByteDanceCodeNationJP مورگاننتسکوپکابین های اولاسامسونگبرنامه نویسی پویا
سختبراکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریسآمازونAvalaraدژپایگاه دادهدیرتیJP مورگانPaytm باTwilioبرنامه نویسی پویا
سادهاندازه زیر مجموعه با حداکثر جمعCourseraخاکستری نارنجیUHG OptumXomeبرنامه نویسی پویا
سادهحداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایانخشتآمازونHousing.comآزمایشگاه Moonfrogمورگان استنلیاتاق های OYOآزمایشگاههای SAPآزمایشگاه های والمارتبرنامه نویسی پویا
سختتعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریسسیبCodeNationفیس بوکمتعصبانگوگلبرنامه نویسی پویا
سختبزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 استآمازونCodeNationدیرتیExpediaفیس بوکگوگلآی بی اممایکروسافتپی پالحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
متوسطحداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدیهمبستگیآمازونواقعیتسامسونگبرنامه نویسی پویا
سادهحداکثر مبلغ افزایش عواقبآمازونمتعصبانمایکروسافتمورگان استنلیبرنامه نویسی پویا
سادهبزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی24 * 7 آزمایشگاه نوآوریهمبستگیآمازوندی شاوواقعیتFlipkartپیاده رویHousing.comMakeMyTripMetLifeمایکروسافتمورگان استنلیکابین های اولاوحیاتاق های OYOPayUسامسونگاسنپدلداده Teradataویزاآموزش VMwareآزمایشگاه های والمارتZOHOبرنامه نویسی پویا
متوسطضرب ماتریس زنجیره ایآمازونCodeNationدی شاوگوگلمایکروسافتحال بارگذاریبرنامه نویسی پویا
متوسطشماره فوق العاده زشتگوگلبرنامه نویسی پویا
متوسطشمارش جفتهای قابل تقسیمماهیندرا کامویواوحیبرنامه نویسی پویا
متوسطمسئله کوله پشتیMakeMyTripاسنپدلویزاZOHOبرنامه نویسی پویا
متوسطرمزگشایی راه هاخشتآمازونسیسکوپایگاه دادهفیس بوکگلدمن ساکسگوگلJP مورگانمایکروسافتمورگان استنلیوحیمربعبرنامه نویسی پویا
متوسططولانی ترین عارضه پالیندرومیکآمازونفیس بوکمایکروسافتبرنامه نویسی پویا
متوسطمجموع هدفآمازونبلومبرگفیس بوکبرنامه نویسی پویا
متوسططولانی ترین پیامد مشترکآمازونای بیفیس بوکمورگان استنلیبرنامه نویسی پویا
متوسطدزد خانهآمازونسیبسیسکوExpediaگوگلمایکروسافتوحیبرنامه نویسی پویا
متوسطپارتیشن بندی Palindromeآمازونفیس بوکگوگلبرنامه نویسی پویا
متوسط21 بازی جدیدسیبگوگلبرنامه نویسی پویا
سختعواقب مشخصآمازونبلومبرگکارهای ریاضیبرنامه نویسی پویا
سادهبالا رفتن از پله هاخشتآمازونسیببلومبرگExpediaگلدمن ساکسبرنامه نویسی پویا
سادهمسئله جمع زیرمجموعهخشتآمازونآمیوبرنامه نویسی پویا
سادهاعداد زشتتحویل کالاگلدمن ساکسPaytm بابرنامه نویسی پویا
سادهمبانی برنامه نویسی پویاInfosys درMAQبرنامه نویسی پویا
متوسطمشکل تغییر سکهآمازونسیببلک راکبلومبرگByteDanceیکی از سرمایهفیس بوکگلدمن ساکسگوگلوحیآزمایشگاه های والمارتبرنامه نویسی پویا