કોડિંગ ઇન્ટરવ્યુ ક્રેક કરો

તકનીકી ઇન્ટરવ્યુ માટે તૈયાર કરો અને હેન્ડક્રાફ્ટવાળા ટ્યુટોરિયલ્સ અને ઇન્ટરવ્યૂનાં પ્રશ્નોમાંથી શીખો

મુલાકાત પ્રશ્નો અન્વેષણ કરોલેટકોડ સોલ્યુશન્સ

લેટકોડ પ્રશ્નોના ઉકેલો મેળવો

લેટકોડ સોલ્યુશન્સ →

ઇન્સ્ટન્ટ શોધ ઇન્ટરવ્યૂ પ્રશ્નો

શોધ ટીપ જો તમારે શોધવું હોય તો સરળ ના પ્રશ્નો એમેઝોન on અરે વિષય પછી લખો "એમેઝોન ઇઝી એરે" અને પરિણામો મેળવો. તમે પણ શોધી શકો છો "લેટકોડ માધ્યમ શબ્દમાળા" લીટકોડથી શબ્દમાળા વિષય પરના તમામ મધ્યમ મુશ્કેલીના પ્રશ્નો મેળવવા માટે

મુશ્કેલીપ્રશ્ન શીર્ષકકંપની નું નામવર્ગ
નજીકની નાની અને મોટી સંખ્યાનો સરવાળોએરે
સરળતપાસો કે બે શબ્દમાળા એરે સમાન લેટકોડ સોલ્યુશન છેફેસબુકલેટકોડશબ્દમાળા
સરળકનેકેટેશન લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરે ફોર્મેશન તપાસોઉબેરલેટકોડઅરે
સરળજો વાક્ય કોઈ વાક્યના કોઈ શબ્દના ઉપસર્ગ તરીકે આવે છે તપાસો લીટકોડ સોલ્યુશનદરદથી ચીસ પાડવીલેટકોડશબ્દમાળા
સરળપેટા-એરે લીટકોડ સોલ્યુશનને બદલીને બે એરે સમાન બનાવોફેસબુકલેટકોડઅરે
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનને શફલ કરોએડોબસફરજનબ્લૂમબર્ગGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળશોપ લિટકોડ સોલ્યુશનમાં વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે અંતિમ કિંમતોલેટકોડઅરે
સરળસૌથી ધીમો કી લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનલેટકોડઅરે
મધ્યમ3 સુમ લેટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલટેસ્લાવીએમવેરલેટકોડઅરે
સરળજનરેટેડ એરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં મહત્તમ મેળવોલેટકોડઅરે
મધ્યમઅંતરાલ લીટકોડ સોલ્યુશન શામેલ કરોએમેઝોનસફરજનફેસબુકGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલસેવા હવેTwitterઉબેરલેટકોડઅરે
સરળલક્ષ્યની રકમ લીટકોડ સોલ્યુશન્સ સાથે રુટ ટુ લીફ પાથએમેઝોનસફરજનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડThંડાઈ પ્રથમ શોધવૃક્ષ
સરળબે સ્ટ્રિંગ્સ એનાગ્રામ લીટકોડ સોલ્યુશન્સ બનાવવા માટેના ઓછામાં ઓછા પગલાઓની સંખ્યાએમેઝોનબ્લૂમબર્ગસિટ્રીક્સમાઈક્રોસોફ્ટTwitterલેટકોડશબ્દમાળા
સરળલાઇસેંસ કી ફોર્મેટિંગ લીટકોડ સોલ્યુશનકેપિટલ વનGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસંતુલિત સ્ટ્રિંગ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં એક શબ્દમાળાને વિભાજિત કરોબ્લૂમબર્ગવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસ્ટ્રીમ લિટકોડ સોલ્યુશનમાં Kth સૌથી મોટું એલિમેન્ટએડોબએમેઝોનસફરજનબોક્સઇબેફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleમાઈક્રોસોફ્ટન્યુટનિક્સલેટકોડડિઝાઇન
સરળપ્રશ્નો પછી પણ સંખ્યાઓનો સરવાળોખરેખરલેટકોડઅરે
સરળલિંક્ડ સૂચિ તત્વો લીટકોડ સોલ્યુશનને દૂર કરોએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગકેપિટલ વનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળનંબર કમ્પ્લીમેન્ટ લેટકોડ સોલ્યુશનસફરજનલેટકોડ
મધ્યમસંયોજનનો સરવાળો લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબAirbnbએમેઝોનસફરજનAtlassianબ્લૂમબર્ગByteDanceઇબેફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલSnapchatસ્ક્વેરઉબેરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડઅરેબેકટ્રેકીંગ
સરળસમાન એરે એલિમેન્ટ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં ન્યૂનતમ ચાલએમેઝોનસફરજનCourseraફેક્ટસેટખરેખરજેપીમોર્ગનગણિતમાઈક્રોસોફ્ટસ્વિગીલેટકોડ
સરળઆઇસોમોર્ફિક સ્ટ્રીંગ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoogleઇન્ટેલLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલયાહૂલેટકોડશબ્દમાળા
સરળઆઇલેન્ડ પેરિમીટર લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળરુક લીટકોડ સોલ્યુશન માટે ઉપલબ્ધ કેપ્ચર્સસ્ક્વેરલેટકોડઅરે
મધ્યમસ્ટ્રિંગ્સ સમાન લેટકોડ સોલ્યુશન બનાવવા માટે ન્યૂનતમ સ્વેપ્સએમેઝોનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળઆલ્ફાબેટથી પૂર્ણાંક મેપિંગ લેટકોડ સોલ્યુશન સુધીની ડિક્રિપ્ટ શબ્દમાળાક્વિપSalesforceલેટકોડશબ્દમાળા
સરળશબ્દો વચ્ચેની જગ્યાઓ ફરીથી ગોઠવો લેટકોડ સોલ્યુશનGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળહેમિંગ ડિસ્ટન્સ લિટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનફેસબુકલેટકોડ
મધ્યમવર્ડ શોધ લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકવધુ વધુમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલPinterestસેવા હવેSnapchatલેટકોડબેકટ્રેકીંગમેટ્રિક્સ
સરળમીન સ્ટેક લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગકેપિટલ વનમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલલેટકોડડિઝાઇનસ્ટેક
સરળમહત્તમ સુબાર્રે લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleજેપીમોર્ગનLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલપેપાલપેટીએમઉબેરલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળફ્રીક્વન્સી લેટકોડ સોલ્યુશન વધારીને એરે સ Sર્ટ કરોઇબેTwilioલેટકોડઅરેસોર્ટિંગ
મધ્યમતપાસો કે જો કોઈ સ્ટ્રિંગ બીજી સ્ટ્રિંગ લીટકોડ સોલ્યુશનને તોડી શકે છેલેટકોડસોર્ટિંગશબ્દમાળા
સરળઆપેલ સમય લીટકોડ સોલ્યુશન પર હોમવર્ક કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાલેટકોડઅરે
મધ્યમબાઈનરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનમાં સારા નોડ્સની ગણતરી કરોએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડThંડાઈ પ્રથમ શોધ
સરળમેટ્રિક્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં નસીબદાર નંબર્સઓરેકલલેટકોડઅરે
સરળબે સમાન પાત્રો વચ્ચેનો મોટો સબસ્ટ્રિંગ લેટકોડ સોલ્યુશનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસ્ટેક Opeપરેશન્સ લીટકોડ સોલ્યુશન સાથે એરે બનાવોGoogleલેટકોડસ્ટેક
સરળડેસ્ટિનેશન સિટી લીટકોડ સોલ્યુશનપેપાલદરદથી ચીસ પાડવીલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસ્ટ્રિંગ લીટકોડ સોલ્યુશનને વિભાજિત કર્યા પછી મહત્તમ સ્કોરGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસતત લેટકોડ સોલ્યુશન સુધી સ્ટોન્સ ખસેડવુંફેસબુકલેટકોડ
સરળહજાર વિભાજક લીટકોડ સોલ્યુશનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળટાઉન જજ લીટકોડ સોલ્યુશન શોધોએમેઝોનલેટકોડગ્રાફ
સરળફેક્ટરીયલ ટ્રેલિંગ ઝીરોઝ લેટકોડ સોલ્યુશનબ્લૂમબર્ગલેટકોડ
સરળબે એરે લીટકોડ સોલ્યુશન વચ્ચેનું અંતર મૂલ્ય શોધોઉબેરલેટકોડઅરે
સરળક્રોલર લ Logગ ફોલ્ડર લિટકોડ સોલ્યુશનમર્કરીલેટકોડસ્ટેક
સરળએક્સેલ શીટ કumnલમ શીર્ષક લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબGoogleલેટકોડ
સરળએક્સેલ શીટ કumnલમ નંબર લિટકોડ સોલ્યુશનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળસ્ટ્રિંગ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં ઘટાડોઅકુના કેપિટલલેટકોડસોર્ટિંગશબ્દમાળા
સરળઝીરો લેટકોડ સોલ્યુશનની સંખ્યા ઘટાડવાના પગલાઓની સંખ્યાએમેઝોનGoogleએચઆરટીમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળપેલિન્ડ્રોમિક પેટા અનુકરણો લીટકોડ સોલ્યુશનને દૂર કરોએમેઝોનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળપૂર્ણાંકને બે નો ઝીરો પૂર્ણાંકો લીટકોડ સોલ્યુશનના સરવાળામાં કન્વર્ટ કરોએચઆરટીલેટકોડ
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનનું રેન્ક ટ્રાન્સફોર્મએમેઝોનફેસબુકGoogleલેટકોડઅરે
સરળડીકમ્પ્રેસ રન-લંબાઈ એન્કોડેડ સૂચિ લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનGoogleલેટકોડઅરે
સરળપેરેંટિસિસ લેટકોડ સોલ્યુશનની મહત્તમ માળખાની thંડાઈબ્લૂમબર્ગલેટકોડશબ્દમાળા
સરળડિઝાઇન પાર્કિંગ સિસ્ટમ લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનલેટકોડડિઝાઇન
સરળમહત્તમ 69 નંબરનો લેટકોડ સોલ્યુશનએચઆરટીલેટકોડ
સરળઆઈપી એડ્રેસ લીટકોડ સોલ્યુશનને બદનામ કરી રહ્યું છેએમેઝોનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળલોકોને લેટકોડ સોલ્યુશનમાં કેન્ડી વિતરિત કરોલેટકોડ
સરળબીએસટી નોડ્સ લીટકોડ સોલ્યુશન વચ્ચે ન્યૂનતમ અંતરGoogleલેટકોડવૃક્ષ
સરળજમણી બાજુ લીટકોડ સોલ્યુશન પર તત્વોને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ સાથે બદલોએમેઝોનલેટકોડઅરે
મધ્યમસંયોજનો લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટયાહૂલેટકોડબેકટ્રેકીંગ
સરળટિક ટેક ટો પર વિજેતા શોધો રમત લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનફેસબુકઝોહોલેટકોડઅરે
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં શબ્દમાળા મેચિંગએમેઝોનલેટકોડશબ્દમાળા
સરળઆગળ ગ્રેટર એલિમેન્ટ હું લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનબ્લૂમબર્ગલેટકોડસ્ટેક
સરળસામાન્ય પાત્રો લીટકોડ સોલ્યુશન શોધોએમેઝોનઉબેરલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળન્યૂનતમ સમય બધા પોઇન્ટ્સ લેટકોડ સોલ્યુશનની મુલાકાત લેતાએમેઝોનબ્લૂમબર્ગફેસબુકMedia.netલેટકોડઅરે
સરળઝીરો લીટકોડ સોલ્યુશન સુધીનો અનન્ય પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શોધોએડોબએમેઝોનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળબે એરેઝ II નું લેટકોડ સોલ્યુશનનું આંતરછેદએમેઝોનફેસબુકGoogleઓરેકલલેટકોડસોર્ટિંગ
સરળન્યૂનતમ સંપૂર્ણ તફાવત લેટકોડ સોલ્યુશનબુલંદબ્લૂમબર્ગએસએપીઉબેરલેટકોડઅરે
સરળબસ સ્ટોપ્સ લેટકોડ સોલ્યુશન વચ્ચેનું અંતરGoogleલેટકોડઅરે
સરળમાન્ય બૂમરેંગ લીટકોડ સોલ્યુશનGoogleલેટકોડ
સરળસમાન રકમ લીટકોડ સોલ્યુશનવાળા ત્રણ ભાગોમાં પાર્ટીશન એરેએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળસામાન્ય પાત્રો લીટકોડ સોલ્યુશન શોધોએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગGoogleમાઈક્રોસોફ્ટTripAdvisorઉબેરલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળકીબોર્ડ રો લેટકોડ સોલ્યુશનગણિતલેટકોડહેશિંગશબ્દમાળા
સરળસબસેક્વેન્સ લીટકોડ સોલ્યુશન છેએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટPinterestયાન્ડેક્ષલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગશબ્દમાળા
સરળજ્વેલ્સ અને સ્ટોન્સ લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટયાહૂલેટકોડ
સરળટૂંકમાં પૂર્ણ વર્ડ લેટકોડ સોલ્યુશનGoogleલેટકોડ
સરળનાના પાત્ર લીટકોડ સોલ્યુશનની આવર્તન દ્વારા સ્ટ્રિંગ્સની તુલના કરોGoogleઓરેકલલેટકોડઅરેશબ્દમાળા
સરળમહત્તમ સંખ્યા ફુગ્ગાઓનો લેટકોડ સોલ્યુશનટેસ્લાવેઇફેરલેટકોડહેશિંગશબ્દમાળા
સરળલંબચોરસ લિટકોડ સોલ્યુશન બનાવોલેટકોડ
સરળલોઅર કેસ લિટકોડ સોલ્યુશનએડોબસફરજનGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળબીએસટી લીટકોડ સોલ્યુશનમાં ન્યૂનતમ સંપૂર્ણ તફાવતGoogleલેટકોડવૃક્ષ
સરળવિદ્યાર્થીની હાજરી રેકોર્ડ I લેટકોડ સોલ્યુશનGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળઅંતરાલ રેંજ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં વિચિત્ર નંબરો ગણતરીમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળકૂકીઝ લીટકોડ સોલ્યુશન સોંપોએમેઝોનલેટકોડ
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયેલા તમામ નંબર્સ શોધોએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગGoogleમાઈક્રોસોફ્ટયાહૂલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળપૂર્ણાંક લિટકોડ સોલ્યુશનના અંકોના ઉત્પાદન અને રકમનો બાદબાકી કરોસિસ્કોGoogleઉબેરલેટકોડ
મધ્યમબહુમતી એલિમેન્ટ II લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટZenefitsલેટકોડઅરે
સરળસંબંધિત રેન્ક લીટકોડ સોલ્યુશનGoogleલેટકોડસોર્ટિંગ
સરળબહુમતી એલિમેન્ટ લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનAtlassianબ્લૂમબર્ગફેસબુકGoDaddyGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલકલમSnapchatયાહૂZenefitsલેટકોડહેશિંગ
સરળડુપ્લિકેટ II લેટકોડ સોલ્યુશન શામેલ છેએમેઝોનફેસબુકGoogleલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળસંખ્યાને હેક્સાડેસિમલ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં કન્વર્ટ કરોફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળસંબંધિત સ Sર્ટ કરો એરે લેટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનડીઇ શwઇબેGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરેસોર્ટિંગ
સરળએવા શબ્દો શોધો કે જે પાત્રો લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા રચના કરી શકાયએમેઝોનલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળઆધાર 7 લીટકોડ સોલ્યુશનબ્લૂમબર્ગગરેનાલેટકોડ
સરળસારાંશ શ્રેણીઓ લેટકોડ સોલ્યુશનફેસબુકયાન્ડેક્ષલેટકોડઅરે
સરળલિટકોડ સોલ્યુશનના ઇવન નંબરની સંખ્યાવાળા નંબરો શોધોQuoraલેટકોડઅરે
સરળપાવર ઓફ ફોર લિટકોડ સોલ્યુશનબે સિગ્માલેટકોડ
સરળસમાન ડોમિનો જોડો લિટકોડ સોલ્યુશનની સંખ્યાએમેઝોનલેટકોડઅરે
સરળતપાસો કે તે કોઈ સીધી લાઇન લીટકોડ સોલ્યુશન છેપાલાનિર ટેકનોલોજીસલેટકોડઅરે
સરળપાલિન્ડ્રોમ લિંક્ડ સૂચિ લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગકેપિટલ વનસિસ્કોફેસબુકGoogleપડાવી લેવુંઇન્ટેલઆઈએક્સએલમાઈક્રોસોફ્ટન્યુટનિક્સઓરેકલપેટીએમSnapchatઉબેરયાન્ડેક્ષલેટકોડ
સરળપાસ્કલનું ત્રિકોણ II લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળબાઈનરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનની મહત્તમ thંડાઈએડોબએમેઝોનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડવૃક્ષ આડેધડ
સરળએન-એરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનની મહત્તમ thંડાઈએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચThંડાઈ પ્રથમ શોધ
સરળદ્વિસંગી શોધ વૃક્ષ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં શોધોસફરજનIBMલેટકોડ
સરળમોટા જૂથ લીટકોડ સોલ્યુશનની ગણતરી કરોમર્કરીલેટકોડઅરે
સરળતફાવત લીટકોડ સોલ્યુશન શોધોએડોબએમેઝોનGoogleલેટકોડહેશિંગશબ્દમાળા
મધ્યમઅનન્ય પાથ લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleગણિતમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલક્વોલિટિક્સSalesforceSnapchatઉબેરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળબાઈનરી લિટકોડ સોલ્યુશન ઉમેરોએમેઝોનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડશબ્દમાળા
સરળસ્ટેપ Sum લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા સકારાત્મક પગલું મેળવવાનું ન્યૂનતમ મૂલ્યસ્વિગીલેટકોડઅરે
સરળમાન્ય પાલિન્ડ્રોમ લેટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલવેઇફેરલેટકોડશબ્દમાળા
સરળએક શબ્દમાળા લીટકોડ સોલ્યુશનના સ્વર વિરુદ્ધએમેઝોનફેસબુકGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
સરળરોમન ટુ ઇંટીજર લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલક્વોલિટિક્સRobloxઉબેરયાહૂલેટકોડશબ્દમાળા
સરળએન-થ્રી ટ્રિબોનાકી નંબર લેટકોડ સોલ્યુશનફેસબુકલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમલિટેકોડ સોલ્યુશનને ફેરવોએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગફેસબુકLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટસેમસંગલેટકોડ
સરળપાથ ક્રોસિંગ લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનલેટકોડહેશિંગશબ્દમાળા
સરળમેટ્રિક્સ ડાયગ્નોલ સમ લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબલેટકોડઅરેમેટ્રિક્સ
સરળસારા જોડીની સંખ્યા લિટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળત્રીજી મહત્તમ સંખ્યા લિટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનફેસબુકGoogleલેટકોડઅરે
મધ્યમપાવ (એક્સ, એન) લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનઆસનબ્લૂમબર્ગઇબેફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલપેપાલઉબેરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડ
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં નસીબદાર પૂર્ણાંક શોધોમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળશબ્દમાળા લીટકોડ સોલ્યુશનને ફરીથી ફોર્મેટ કરોમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડશબ્દમાળા
સરળતફાવત લીટકોડ સોલ્યુશન શોધોએડોબએમેઝોનGoogleલેટકોડહેશિંગ
મધ્યમદ્વિસંગી શોધ વૃક્ષ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં દાખલ કરોએમેઝોનસફરજનAtlassianફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
મધ્યમબાઈનરી ટ્રીનું ઇટરેટિવ ઇનોર્ડર ટ્રાવર્સલવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
સરળબે સortedર્ટ કરેલી સૂચિ મર્જ કરો લિટકોડ સોલ્યુશન્સએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગકેપિટલ વનફેસબુકGoogleIBMમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલલેટકોડ
મધ્યમમોરિસ ઇનોર્ડર ટ્રાવર્સલવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
સરળડાબી પાંદડાઓનો લેટકોડ સોલ્યુશન્સનો સરવાળોએડોબલેટકોડવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
સરળઅક્ષરો સાથે એક શબ્દમાળા બનાવો જે લેટકોડ સોલ્યુશનની વિચિત્ર ગણતરી ધરાવે છેડીઆડીડીલેટકોડશબ્દમાળા
મધ્યમપરમ્યુટેશન લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનAtlassianબ્લૂમબર્ગByteDanceઇબેફેસબુકગરેનાGoDaddyગોલ્ડમૅન સૅશGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલSalesforceએસએપીઉબેરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સયાહૂલેટકોડબેકટ્રેકીંગ
સરળબાઈનરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનની ન્યૂનતમ thંડાઈએમેઝોનસફરજનફેસબુકલેટકોડબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચThંડાઈ પ્રથમ શોધ
સરળપાવર ઓફ ટુ લેટકોડ સોલ્યુશનસફરજનલેટકોડ
સરળસંતુલિત દ્વિસંગી વૃક્ષ લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળબે સમ લીટકોડ સોલ્યુશનસફરજનByteDanceવધુ વધુમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલલેટકોડ
સરળપ્રીમ્સ લીટકોડ સોલ્યુશન્સ ગણતરીએમેઝોનસફરજનકેપિટલ વનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડહેશિંગ
મધ્યમહાઉસ રોબર II લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનઇબેGoogleમાઈક્રોસોફ્ટવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળચોરસ (x) લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગGoogleગીતમાઈક્રોસોફ્ટઉબેરલેટકોડ
સરળવર્તમાન સંખ્યા લીટકોડ સોલ્યુશન કરતા કેટલા નંબરો નાના છેએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળસ Sર્ટ કરેલા એરેને બાઈનરી શોધ વૃક્ષ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં કન્વર્ટ કરોએડોબAirbnbએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગસિસ્કોGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલSpotifyવીએમવેરયાહૂલેટકોડThંડાઈ પ્રથમ શોધ
મધ્યમસ્ટ્રીંગ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનને ગુણાકાર કરોએમેઝોનસફરજનByteDanceએક્સપેડિયાફેસબુકGoogleહોઝગણિતમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલસ્ક્વેરTwitterઉબેરઝિલોલેટકોડશબ્દમાળા
સરળબધા વિચિત્ર લંબાઈના સબબેરિઝ લીટકોડ સોલ્યુશનનો સરવાળોLinkedInલેટકોડઅરે
સરળસ Sર્ટ કરેલી એરેઝ લેટકોડ સોલ્યુશનને મર્જ કરોએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleIBMLinkedInગીતમાઈક્રોસોફ્ટNetflixઓરેકલટેબલઉબેરવીએમવેરયાહૂયાન્ડેક્ષલેટકોડઅરે
મધ્યમરોટેટેડ સ Sર્ટ થયેલ એરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં શોધોએડોબછોકરાઓએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleજેપીમોર્ગનLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટન્યુટનિક્સNvidiaઓરેકલપેપાલપેટીએમSalesforceસેમસંગસેવા હવેTencentટેસ્લાTripAdvisortwitchઉબેરવિઝાવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સયાહૂયાન્ડેક્ષઝિલોઝુલ્લીલેટકોડઅરે
મધ્યમલેક્સિકોગ્રાફિકલ નંબર લેટકોડ સોલ્યુશનByteDanceલેટકોડThંડાઈ પ્રથમ શોધ
મધ્યમરોમન લેટકોડ સોલ્યુશનથી પૂર્ણાંકએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લેકરોકબ્લૂમબર્ગEvernoteફેસબુકGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલTwitterયાહૂલેટકોડશબ્દમાળા
સરળએક્સ એલિમેન્ટ્સ ગ્રેટર કરતા વધારે અથવા સમાન એક્સ લેટકોડ સોલ્યુશન સાથેનો વિશેષ એરેGoogleલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળશોધ શામેલ કરો પોઝિશન લેટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળકેન્ડીઝ લેટકોડ સોલ્યુશનની સૌથી મોટી સંખ્યાવાળા બાળકોએમેઝોનબ્લૂમબર્ગલેટકોડઅરે
સરળશબ્દમાળાને ગ્રેટ લીટકોડ સોલ્યુશન બનાવોGoogleલેટકોડસ્ટેકશબ્દમાળા
સરળ1 ડી એરે લીટકોડ સોલ્યુશનનો સરવાળોએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગઉબેરલેટકોડઅરે
સરળલાસ્ટ વર્ડ લીટકોડ સોલ્યુશનની લંબાઈGoogleલેટકોડશબ્દમાળા
મધ્યમબહુકોણ લેટકોડ સોલ્યુશનનું ન્યૂનતમ સ્કોર ત્રિકોણઉબેરલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળ1 બિટ લેટકોડ સોલ્યુશનની સંખ્યા દ્વારા પૂર્ણાંકો સortર્ટ કરોએડોબલેટકોડસોર્ટિંગ
સરળપ્લસ વન લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનકેપિટલ વનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરે
સરળજો એન અને તેના ડબલ અસ્તિત્વમાં છે તે લેટકોડ સોલ્યુશન તપાસોGoogleલેટકોડઅરે
સરળવર્ષનો દિવસ લીટકોડ સોલ્યુશનઝેડસ્કેલરલેટકોડ
સરળબાઈનરી મેટ્રિક્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં વિશેષ સ્થાનોGoogleલેટકોડઅરેમેટ્રિક્સ
સરળપાણીની બોટલ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં બે તત્વોનું મહત્તમ ઉત્પાદનસેમસંગલેટકોડઅરે
સરળકેટલાક તત્વો લીટકોડ સોલ્યુશનને દૂર કર્યા પછી એરેનો મીનGoogleલેટકોડઅરે
મધ્યમજોડી લેટકોડ સોલ્યુશન્સમાં નોડ્સ સ્વેપ કરોએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડ
મધ્યમએરે લીટકોડ સોલ્યુશન્સમાં Kth સૌથી મોટું તત્વએડોબએમેઝોનસફરજનByteDanceઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકGoogleLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલSalesforceSpotifyવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડઅરે
સરળKth ગુમ પોઝિટિવ નંબર લીટકોડ સોલ્યુશનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટલેટકોડઅરેહેશિંગ
સરળએરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં XOR ઓપરેશનવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડઅરે
સરળત્રણ સતત અવરોધો લીટકોડ સોલ્યુશનડીજીલેટકોડઅરે
સરળઅગ્લી નંબર લેટકોડ સોલ્યુશનલેટકોડ
સરળમેક્સ કsecન્સ્યુટ્યુઅલ ઓન્સ લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનલેટકોડઅરે
સરળહાઉસ રોબર લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનસફરજનસિસ્કોમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળહેપી નંબર લીટકોડ સોલ્યુશનએડોબએમેઝોનસફરજનલેટકોડહેશિંગ
હાર્ડસ્ક્વેર (અથવા સ્ક્વેર રુટ) વિઘટન તકનીકકેડન્સ ભારતપેપાલક્વોલિટિક્સRobloxTwilio
મધ્યમએરેને ફરીથી ગોઠવો જેમ કે એર [i]> = એઆરઆર [j] જો હું બરાબર અને એઆરઆઇ [i] <= એઆરઆર [j] જો હું વિચિત્ર અને જે <iએક્સેન્ચરએડોબએમેઝોનફેક્ટસેટઝોહોએરે
મધ્યમઆર્મસ્ટ્રોંગ નંબરઓરેકલવીએમવેર
મધ્યમરખાતા શબ્દમાળાએમેઝોનકટ્ટરતાસેમસંગશબ્દમાળાડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ વૃક્ષ
સરળપેરિટી II લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરેને સortર્ટ કરોએમેઝોનલેટકોડઅરેસોર્ટિંગ
સરળમાન્ય એનાગ્રામ્સએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશGoogleમાઈક્રોસોફ્ટનાગરોશબ્દમાળાહેશિંગ
મધ્યમસુસંગત એરેએમેઝોનMakeMyTripમોર્ગન સ્ટેન્લીપેટીએમએરેહેશિંગ
મધ્યમબહિર્મુખ હલ એલ્ગોરિધમભૌમિતિકમોર્ગન સ્ટેન્લીસેમસંગઅલ્ગોરિધમનો
મધ્યમજૂથ એનાગ્રામ્સએમેઝોનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટશબ્દમાળાહેશિંગ
હાર્ડઅંગ્રેજી શબ્દો માટે પૂર્ણાંકએમેઝોનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલશબ્દમાળા
મધ્યમઅનન્ય પાથ IIએમેઝોનવીએમવેરમેટ્રિક્સડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમપુનરાવર્તિત સબબ્રેની મહત્તમ લંબાઈખરેખરકરાતRobloxએરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ હેશિંગ
સરળઆપેલ રકમ સાથે જોડણી ગણતરીભેગાએમેઝોનફેક્ટસેટપર્યટનએરેહેશિંગ સોર્ટિંગ
સરળએરે સમાનના બધા તત્વો બનાવવા માટે ન્યૂનતમ ઓપરેશન કા Deleteી નાખોએડોબફેક્ટસેટહેશીંગઅરે
મધ્યમએરેમાં સમાન તત્વના બે બનાવ વચ્ચે મહત્તમ અંતરદિલ્હીવારીફેક્ટસેટકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સહેશીંગઅરે
સરળએરે એલિમેન્ટ્સના જૂથ મલ્ટીપલ ઘટના પ્રથમ ઘટના દ્વારા આદેશ આપ્યોભેગાએડોબએમેઝોનદિલ્હીવારીફોરકાઇટ્સહેશીંગઅરે
મધ્યમબે કડી થયેલ સૂચિઓનું યુનિયન અને આંતરછેદ24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સભેગાએમેઝોનફ્લિપકાર્ટકોમલી મીડિયામાઈક્રોસોફ્ટટેક્સી 4 સ્યુરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સકડી થયેલ યાદીસોર્ટિંગ
મધ્યમબે તત્વોની આવર્તન વચ્ચેનો મહત્તમ તફાવત, જેમ કે તત્વ વધારે આવર્તન ધરાવતા હોય તે પણ વધારે છેએક્સેન્ચરભેગાએમેઝોનવીએમવેરએરેસોર્ટિંગ
સરળલેમોનેડ ચેન્જ લિટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનAtlassianલેટકોડ
મધ્યમથ્રેશોલ્ડ લીટકોડ સોલ્યુશન આપવામાં આવેલ નાનામાં નાના વિભાજકને શોધોએપડાઇનેમિક્સGoogleએસએપીવોલમાર્ટ લેબ્સલેટકોડ
સરળકે નેગેશન્સ લીટકોડ સોલ્યુશન પછી એરેનો મહત્તમ સરવાળોએમેઝોનલેટકોડઅરે
સરળમાન્ય પરફેક્ટ સ્ક્વેર લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનલેટકોડ
સરળન્યૂનતમ અને મહત્તમ પગાર લીટકોડ સોલ્યુશનને બાદ કરતાં સરેરાશ પગારનેટસાઇટલેટકોડ
હાર્ડકે ડિસ્ટિંક્ટ નંબર્સ સાથેનો સૌથી નાનો સુબરેએમેઝોનGoogleહેશીંગઅરે
મધ્યમબધી અનન્ય ટ્રિપ્લેટ્સ જે આપેલ મૂલ્યની રકમનો સરવાળો છેભેગાએમેઝોનકટ્ટરતાએરેહેશિંગ
સરળ1s ની ગણતરી કરતાં 0s એકની ગણતરી સૌથી લાંબી સુબરેએક્સેન્ચરએમેઝોનડીઇ શwસેમસંગએરે
મધ્યમGivenર્ડર એ જ રાખીને આપેલ બે એરેમાંથી મહત્તમ એરેએક્સેન્ચરએમેઝોનદિલ્હીવારીફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સઓયો ઓરડાઓપબ્લિકિસ સેપિયન્ટઝોહોએરે
મધ્યમરાઉન્ડ રોબિન સુનિશ્ચિતએમેઝોનફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટ
સરળસમાન સમાન અને વિચિત્ર તત્વો સાથે સુબેર્રેઝની ગણતરી કરોએક્સેન્ચરફેક્ટસેટકટ્ટરતાએરે
હાર્ડકે સૂચિમાંથી તત્વો ધરાવતી સૌથી નાની રેંજ શોધોએમેઝોનસફરજનGoogleઉબેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગશબ્દમાળા
મધ્યમધારી સંખ્યા ઉચ્ચ અથવા લોઅર IIએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળએરે ફરીથી ગોઠવો આવા કે એરર [i] i બરાબર છેએક્સેન્ચરએડોબએમેઝોનકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સઝોહોએરે
સરળએરેમાં 0s અને 1s ને અલગ કરોભેગાએમેઝોનફેબMakeMyTripપેપાલપેટીએમઝોહોએરે
મધ્યમએરેમાં સૌથી મોટો ડી શોધો જેમ કે a + b + c = dભેગાએમેઝોનદિલ્હીવારીકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સફ્રીચાર્જહેશીંગઅરે
મધ્યમK વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સમાનરૂપે વિતરિત થવાની મહત્તમ ચોકલેટ્સની સંખ્યાએક્સેન્ચરએડોબએમેઝોનફેસબુકફોરકાઇટ્સએરે
સરળએરેમાં મહત્તમ સતત નંબર્સ હાજર છેભેગાએડોબએમેઝોનફોરકાઇટ્સMAQએરે
સરળતમામ નકારાત્મક નંબર્સને શરૂઆત અને હકારાત્મક વધારાની જગ્યા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે હકારાત્મક સ્થાનાંતરિત કરોકેપજેમિનીપર્યટનMAQo9 ઉકેલોટીસીએસએરેસોર્ટિંગ
હાર્ડસબબ્રેમાં ડિસ્ટિંક્ટ તત્વોની સંખ્યા માટે પ્રશ્નોએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલઉબેરએરેવૃક્ષ
હાર્ડઆપેલ શ્રેણીમાં સમાન અથવા વિચિત્ર સંખ્યાની સંભાવના પર પ્રશ્નોGoogleહનીવેલઉબેરએરે
મધ્યમશ્રેણીમાં કોઈ પુનરાવર્તિત અંકો સાથે કુલ સંખ્યાઓભેગાફેક્ટસેટMAQએરે
હાર્ડરેન્જ ન્યૂનતમ ક્વેરી (સ્ક્વેર રુટ વિઘટન અને છૂટાછવાયા કોષ્ટક)એમેઝોનસફરજનGoogleએરે
મધ્યમસ્પાર્સ ટેબલનો ઉપયોગ કરીને રેંજ સમ ક્વેરીએમેઝોનપબ્લિકિસ સેપિયન્ટઝોહોએરે
હાર્ડબાઈનરી એરે પર ક્વેરીઝ ગણતરી અને ટogગલ કરોએમેઝોનફેસબુકGoogleઉબેરએરે
મધ્યમદ્વિસંગી એરેના સબમરીઝના દશાંશ મૂલ્યો માટેની પ્રશ્નોએમેઝોનGoogleએરે
મધ્યમબીજા એરેનો ઉપયોગ કરીને તત્વોને મહત્તમ બનાવોએમેઝોનકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સએરેસોર્ટિંગ
સરળએરે બીજા એરેનો સબસેટ છે કે નહીં તે શોધોભેગાજીઇ હેલ્થકેરક્યુઅલકોમએરેસોર્ટિંગ
સરળબધા ઘટકોને સાથે કરતાં ઓછા અથવા સમાન લાવવા માટે ન્યૂનતમ સ્વેપ્સ આવશ્યક છેએમેઝોનએપડાઇનેમિક્સફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સમાઈક્રોસોફ્ટહેશીંગઅરે
સરળવિશિષ્ટ તફાવતવાળી જોડીની મહત્તમ રકમભેગાCourseraદિલ્હીવારીફોરકાઇટ્સસ્નેપડીલગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમસ Sર્ટ થયેલ એરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં તત્ત્વની પ્રથમ અને છેલ્લી સ્થિતિ શોધોએમેઝોનબ્લૂમબર્ગByteDanceફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલઉબેરલેટકોડઅરે
સરળમોનોટોનિક એરે લીટકોડ સોલ્યુશનએમેઝોનફેસબુકલેટકોડઅરે
હાર્ડનાનામાં સારો બેઝGoogleશબ્દમાળા
સરળએરેમાં પુનરાવર્તિત ટોચના ત્રણ શોધોMAQo9 ઉકેલોવિપ્રોહેશીંગઅરે
મધ્યમજમણી સંખ્યા ત્રિકોણના પાથની મહત્તમ રકમસિટ્રીક્સડીઇ શwડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમતુચ્છ હેશ ફંક્શનની મદદથી સ Sર્ટિંગકેડન્સ ભારતકેપજેમિનીફેક્ટસેટMAQયુએચજી ઓપ્ટમહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમલંબાઈના ભાગોની મહત્તમ સંખ્યા એ, બી અને સીએમેઝોનબ્લેકરોકByteDanceસિટ્રીક્સGoogleતેરાદાતાઉબેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમમહત્તમ અનુગામી રકમ જેમ કે કોઈ ત્રણ સતત નથી24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સએક્સેન્ચરએમેઝોનદિલ્હીવારીપેપાલપેગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળકે કરતાં ઓછી ઉત્પાદન ધરાવતા તમામ પેટાકંપની ગણતરી કરોByteDanceકેપિટલ વનકોડનેશનડેટાબેક્સએક્સપેડિયાયાન્ડેક્ષગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળતત્વો શ્રેણીમાં મર્યાદિત ન હોય ત્યારે આપેલ એરેમાં ડુપ્લિકેટ્સ શોધોએડોબએમેઝોનફેક્ટસેટMAQયુએચજી ઓપ્ટમહેશીંગઅરે
મધ્યમમંજૂરી માટે પરવાનગી સાથે પેલિંડ્રોમ બનાવવા માટે ન્યૂનતમ નિવેશએમેઝોનકોડનેશનડાયરેક્ટિGoogleખરેખરવધુ વધુશબ્દમાળાડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડત્રણ શબ્દમાળાઓનો એલસીએસ (સૌથી લાંબી સામાન્ય ઉપવિભાગ)એમેઝોનકોડનેશનએક્સપેડિયાGoogleઉબેરઝોહોગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગશબ્દમાળા
મધ્યમતપાસો કે અરેમાં ડુપ્લિકેટ્સની મંજૂરીવાળી સુસંગત પૂર્ણાંકો શામેલ છેએક્સેન્ચરએમેઝોનડાયરેક્ટિફેસબુકવધુ વધુહેશીંગઅરે શબ્દમાળા
મધ્યમકોર્સ શેડ્યૂલ II - લેટકોડલેટકોડબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચThંડાઈ પ્રથમ શોધગ્રાફટોપોલોજીકલ સ Sર્ટ
મધ્યમસબસેટ સર લીટકોડલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમડી ડેટ્સ લિટકોડ સોલ્યુશનમાં પેકેજો શિપ કરવાની ક્ષમતાએમેઝોનલેટકોડઅરે
સરળમેટ્રિક્સ લીટકોડ સોલ્યુશનની K નબળી પંક્તિઓએમેઝોનલેટકોડઅરે
મધ્યમવર્ડ ઉમેરો અને શોધો - ડેટા સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન લેટકોડલેટકોડબેકટ્રેકીંગડિઝાઇનશબ્દમાળાટ્રિ
હાર્ડસ્ટોક III લિટકોડ સોલ્યુશનને ખરીદવા અને વેચવાનો શ્રેષ્ઠ સમયએડોબએમેઝોનલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળશફલ શબ્દમાળા લીટકોડ સોલ્યુશનફેસબુકલેટકોડસોર્ટિંગ
મધ્યમકોલ્ડટાઉન લીટકોડ સોલ્યુશન સાથે સ્ટોક ખરીદવા અને વેચવાનો શ્રેષ્ઠ સમયએડોબએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશયાહૂલેટકોડડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળસિક્વન્સ લિટકોડ સોલ્યુશનથી અંકગણિત પ્રગતિ કરી શકે છેએમેઝોનલેટકોડઅરેસોર્ટિંગ
સરળસૌથી વધુ પરિમિતિ ત્રિકોણ લીટકોડ સોલ્યુશનસી 3 આઇઓટીલેટકોડસોર્ટિંગ
સરળસ્ટોક II લીટકોડ સોલ્યુશનને ખરીદવા અને વેચવાનો શ્રેષ્ઠ સમયએમેઝોનડીઇ શwફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઉબેરલેટકોડઅરે
મધ્યમટ્રાંઝેક્શન ફી લીટકોડ સોલ્યુશન સાથે સ્ટોક ખરીદવા અને વેચવાનો શ્રેષ્ઠ સમયએમેઝોનલેટકોડઅરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળN પૂર્ણાંકોની એરેમાં બધા જોડીઓ ઉપર f (a [i], a [j]) નો સરવાળોસિસ્કોફેસબુકપર્યટનપબ્લિકિસ સેપિયન્ટહેશીંગઅરે
મધ્યમલાંબી પુનરાવર્તિત સબસ્ક્વેન્સએમેઝોનઆર્સેસીયમઅવલારાByteDanceકેપિટલ વનફેસબુકમેટલાઇફગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગશબ્દમાળા
સરળએરેમાં સમાન તત્વો સાથે અનુક્રમણિકા જોડીઓની સંખ્યાએમેઝોનAtlassianસિટાડેલફેસબુકવધુ વધુસ્નેપડીલસ્ક્વેરયાન્ડેક્ષહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
સરળઆપેલ એરે માટેના બધા અનન્ય પેટા-એરેનો સરવાળો શોધોએમેઝોનફેસબુકગ્રેઓરેંજવધુ વધુમાઈક્રોસોફ્ટનાગરોહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
સરળઆપેલ લંબાઈનો ક્રમ જ્યાં દરેક તત્વ પાછલા કરતા બે વાર કરતા વધારે અથવા બરાબર હોય છેએક્સેન્ચરએમેઝોનકોડનેશનફેસબુકGoogleપેપાલક્યુઅલકોમગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડસાપની મહત્તમ લંબાઈ શોધોએમેઝોનકોડનેશનએક્સપેડિયાયાન્ડેક્ષગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગમેટ્રિક્સ
મધ્યમસ triર્ટ થયેલ એરેમાં તમામ ટ્રિપ્લેટ્સ છાપો જે એપી બનાવે છેએક્સેન્ચરભેગાકેડન્સ ભારતGoogleમાહિતી એડજવધુ વધુPinterestએરે
હાર્ડN સંખ્યાના ગુણાકારની ન્યૂનતમ રકમએક્સેન્ચરબ્લેકરોકજીઇ હેલ્થકેરજેપી મોર્ગનપેપાલગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમએરેમાં જોડીની સંખ્યા શોધો જેમ કે તેમનો XOR 0 છેકેડન્સ ભારતકુપનદુનિયાહનીવેલખરેખરમાહિતી એડજમૂનફ્રોગ લેબ્સPinterestએરેસોર્ટિંગ
સરળપગલું 1, 2 અથવા 3 નો ઉપયોગ કરીને નવમી સીડી સુધી પહોંચવાની રીતોની ગણતરી કરોએમેઝોનકોડનેશનજીઇ હેલ્થકેરમાઈક્રોસોફ્ટમૂનફ્રોગ લેબ્સપેપાલઉબેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમત્રિકોણમાં ન્યૂનતમ સરવાળો પાથએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમસૌથી લાંબી સબએરેયમાં K કરતાં વધુ વિશિષ્ટ તત્વો નથીએમેઝોનસિટાડેલદિલ્હીવારીફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટસેમસંગયાન્ડેક્ષહેશીંગઅરે
મધ્યમમોરિસ ટ્રversવર્સલએમેઝોનફેસબુકફોરકાઇટ્સGoogleમાઈક્રોસોફ્ટવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડદ્વિસંગી વૃક્ષમાં નોડના પૂર્વક KthએમેઝોનGoogleવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડએરેના બે સબસેટ્સનો મહત્તમ શક્ય તફાવતAtlassianકેડન્સ ભારતડાયરેક્ટિફ્રીચાર્જઓપેરાપેSnapchatટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટXomeહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમપ્રિઓર્ડર ટ્ર traવર્સલથી બીએસટીના પોસ્ટ postર્ડર ટ્ર traવર્સલ શોધોએમેઝોનફોરકાઇટ્સપેવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડબાઈનરી ટ્રીમાં નોડનો આંતરિક ક્રમિકએમેઝોનએક્સપેડિયામોર્ગન સ્ટેન્લીઓયો ઓરડાઓSnapchatવૃક્ષ
સરળજોડીનો એરે આપ્યો તેમાં બધી સપ્રમાણ જોડી શોધોએમેઝોનકેપજેમિનીસિસ્કોફ્રીચાર્જમૂનફ્રોગ લેબ્સઓપેરાXomeએરે
સરળએરેમાં બધા તત્વો સમાન બનાવવા માટે ન્યૂનતમ કામગીરીએમેઝોનબ્લેકરોકસિટાડેલડાયરેક્ટિફ્લિપકાર્ટખરેખરયાન્ડેક્ષહેશીંગઅરે
સરળતપાસો કે આપેલ એરે બાઈનરી સર્ચ ટ્રીના પ્રિઓર્ડર ટ્રેવર્સલનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છેએડોબએમેઝોનLinkedInવૃક્ષસ્ટેક
મધ્યમઆપેલ પેરેંટલ એરેની રજૂઆતથી બાઈનરી ટ્રી બનાવોએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટસ્નેપડીલવૃક્ષઅરે
મધ્યમદ્વિસંગી ઝાડ આપવામાં, તમે બધા અડધા ગાંઠોને કેવી રીતે દૂર કરશો?ભેગાએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટપેસ્નેપડીલસારાંશયાહૂવૃક્ષ
સરળઇટેરેટિવ પ્રિઓર્ડર ટ્રversવર્સલએમેઝોનGoogleજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઉબેરવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
મધ્યમઆપેલ રકમ સાથે સબઅરેરે (નકારાત્મક નંબરો સંભાળે છે) શોધોએમેઝોનકુપનદુનિયાદિલ્હીવારીજીઇ હેલ્થકેરમાહિતી એડજમૂનફ્રોગ લેબ્સહેશીંગઅરે
મધ્યમસુસંગત તત્વો સાથેના સૌથી મોટા સબરા્રેની લંબાઈએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગસિસ્કોકરાતમોનોટાઇપ સોલ્યુશન્સપેટીએમપેપબ્લિકિસ સેપિયન્ટએસએપી લેબ્સહેશીંગઅરે
સરળદ્વિસંગી વૃક્ષના બે ગાંઠો વચ્ચે અંતર શોધોએમેઝોનLinkedInMakeMyTripNetflixસેમસંગવૃક્ષ
મધ્યમસિક્કાઓની મહત્તમ સંખ્યા તમે લીટકોડ સોલ્યુશન મેળવી શકો છોલેટકોડસોર્ટિંગ
મધ્યમઆપેલ સંખ્યાની સમાન ઉત્પાદન સાથે ત્રણ સંખ્યાની ગણતરી કરોભેગાએમેઝોનસિસ્કોફ્લિપકાર્ટકુલીઝાપબ્લિકિસ સેપિયન્ટહેશીંગઅરે
મધ્યમએરેમાં તત્વના પ્રથમ અને છેલ્લા અનુક્રમણિકા વચ્ચેનો મહત્તમ તફાવતભેગાએમેઝોનપર્યટનMakeMyTripઓલા કેબ્સએસએપી લેબ્સહેશીંગઅરે
સરળબે વૃક્ષો સરખા છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કોડ લખોએમેઝોનફેક્ટસેટકટ્ટરતાજીઇ હેલ્થકેરમાઈક્રોસોફ્ટપેપાલવૃક્ષ
હાર્ડફક્ત વાંચવા માટેના એરેમાં પુનરાવર્તિત તત્વોમાંથી કોઈ એક શોધોકેપિટલ વનફેસબુકGoogleખરેખરમાઈક્રોસોફ્ટPinterestહેશીંગઅરે
સરળતત્વો શોધો જે પ્રથમ એરેમાં હાજર છે અને બીજામાં નથીભેગાદિલ્હીવારીફેક્ટસેટકટ્ટરતાસ્નેપડીલઝોહોહેશીંગઅરે
મધ્યમબાઈનરી ટ્રીની બાઉન્ડ્રી ટ્રાવર્સલભેગાએમેઝોનપર્યટનકૃતિકાલ ઉકેલોમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીપેસ્નેપડીલવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડદરેક પાત્રની ફેરબદલ ક્વેરી પછી પેલિન્ડ્રોમ માટે તપાસોએમેઝોનફેસબુકફ્લિપકાર્ટGoogleNetflixહેશીંગશબ્દમાળા
સરળએરેમાં સૌથી વધુ અને ઓછામાં ઓછી આવર્તન વચ્ચેનો તફાવતસિટાડેલફેબફોરકાઇટ્સRobloxટેસ્લાહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમદ્વિસંગી ઝાડનું વિકર્ણ ટ્રેવર્સલએમેઝોનફેક્ટસેટકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સઓરેકલપેQuoraવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
મધ્યમકોકો આહાર બનાનાસ લેટકોડ સોલ્યુશનફેસબુકલેટકોડ
સરળદ્વિસંગી ઝાડની નીચેનું દૃશ્યભેગાએમેઝોનકુપનદુનિયાફ્લિપકાર્ટપેટીએમવોલમાર્ટ લેબ્સવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
મધ્યમફોન નંબરના પત્ર સંયોજનોએમેઝોનસફરજનAtlassianકેપિટલ વનડેટાબેક્સઇબેફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઓરેકલક્વોલિટિક્સTwilioઉબેરવીએમવેરવોલમાર્ટ લેબ્સકતારબેકટ્રેકીંગ Thંડાઈ પ્રથમ શોધ શબ્દમાળા
હાર્ડઆપેલ કિંમત (હાશ્મpપ) નાં સરવાળા ચાર તત્વો શોધો.એમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમપ્રથમ અને બીજા અડધા બીટ્સના સમાન સરવાળા સાથે પણ લંબાઈના દ્વિસંગી સિક્વન્સની ગણતરી કરો24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સએમેઝોનડેલજીઇ હેલ્થકેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળલાંબો અનુગામી જેમ કે અડીને વચ્ચેનો તફાવત એક છેએમેઝોનઅવલારાફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સમાઈક્રોસોફ્ટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમશૂન્ય રકમ સાથેના તમામ ત્રિવિધિઓ શોધોએમેઝોનજીઇ હેલ્થકેરGoogleપર્યટનએરેસોર્ટિંગ
સરળવધતા ક્રમમાં કે-મી ગુમ તત્વ જે આપેલ અનુક્રમમાં હાજર નથીસિટાડેલએક્સપેડિયાફેબફેક્ટસેટIBMએસએપી લેબ્સહેશીંગઅરે
સરળજો આપેલ બે સેટ અસ્પષ્ટ છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું?ફેક્ટસેટપર્યટનકુલીઝાનાગરોઓપેરાસ્નેપડીલહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
સરળઆપેલ એરેમાં એક બીજાથી k અંતરની અંદર ડુપ્લિકેટ તત્વો છે કે કેમ તે તપાસોએમેઝોનઅવલારાસિટાડેલફ્રીચાર્જહેકરરંકSnapchatસ્નેપડીલહેશીંગઅરે
સરળદ્વિસંગી વૃક્ષનો જમણો દેખાવ છાપોભેગાએડોબએમેઝોનMakeMyTripસ્નેપડીલવૃક્ષવૃક્ષ આડેધડ
સ Sર્ટ કરેલા મેટ્રિક્સ લીટકોડ સોલ્યુશનમાં નકારાત્મક નંબરોની ગણતરી કરોલેટકોડમેટ્રિક્સ
મધ્યમતપાસો કે બે એરે સમાન છે કે નહીંએક્સેન્ચરગોલ્ડમૅન સૅશMAQo9 ઉકેલોટેક્સી 4 સ્યુરTwilioહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમઆપેલ ઉત્પાદન સાથે જોડી બનાવો24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સએમેઝોનઅવલારાQuoraRobloxહેશીંગઅરે
મધ્યમત્રિકોણમાં મહત્તમ પાથનો સરવાળોઆર્સેસીયમકોડનેશનજીઇ હેલ્થકેરપેઉબેરઝોહોગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળમહત્તમ સરેરાશ મૂલ્ય સાથેનો માર્ગસિસ્કોએપિક સિસ્ટમોગ્રેઓરેંજએસએપી લેબ્સટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે મેટ્રિક્સ
સરળએરેમાં મહત્તમ અંતરએડોબએમેઝોનGoogleઓરેકલમેટ્રિક્સઅરે
મધ્યમજો ત્યાં 0 સરવાળો સાથે સબબ્રે છે કે નહીંસિટ્રીક્સડીઇ શwગોલ્ડમૅન સૅશખરેખરMakeMyTripઓયો ઓરડાઓપેટીએમટીસીએસહેશીંગઅરે
સરળશ્રેણીના ગુમ તત્વો શોધોદિલ્હીવારીગ્રેઓરેંજLinkedInનાગરોઓપેરાસારાંશહેશીંગસોર્ટિંગ
સરળએરેમાં K ટાઇમ થતું પ્રથમ તત્વએમેઝોનપર્યટનપેએસએપી લેબ્સતેરાદાતાવિપ્રોયાત્રાઝોહોહેશીંગઅરે
સરળવધતી જતી અનુગામીનું મહત્તમ ઉત્પાદનભેગાજીઇ હેલ્થકેરહેકરરંકIBMSnapchatયાહૂગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડબધી રકમની રકમ 0 રકમ સાથે છાપોએમેઝોનફ્રીચાર્જખરેખરમાહિતી એજમાઈક્રોસોફ્ટઓયો ઓરડાઓહેશીંગઅરે
સરળડુપ્લિકેટ સમાવે છેએડોબએમેઝોનસફરજનહેશીંગઅરે
મધ્યમજોડીની મહત્તમ લંબાઈ ચેઇન છાપોએમેઝોનગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળન્યૂમેન-કોનવે સિક્વન્સની n શરતો છાપોએમેઝોનસિટાડેલફેક્ટસેટકટ્ટરતાજેપી મોર્ગનગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડ0s, 1s અને 2s ની સમાન સંખ્યાવાળા સબસ્ટ્રિંગ્સની ગણતરી કરોસિટ્રીક્સફ્રીચાર્જગોલ્ડમૅન સૅશઓયો ઓરડાઓટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટTwilioહેશીંગશબ્દમાળા
મધ્યમઅક્ષરોનું પુનરાવર્તન કર્યા વિના લાંબો સબસ્ટ્રિંગએડોબએલેશનએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઓરેકલએસએપીએસએપી લેબ્સSpotifyઉબેરવીએમવેરયાહૂશબ્દમાળાહેશિંગ
મધ્યમસ Sર્ટ કરેલી સૂચિ II માંથી ડુપ્લિકેટ્સ દૂર કરોએમેઝોનકડી થયેલ યાદી
મધ્યમઆપેલ ક્રમથી ન્યૂનતમ સંખ્યા બનાવોભેગાએમેઝોનકટ્ટરતાગોલ્ડમૅન સૅશમાહિતી એજSnapchatશબ્દમાળાઅરે સ્ટેક
મધ્યમઉમેરો અને બાદબાકીના આદેશો ચલાવ્યા પછી સુધારેલા એરે છાપોByteDanceસિસ્કોસિટ્રીક્સફ્રીચાર્જહેકરરંકનાગરોઓપેરાતેરાદાતાગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળબે લિંક્ડ સૂચિનો આંતરછેદ બિંદુ મેળવવા માટે એક કાર્ય લખોભેગાએમેઝોનડીઇ શwફેક્ટસેટગોલ્ડમૅન સૅશMakeMyTripMAQમાઈક્રોસોફ્ટક્યુઅલકોમસ્નેપડીલવિઝાઝપ્પરકડી થયેલ યાદી
સરળન્યૂમેન-કોનવે સિક્વન્સએમેઝોનહનીવેલગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમઆપેલ બે સortedર્ટ કરેલા એરેના વૈકલ્પિક તત્વોથી બધી શક્ય સortedર્ટ કરેલી એરે બનાવોડાયરેક્ટિકરાતપેપાલTwilioયાન્ડેક્ષએરે
મધ્યમમોઝર-દ બ્રુઇઝન સિક્વન્સફ્રીચાર્જસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડલાંબી સાચી કૌંસ સબસેક્વન્સ માટે રેંજ ક્વેરીઝએમેઝોનકોડનેશનGoogleપેપાલઉબેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે સ્ટેક
હાર્ડબહુવિધ એરે રેન્જ વૃદ્ધિ કામગીરી પછી સુધારેલા એરે છાપોએક્સપેડિયાફ્રીચાર્જGoogleખરેખરમૂનફ્રોગ લેબ્સઓલા કેબ્સક્વોલિટિક્સગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમઆપેલ શ્રેણીમાં સમાન તત્વો સાથે અનુક્રમણિકાઓની સંખ્યાગ્રેઓરેંજખરેખરઓપેરાPinterestસ્નેપડીલયાહૂગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડસૌથી લાંબી બાયટોનિક સબસ્ક્વેન્સકોડનેશનડીઇ શwGoogleજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળગોલombમ્બ ક્રમકેડન્સ ભારતખરેખરટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટયાત્રાગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડગુણાકાર બદલી અને ઉત્પાદન માટે એરે ક્વેરીઝકેડન્સ ભારતડીઇ શwએક્સપેડિયાGoogleએરે
સરળન્યુમેન – શksક્સ – વિલિયમ્સ પ્રાઈમહેકરરંકગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડતફાવત એરે | ઓ (1) માં રેંજ અપડેટ ક્વેરીઆર્સેસીયમકોડનેશનડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાGoogleક્યુઅલકોમગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડપેઈન્ટીંગ ફેન્સ એલ્ગોરિધમકોડનેશનફેસબુકGoogleવધુ વધુજેપી મોર્ગનમોર્ગન સ્ટેન્લીગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળબાઈનરી એરેમાં તપાસો કે સબઅરે દ્વારા રજૂ કરાયેલ સંખ્યા વિચિત્ર છે અથવા તે પણ છેસિસ્કોફેબIBMમાઈક્રોસોફ્ટપેSnapchatસ્નેપડીલતેરાદાતાએરે
મધ્યમ0s અને 1s ની સમાન સંખ્યા સાથેનો મોટો સબઅરેએમેઝોનCourseraગ્રેઓરેંજMakeMyTripમોર્ગન સ્ટેન્લીપેટીએમસારાંશટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટહેશીંગઅરે
મધ્યમએમ રેન્જ ટgગલ ઓપરેશન્સ પછી બાઈનરી એરેએમેઝોનCourseraગોલ્ડમૅન સૅશGoogleગ્રેઓરેંજSnapchatગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળએરે પર સતત સમય રેંજ addપરેશન ઉમેરોકોડનેશનડીઇ શwડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાGoogleગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમઆપેલ લિંક્ડ સૂચિના અંતથી Nth નોડ કા Deleteી નાખોએડોબએમેઝોનઆર્સેસીયમફેક્ટસેટવધુ વધુઝોહોકડી થયેલ યાદી
સરળહેડ પોઇન્ટર વિના લિંક્ડ સૂચિમાંથી નોડ કા Deleteી નાખોજીઇ હેલ્થકેરMAQકડી થયેલ યાદી
મધ્યમરેન્જમાં પ્રાઇમ્સની ગણતરી કરોGoogleપર્યટનકુલીઝાચાળણીSnapchatયાહૂગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળવિપરીત ક્રમમાં ફિબોનાકી નંબરો છાપોએક્સેન્ચરMAQo9 ઉકેલોયુએચજી ઓપ્ટમગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળ2 ચલોનો ઉપયોગ કરીને ફિબોનાકી સિક્વન્સ છાપોએમેઝોનદિલ્હીવારીફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સપર્યટનMAQo9 ઉકેલોપેગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળબે સેટનો ન Nonન-ઓવરલેપિંગ સરવાળોભેગાએમેઝોનપર્યટનકુલીઝાPinterestસ્નેપડીલસારાંશતેરાદાતાહેશીંગઅરે
હાર્ડએરેમાં બધી જોડીઓ (એ, બી) શોધો જેમ કે% b = kએમેઝોનઆર્સેસીયમસિટાડેલડાયરેક્ટિફ્રીચાર્જયાહૂહેશીંગઅરે
હાર્ડરેંજ એલસીએમ ક્વેરીઝએમેઝોનડાયરેક્ટિGoogleખરેખરપેપાલસ્નેપડીલઉબેરવૃક્ષઅરે
મધ્યમશ્રેણીના સૌથી વધુ વિચિત્ર વિભાજકની XOR પર પ્રશ્નો24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સસિટાડેલડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાGoogleખરેખરસ્નેપડીલગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળગણતરી એનસીઆર% પીએક્સેન્ચરકેડન્સ ભારતકોમલી મીડિયાઓલા કેબ્સસ્ક્વેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળએક લાકડી કાપવાએમેઝોનડાયરેક્ટિફ્લિપકાર્ટGoogleજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડઆપેલ શ્રેણીના મૂલ્યોવાળા એરે તત્વોની ગણતરી માટે પ્રશ્નોCourseraડીઇ શwGoogleપેસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટયાહૂએરે
હાર્ડઆપેલ સબબ્રેમાં આપેલ સંખ્યા કરતા ઓછા અથવા સમાન તત્વોની સંખ્યાકોડનેશનડીઇ શwGoogleઓપેરાપેપાલPinterestવૃક્ષઅરે
મધ્યમસૌથી મોટું વિભાજીત જોડી સબસેટએમેઝોનGoogleગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડએરેમાં આપેલ અનુક્રમણિકા શ્રેણીના જીસીડીડીઇ શwપેપાલSnapchatસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટXomeવૃક્ષઅરે
હાર્ડઆપેલ શ્રેણીના તત્વો સિવાય એરેની તમામ સંખ્યાઓના જીસીડી માટે પ્રશ્નોએમેઝોનકેપિટલ વનડીઇ શwGoogleપેપાલQuoraતેરાદાતાગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડસબઅર્રે પર્વતની રૂપે છે કે નહીં તે શોધોએમેઝોનબ્લેકરોકસિસ્કોસિટ્રીક્સફેક્ટસેટહનીવેલટેસ્લાયાન્ડેક્ષગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમએરેમાં રેન્જનો સરેરાશકેડન્સ ભારતએક્સપેડિયાફ્રીચાર્જગ્રેઓરેંજRobloxSnapchatસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટયાન્ડેક્ષગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડએમ દ્વારા વિભાજ્ય રકમ સાથે સબસેટઆર્સેસીયમસિસ્કોડીઇ શwડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાMyntraપેગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમઆપેલ અંતરાલોના સમૂહમાં કોઈપણ બે અંતરાલ ઓવરલેપ થાય છે કે કેમ તે તપાસોએમેઝોનઆર્સેસીયમસિસ્કોડાયરેક્ટિજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટક્યુઅલકોમયાન્ડેક્ષગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગસોર્ટિંગ
સરળઅપડેટ્સ વિના શ્રેણીની ક્વેરીઝબ્લેકરોકજીઇ હેલ્થકેરમૂનફ્રોગ લેબ્સસારાંશટેક્સી 4 સ્યુરTwilioગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળમહત્તમ સ્ટેકસફરજનગીતઉબેરસ્ટેકડિઝાઇન
મધ્યમઓ (સરવાળો) અવકાશમાં સબસેટ સમ સમસ્યાએડોબએમેઝોનદ્રષ્ટિ-નરમગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
સરળકોઈ અભિવ્યક્તિમાં આપેલ ખુલી કૌંસ માટે બંધ કૌંસનું અનુક્રમણિકા શોધોએડોબએમેઝોનફ્લિપકાર્ટઓરેકલઓયો ઓરડાઓસ્નેપડીલવોલમાર્ટ લેબ્સયાત્રાસ્ટેકઅરે શબ્દમાળા
હાર્ડએરેમાં રેન્જના ઉત્પાદનોભેગાડીઇ શwફ્રીચાર્જGoogleએસએપી લેબ્સસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટએરે
સરળમિત્રો જોડી બનાવવાની સમસ્યાએમેઝોનએક્સપેડિયાજીઇ હેલ્થકેરGoogleહનીવેલજેપી મોર્ગનગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળહેપી નંબરએડોબએમેઝોનસફરજનજેપી મોર્ગન
સરળપાલિન્ડ્રોમ પરમ્યુટેશનફેસબુકમાઈક્રોસોફ્ટએરેહેશિંગ શબ્દમાળા
મધ્યમસોનાની ખાણની સમસ્યાએમેઝોનફ્લિપકાર્ટGoogleમાઈક્રોસોફ્ટપેઉબેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે મેટ્રિક્સ
સરળપાલિન્ડ્રોમ નંબરએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગડીબીઓઆઇGoogleMAQમાઈક્રોસોફ્ટo9 ઉકેલો
સરળO (1) સમય અને O (1) વધારાની જગ્યામાં getMin () ને સપોર્ટ કરતું સ્ટેક ડિઝાઇન કરોએડોબએમેઝોનફેક્ટસેટફ્લિપકાર્ટગોલ્ડમૅન સૅશગ્રેઓરેંજકુલીઝામાઈક્રોસોફ્ટપેટીએમપબ્લિકિસ સેપિયન્ટએસએપીસ્નેપડીલવીએમવેરસ્ટેક
મધ્યમદ્વિસંગી વૃક્ષમાં મહત્તમ સ્તરનો સરવાળો શોધોએમેઝોનવૃક્ષબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ કતાર વૃક્ષ આડેધડ
સરળટાઇલીંગની સમસ્યા24 * 7 ઇનોવેશન લેબ્સએમેઝોનડીઇ શwદિલ્હીવારીપેપાલગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
મધ્યમપરમ્યુટેશન ગુણાંકબેંકબજારXomeગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
સરળપુનરાવર્તનનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેકને સ Sર્ટ કરોએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશIBMકુલીઝાયાહૂસ્ટેક
સરળલાંબી વધતી સતત અનુગામીએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડલાલ કાળા વૃક્ષની રજૂઆતએમેઝોનકોડનેશનફેસબુકGoogleઉબેરવૃક્ષ
સરળસ્ટેકનું મધ્યમ તત્વ કા Deleteી નાખોએમેઝોનસ્ટેક
મધ્યમસ્ટેક્સનો ઉપયોગ કરીને એરેને સortર્ટ કરી રહ્યા છીએએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશIBMકુલીઝાયાહૂસ્ટેકસોર્ટિંગ
મધ્યમદ્વિપદી ગુણાંકડાયરેક્ટિએક્સપેડિયાહેકરરંકXomeગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગ
હાર્ડદ્વિસંગી શોધ વૃક્ષ કા Deleteી નાખો ઓપરેશનભેગાએમેઝોનક્યુઅલકોમસેમસંગવૃક્ષ
સરળસ્ટોક ખરીદવા અને વેચવાનો શ્રેષ્ઠ સમયએડોબએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceસિસ્કોડીઇ શwઇબેએક્સપેડિયાફેસબુકગોલ્ડમૅન સૅશGoogleજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઓરેકલપેપાલક્વોલિટિક્સસેમસંગવીએમવેરગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
મધ્યમડબલી લિંક્ડ સૂચિનો ઉપયોગ કરીને ડ્યુકનું અમલીકરણએડોબએલેશનએમેઝોનઅમેરિકન એક્સપ્રેસડીઇ શwફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સજીઇ હેલ્થકેરGoogleOxક્સિજન વletલેટક્યુઅલકોમSpotifyછંટકાવયુએચજી ઓપ્ટમવૂકરXomeઝેડસ્કેલરકડી થયેલ યાદીકતાર
મધ્યમક્રમમાં સતત સમાન શબ્દો કા Deleteી નાખોફેક્ટસેટશબ્દમાળાઅરે સોર્ટિંગ સ્ટેક
મધ્યમબાઈનરી ટ્રીની .ંચાઈ શોધવા માટેની આઇટેરેટિવ પદ્ધતિભેગાએડોબએમેઝોનકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સપર્યટનસ્નેપડીલયાત્રાવૃક્ષકતાર
મધ્યમઅસ્થાયી સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેકને સortર્ટ કરોએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશIBMકુલીઝાયાહૂસ્ટેકસોર્ટિંગ
સરળઓ (એન) માં વધારાની જગ્યાનો ઉપયોગ કર્યા વિના સ્ટેકને વિરુદ્ધ કરોફેક્ટસેટઇન્ફોસિસMAQસ્ટેક
હાર્ડરેન્ડમ પોઇંટર્સ સાથે દ્વિસંગી વૃક્ષને ક્લોન કરોભેગાએમેઝોનસિસ્કોફેક્ટસેટકટ્ટરતાGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓપેરાSnapchatવૃક્ષ
મધ્યમટોચના કે વારંવાર તત્વોએમેઝોનસફરજનબ્લૂમબર્ગByteDanceકેપિટલ વનઇબેફેસબુકGoogleમાઈક્રોસોફ્ટઓરેકલપોકેટ જેમ્સકતારઅરે હેશિંગ
મધ્યમબે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલએમેઝોનપર્યટનમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીકતારબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ વૃક્ષ વૃક્ષ આડેધડ
સરળબે સ્ટેક્સનો ઉપયોગ કરીને બબલ સ sortર્ટએમેઝોનકેપજેમિનીદિલ્હીવારીMAQસ્ટેકઅરે સોર્ટિંગ
હાર્ડટેક્સ્ટ જસ્ટિફિકેશનએમેઝોનCourseraGoogleખરેખરLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટPinterestSnapchatશબ્દમાળા
સરળWordsલટું વ્યક્તિગત શબ્દોએમેઝોનશબ્દમાળાસ્ટેક
મધ્યમસબઅર્રેઝની ગણતરી કરો જ્યાં સૌથી વધુ પહેલાં બીજા સૌથી વધુ આવેલાહેકરરંકસ્ટેકઅરે
મધ્યમઆપેલ સંખ્યાના નાનામાં નાના દ્વિસંગી અંકો શોધોએમેઝોનફોરકાઇટ્સLinkedInમાઈક્રોસોફ્ટસ્નેપડીલગ્રાફબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ
મધ્યમX ને Y માં કન્વર્ટ કરવા માટે ન્યૂનતમ ઓપરેશન્સએમેઝોનફેક્ટસેટકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સજેપી મોર્ગનMyntraસેમસંગSpotifyસ્ક્વેરગ્રાફબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ
સરળનજીકના ડાબી અને જમણી નાના તત્વો વચ્ચે મહત્તમ તફાવત શોધોફોરકાઇટ્સસ્ટેકઅરે
મધ્યમ+ અને - torsપરેટર્સવાળા બીજગણિત શબ્દમાળામાંથી કૌંસને દૂર કરોએડોબએમેઝોનફોરકાઇટ્સસ્ટેકશબ્દમાળા
સરળસિંગલ કતારની મદદથી સ્ટેકને અમલમાં મૂકોએમેઝોનફોરકાઇટ્સGoogleઇન્ફોસિસMAQમાઈક્રોસોફ્ટસ્ટેકકતાર
હાર્ડપહેલું પરિપત્ર પ્રવાસ શોધો જે તમામ પેટ્રોલ પમ્પની મુલાકાત લે છેએમેઝોનફેક્ટસેટમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીઝોહોકતાર
સરળબીજા એરે દ્વારા વ્યાખ્યાયિત ક્રમ અનુસાર એરેને સortર્ટ કરોએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટએસએપી લેબ્સSnapchatયાહૂઝોહોએરેસોર્ટિંગ
મધ્યમદ્વિસંગી શબ્દમાળાઓને વૈકલ્પિક એક્સ અને વાય ઘટનાઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવોભેગાસિસ્કોસિટ્રીક્સપર્યટનIBMમાહિતી એજPinterestRobloxટેસ્લાશબ્દમાળા
મધ્યમશફલ 2 એન પૂર્ણાંકો a1-b1-a2-b2-a3-b3 તરીકે - .. વધારાની જગ્યાનો ઉપયોગ કર્યા વિના બી.એન.એડોબડીઇ શwએક્સપેડિયાકટ્ટરતાખરેખરપેએરે
સરળએક એરેમાં અડીને તત્વો અલગ કરોCourseraડીઇ શwપર્યટનIBMકુલીઝાનાગરોઓપેરાઓયો ઓરડાઓઝોહોએરે
હાર્ડલાંબા ગાળાના વધતા સબસેક્વેન્સનું નિર્માણ (એન લોગ એન)એમેઝોનબેંકબજારપેટીએમસેમસંગએરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળએક પરિપત્ર એરેમાં સતત તફાવતોનો સરવાળોકેડન્સ ભારતઇબેજીઇ હેલ્થકેરકરાતQuoraએસએપી લેબ્સસ્ક્વેરએરેસોર્ટિંગ
સરળઆપેલ શ્રેણીની આસપાસ એરેનું ત્રણ માર્ગીકરણબેંકબજારબ્લેકરોકકેપિટલ વનસિટાડેલફેબમૂનફ્રોગ લેબ્સસારાંશTwilioયાહૂએરે
બધા નારંગીને સડવા માટે ઓછામાં ઓછું સમય જરૂરી છેએડોબએમેઝોનબ્લૂમબર્ગમાઈક્રોસોફ્ટગ્રાફઅરે બ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ મેટ્રિક્સ
મધ્યમતપાસો કે શું ક્યુ માં દરેક વ્યક્તિ બદલી શકે છેએમેઝોનએરેકતાર
મધ્યમવૃક્ષમાં બે ગાંઠો સમાન પાથ પર છે કે નહીં તે તપાસોએમેઝોનફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સસેમસંગગ્રાફThંડાઈ પ્રથમ શોધ
હાર્ડતપાસો કે બે દ્વિસંગી વૃક્ષના બધા સ્તરો એગ્રામ્સ છે કે નહીંએડોબએમેઝોનફેસબુકકટ્ટરતાફોરકાઇટ્સગ્રેઓરેંજવૃક્ષકતાર
મધ્યમકે અક્ષરો દૂર કર્યા પછી આપેલ શબ્દમાળામાં અક્ષર વર્ગના વર્ગના ન્યૂનતમ સરવાળાએમેઝોનકતારશબ્દમાળા
સરળએરે ફરીથી ગોઠવો જેમ કે 'એરે [જે]' 'આઇ' બને ​​જો 'અરર [i]' જ 'હોય'એમેઝોનદિલ્હીવારીકુલીઝાનાગરોઓપેરાટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટયાત્રાએરે
મધ્યમસંલગ્ન તત્વો વચ્ચે 0 અથવા 1 તરીકે તફાવત સાથે મહત્તમ લંબાઈનો અનુગામીસિસ્કોએક્સપેડિયાક્વોલિટિક્સએસએપી લેબ્સતેરાદાતાએરેડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ
સરળએક સાથે મોટા બે સતત કિંમતો બદલોએક્સેન્ચરસિટાડેલફ્રીચાર્જપેપાલસ્ક્વેરતેરાદાતાએરે
મધ્યમરેખીય સમય માં કદ 3 ની છટણી કરેલ અનુગામી શોધોઅવલારાકેપિટલ વનસિટાડેલસિટ્રીક્સઇબેફેબસારાંશએરે
મધ્યમમહત્તમ ઉત્પાદન સુબરેએમેઝોનસિસ્કોમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીMyntraપેટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટઝોહોએરે
સરળએરેને ઝિગ-ઝગ ફેશનમાં કન્વર્ટ કરોએક્સેન્ચરએમેઝોનફોરકાઇટ્સતેરાદાતાXomeએરે
મધ્યમકદની દરેક વિંડોમાં પ્રથમ નકારાત્મક પૂર્ણાંકભેગાએમેઝોનપેપાલસોરોકોકતારઅરે
મધ્યમપ્રવાહમાં પ્રથમ બિન-પુનરાવર્તન પાત્ર માટે કતાર આધારિત અભિગમએમેઝોનફ્લિપકાર્ટમાઈક્રોસોફ્ટપેયાહૂકતારશબ્દમાળા
હાર્ડદ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતરએક્સેન્ચરએમેઝોનહનીવેલએચએસબીસીHuluTwitterકતારઅરે બ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ ગ્રાફ મેટ્રિક્સ
હાર્ડકે.કે.ના તમામ પેટા subrarays ના ન્યૂનતમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળોByteDanceકેપિટલ વનકુપનદુનિયાડેટાબેક્સGoogleTwilioયાન્ડેક્ષકતારઅરે
મધ્યમ1 થી n સુધી દ્વિસંગી નંબરો ઉત્પન્ન કરવાની એક રસપ્રદ પદ્ધતિએમેઝોનબેલ્ઝાબારમહિન્દ્રા કોમ્વિવાસેવા હવેવૂકરવૃક્ષબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ કતાર
હાર્ડ3 નું સૌથી મોટું મલ્ટીપલ મેળવોએમેઝોનકતારડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ સોર્ટિંગ
ટ્રાન્સપોઝ ગ્રાફએક્સેન્ચરએમેઝોનજેપી મોર્ગનમાઈક્રોસોફ્ટઝાયકસગ્રાફ
સરળતપાસો કે આપેલ એરે બાઈનરી શોધ ટ્રીના લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છેએમેઝોનસિટ્રીક્સIBMખરેખરમાહિતી એજઓયો ઓરડાઓતેરાદાતાવૃક્ષકતાર વૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડએન-એરી ટ્રીમાં આપેલ નોડના ભાઈ-બહેનોની સંખ્યાએમેઝોનબ્લૂમબર્ગકોડનેશનGoogleવૃક્ષકતાર વૃક્ષ આડેધડ
હાર્ડઆપેલ દ્વિસંગી વૃક્ષ પૂર્ણ છે કે નહીં તે તપાસોએલેશનઅમેરિકન એક્સપ્રેસડેટાબેક્સOxક્સિજન વletલેટSpotifyવૃક્ષકતાર
સરળબી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને ઝાડમાં આપેલ સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા ગણોએલેશનબેંકબજારજેપી મોર્ગનસ્ક્વેરટેક્સી 4 સ્યુરવૃક્ષબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ ગ્રાફ વૃક્ષ આડેધડ
સરળડિસ્કનેક્ટેડ ગ્રાફ માટે બી.એફ.એસ.એમેઝોનHuluકરાતમાઈક્રોસોફ્ટSalesforceગ્રાફબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ
મધ્યમRatingપરેટિંગ સિસ્ટમ્સમાં પૃષ્ઠ બદલો એલ્ગોરિધમ્સએમેઝોનકોગ્નિઝન્ટફેક્ટસેટમાઈક્રોસોફ્ટપેપાલઅલ્ગોરિધમનો
મધ્યમસ્ટેકની મદદથી કતારને બીજી કતારમાં સueર્ટ કરી શકાય છે કે કેમ તે તપાસોએમેઝોનઅમેરિકન એક્સપ્રેસMAQકતારસોર્ટિંગ સ્ટેક
મધ્યમઅગમ્ય લિંક્ડ સૂચિનો ઉપયોગ કરીને પ્રાધાન્યતા કતારએમેઝોનસિટાડેલMAQવૂકરકતાર
સરળડેકનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેક અને કતાર લાગુ કરોકટ્ટરતાજીઇ હેલ્થકેરMAQMyntraક્યુઅલકોમકતારસ્ટેક
મધ્યમઆપેલ અનુક્રમથી ન્યૂનતમ સંખ્યા બનાવોએમેઝોનગોલ્ડમૅન સૅશસ્ટેકઅરે શબ્દમાળા
મધ્યમએમ વસ્તુઓ દૂર કર્યા પછી વિશિષ્ટ તત્વોની ન્યૂનતમ સંખ્યાબ્લેકરોકByteDanceએક્સપેડિયાઓલા કેબ્સઓરેકલપેએસએપી લેબ્સયાન્ડેક્ષવૃક્ષઅરે
હાર્ડએરેનો ઉપયોગ કર્યા વિના બીએસટીને મીન-apગલામાં કન્વર્ટ કરોએમેઝોનસિસ્કોમાઈક્રોસોફ્ટએસએપી લેબ્સવૃક્ષ
મધ્યમસ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને પેટર્નની ઘટનાઓસ્ટેકશબ્દમાળા
મધ્યમલાંબી વધતી જતી ઉપનામની સંખ્યાએમેઝોનસેમસંગઝોહોગતિશીલ-પ્રોગ્રામિંગઅરે
હાર્ડમર્યાદિત વધારાની જગ્યા સાથે બે બીએસટી મર્જ કરોએમેઝોનGoogleમાઈક્રોસોફ્ટપેઉબેરવૃક્ષ
સરળ1 અને 0 ની સમાન સંખ્યાવાળા સબઅર્રેઝની ગણતરી કરોસિસ્કોકુપનદુનિયાCourseraડેટાબેક્સકરાતએસએપી લેબ્સટેસ્લાહેશીંગઅરે
સરળબે સ્ટેક્સનો ઉપયોગ કરીને ઇટરેટિવ પોસ્ટorderર્ડર ટ્રાવર્સલએડોબએમેઝોનફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સપેટીએમસ્ટેકવૃક્ષ
મધ્યમસ્ટેક પરમ્યુટેશન (તપાસો કે જો એરે અન્યનો ક્રમિક ક્રમાનુસાર છે)એમેઝોનફોરકાઇટ્સસ્ટેકકતાર
હાર્ડપેલિન્ડ્રોમ સબસ્ટ્રિંગ ક્વેરીઝએમેઝોનByteDanceઇબેએક્સપેડિયાGoogleવધુ વધુમાઈક્રોસોફ્ટપેપાલPinterestસારાંશહેશીંગડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ શબ્દમાળા
સરળએરેને ફરીથી ગોઠવો જેમ કે ઇન્ડેક્સ તત્વો પણ નાના હોય છે અને વિચિત્ર અનુક્રમણિકા તત્વો વધારે હોય છેઅવલારાએપિક સિસ્ટમોફોરકાઇટ્સRobloxટેસ્લાએરે
સરળઅલગ અને વિચિત્ર સંખ્યાઓભેગાLinkedInMakeMyTripપેટીએમએરેસોર્ટિંગ
હાર્ડએક નાઈટ દ્વારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે ન્યૂનતમ પગલાંએમેઝોનLinkedInMakeMyTripગ્રાફબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ કતાર
મધ્યમદ્વિસંગી વૃક્ષથી દ્વિસંગી શોધ વૃક્ષ રૂપાંતર એસટીએલ સમૂહનો ઉપયોગ કરીનેએમેઝોનCourseraGoogleખરેખરમાઈક્રોસોફ્ટઓયો ઓરડાઓવૃક્ષ
મધ્યમવધવા યોગ્ય એરે આધારિત સ્ટેકMAQવોલમાર્ટ લેબ્સસ્ટેકઅરે
સરળફેરવેલ સortedર્ટ થયેલ એરેમાં ન્યૂનતમ શોધોએડોબએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટમોર્ગન સ્ટેન્લીસેમસંગસ્નેપડીલટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટએરે
મધ્યમપરિપત્ર એરેનો ઉપયોગ કરીને ડ્યુકનું અમલીકરણએમેઝોનજીઇ હેલ્થકેરGoogleમાઈક્રોસોફ્ટકતારઅરે
સરળબધી નકારાત્મક તત્વોને સમાપ્ત કરવા માટે વધારાની જગ્યાની મંજૂરી સાથે ખસેડોકેપિટલ વનસિટ્રીક્સIBMએસએપી લેબ્સટેક્સી 4 સ્યુરTwilioએરે
હાર્ડસતત વધારાની જગ્યાનો ઉપયોગ કરીને બીએસટીમાં સૌથી મોટો તત્વ K'thએમેઝોનએક્સપેડિયાફ્રીચાર્જમાઈક્રોસોફ્ટસ્નેપડીલયાહૂયાન્ડેક્ષવૃક્ષ
મધ્યમક્રમમાં એક એરે ફરીથી ગોઠવો - સૌથી નાનો, સૌથી મોટો, 2 જી નાનો, બીજો સૌથી મોટોએમેઝોનસિટાડેલએક્સપેડિયાજીઇ હેલ્થકેરક્યુઅલકોમક્વોલિટિક્સTwilioયાત્રાસોર્ટિંગઅરે
સરળફરીથી ગોઠવો એરે જેમ કે પોઝિશનડ પણ વિચિત્ર કરતા વધારે છેએમેઝોનLinkedInઓયો ઓરડાઓટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટઝોહોએરેસોર્ટિંગ
મધ્યમપ્રથમ તત્વને બમણું કરો અને શૂન્યને અંતે ખસેડોમાઈક્રોસોફ્ટઝોહોએરે
સરળઆપેલ નંબરને સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા માટે ગોઠવોએમેઝોનMakeMyTripપેટીએમઝોહોશબ્દમાળાઅરે
મધ્યમજ્યારે બીએસટીમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી નથી ત્યારે બીએસટીમાં સૌથી મોટો એલિમેન્ટ છેએમેઝોનસિસ્કોGoogleયુએચજી ઓપ્ટમવૃક્ષ
સરળએક સ્ટેકમાં વર્તમાન મહત્તમ એલિમેન્ટને ટ્રેકિંગફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સઇન્ફોસિસસ્ટેક
મધ્યમઆપેલ દ્વિસંગી ઝાડના પૂર્વજો શોધવા માટેની સૂચક પદ્ધતિએડોબએમેઝોનફોરકાઇટ્સGoogleમાહિતી એડજમોર્ગન સ્ટેન્લીપેટીએમસેમસંગસ્ટેકવૃક્ષ
સરળતપાસો કે સ્ટેક તત્વો સતત જોડી પ્રમાણે છે કે નહીંદિલ્હીવારીફેક્ટસેટફોરકાઇટ્સસ્ટેક
સરળસortedર્ટ થયેલ એરેમાંથી ડુપ્લિકેટ્સ દૂર કરોએમેઝોનફેસબુકમોર્ગન સ્ટેન્લીવિપ્રોXomeઝોહોએરે
સરળતપાસો કે બીએસટીના દરેક આંતરિક નોડમાં બરાબર એક બાળક છે કે નહીંએક્સેન્ચરએમેઝોનમોનોટાઇપ સોલ્યુશન્સપેપાલસારાંશવૃક્ષ
મધ્યમતત્વો ઉમેરવા માટે જેથી શ્રેણીના બધા ઘટકો એરેમાં હાજર હોયગ્રેઓરેંજકુલીઝાસ્નેપડીલસારાંશતેરાદાતાટાઇમ્સ ઇન્ટરનેટહેશીંગઅરે સોર્ટિંગ
મધ્યમમૂળ એરે સમાન કુલ વિશિષ્ટ તત્વો ધરાવતા સબએરેય્સની ગણતરી કરોએમેઝોનડેટાબેક્સફેબહનીવેલપેસ્ક્વેરતેરાદાતાયાન્ડેક્ષહેશીંગઅરે
સરળસ્વ સિવાય એરેનું ઉત્પાદનભેગાએમેઝોનડીઇ શwમોર્ગન સ્ટેન્લીઓપેરાએરે
મધ્યમપિતૃ એરેથી સામાન્ય ઝાડની .ંચાઈGoogleપેક્યુઅલકોમછંટકાવઉબેરવૃક્ષબ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ ગ્રાફ કતાર
મધ્યમબીએસટીમાં કે-થર સૌથી નાનું તત્વ શોધો (બીએસટીમાં આંકડા Orderર્ડર કરો)ભેગાએમેઝોનGoogleવૃક્ષ
સરળલિંક્ડ સૂચિ ચક્રભેગાએમેઝોનMAQસેમસંગકડી થયેલ યાદી
મધ્યમઆપેલ દ્વિસંગી વૃક્ષમાં Verભી રકમએમેઝોનમાઈક્રોસોફ્ટવૃક્ષ
સરળદ્વિસંગી વૃક્ષ બીએસટી છે કે નહીં તે તપાસવાનો કાર્યક્રમભેગા