કનેકેટેશન લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરે ફોર્મેશન તપાસો

કન્કેટેશન લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરેની રચના તપાસો સમસ્યા અમને એરેની એરે પ્રદાન કરી. તેની સાથે આપણને એક સિક્વન્સ પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે એરેની એરેનો ઉપયોગ કરીને આપેલ ક્રમ કોઈક રીતે બનાવી શકીએ કે નહીં તે શોધવા જણાવ્યું છે. આપણે કોઈપણમાં એરે ગોઠવી શકીએ છીએ ...

વધુ વાંચો

અંતરાલ લીટકોડ સોલ્યુશન શામેલ કરો

સમસ્યા દાખલ કરો અંતરાલ લીટકોડ સોલ્યુશન અમને કેટલાક અંતરાલોની સૂચિ અને એક અલગ અંતરાલ પ્રદાન કરે છે. પછી અમને અંતરાલની સૂચિમાં આ નવું અંતરાલ દાખલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેથી, નવું અંતરાલ અંતરાલો સાથે છેદે છે જે પહેલાથી સૂચિમાં છે, અથવા તે કદાચ…

વધુ વાંચો

સંયોજનનો સરવાળો લીટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યા મિશ્રણ સમ લીટકોડ સોલ્યુશન અમને એરે અથવા પૂર્ણાંકોની સૂચિ અને લક્ષ્ય પ્રદાન કરે છે. અમને તે સંયોજનો શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે જે આપેલ લક્ષ્યમાં ઉમેરવામાં સંખ્યાબંધ આ પૂર્ણાંકોની મદદથી કરી શકાય છે. તેથી વધુ formalપચારિક રીતે, આપણે આપેલ ... નો ઉપયોગ કરી શકીએ

વધુ વાંચો

મહત્તમ સુબાર્રે લીટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યાનું નિવેદન પૂર્ણાંક એરે અંકો જોતાં, અનુરૂપ સબરે (ઓછામાં ઓછો એક નંબર ધરાવતો) શોધો જેમાં સૌથી મોટી રકમ હોય અને તેની રકમ પરત કરો. ઉદાહરણ અંક = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 સમજૂતી: [4, -1,2,1] સૌથી મોટી રકમ = 6. અંકો = [- 1] -1 અભિગમ 1 (વિભાજીત કરો અને જીતી લો) આ અભિગમમાં…

વધુ વાંચો

બે એરે લીટકોડ સોલ્યુશન વચ્ચેનું અંતર મૂલ્ય શોધો

સમસ્યા એરે વચ્ચેનો અંતર મૂલ્ય શોધો લીટકોડ સોલ્યુશન અમને બે એરે એઆર 1 અને એઆર 2 પ્રદાન કરે છે. બે એરેની સાથે, અમને પૂર્ણાંક એન આપવામાં આવે છે. પછી સમસ્યા અમને આપેલ બે એરે વચ્ચેનો સાપેક્ષ અંતર શોધવા માટે કહે છે. સંબંધિત અંતર વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે…

વધુ વાંચો

સામાન્ય પાત્રો લીટકોડ સોલ્યુશન શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યામાં, અમને શબ્દમાળાની યાદી આપવામાં આવી છે. આપણે બધા તારમાં સામાન્ય એવા પાત્રો શોધવાના છે. જો એક અક્ષર અનેક શબ્દોમાં તમામ શબ્દમાળામાં હાજર હોય, તો આપણે પાત્રને ઘણી વખત આઉટપુટ કરવું પડશે. ધારો કે અમારી પાસે એરે છે ...

વધુ વાંચો

ન્યૂનતમ સંપૂર્ણ તફાવત લેટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યા ન્યૂનતમ સંપૂર્ણ તફાવત લેટકોડ સોલ્યુશન અમને એક પૂર્વાવલોકિત એરે અથવા વેક્ટર પ્રદાન કરે છે જેમાં કેટલાક પૂર્ણાંકો હોય છે. અમારે બધી જોડી શોધવા માટે જરૂરી છે કે જેમાં ન્યૂનતમ ચોક્કસ તફાવતની સમાન તફાવત હોય. લઘુત્તમ સંપૂર્ણ તફાવત એ ચોક્કસ તફાવતનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે જે કરી શકે છે…

વધુ વાંચો

સામાન્ય પાત્રો લીટકોડ સોલ્યુશન શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યામાં, અમને શબ્દમાળાઓની શ્રેણી આપવામાં આવી છે. આપણે એરેમાં દરેક શબ્દમાળામાં દેખાતા તમામ અક્ષરોની સૂચિ છાપવાની જરૂર છે (ડુપ્લિકેટ્સ શામેલ છે). એટલે કે જો દરેક શબ્દમાળામાં એક અક્ષર 2 વખત દેખાય છે, પરંતુ 3 વખત નહીં, તો આપણે તે મેળવવાની જરૂર છે ...

વધુ વાંચો

પૂર્ણાંક લિટકોડ સોલ્યુશનના અંકોના ઉત્પાદન અને રકમનો બાદબાકી કરો

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યામાં, આપણે અંકોના ઉત્પાદન અને આપેલ હકારાત્મક પૂર્ણાંકના અંકોનો સરવાળો વચ્ચેનો તફાવત શોધવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ 1234 14 સમજૂતી: ઉત્પાદન = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 અને સરવાળો = 4 + 3 + 2 +…

વધુ વાંચો

પાલિન્ડ્રોમ લિંક્ડ સૂચિ લીટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યા "પેલિન્ડ્રોમ લિંક્ડ લિસ્ટ" માં, આપણે તપાસ કરવી પડશે કે આપેલ એકલ પૂર્ણાંક લિંક કરેલી સૂચિ પેલિન્ડ્રોમ છે કે નહીં. ઉદાહરણ યાદી = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} સાચી સમજૂતી #1: સૂચિ પેલિન્ડ્રોમ છે કારણ કે શરૂઆતથી અને પાછળના બધા તત્વો છે ...

વધુ વાંચો