વર્ડ શોધ લેટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યા નિવેદન એક એમએક્સએન બોર્ડ અને એક શબ્દ આપવામાં આવે છે, તે શબ્દ ગ્રીડમાં અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં તે શોધો. આ શબ્દ અનુક્રમે અડીને આવેલા કોષોના પત્રોથી બનાવી શકાય છે, જ્યાં “અડીને” કોષો આડા અથવા vertભા પડોશી છે. એક સરખા લેટર સેલનો ઉપયોગ એક કરતા વધુ વાર થઈ શકતો નથી. ઉદાહરણ …

વધુ વાંચો

સ્ટ્રીંગ્સ લીટકોડ સોલ્યુશનને ગુણાકાર કરો

સમસ્યા મલ્ટીપ્લાય સ્ટ્રીંગ્સ લેટકોડ સોલ્યુશન અમને બે શબ્દમાળાઓને ગુણાકાર કરવાનું કહે છે જે અમને ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવે છે. અમારે કlerલર ફંક્શનમાં ગુણાકારના આ પરિણામને છાપવા અથવા પાછા આપવાની જરૂર છે. તેથી તેને વધુ formalપચારિક રૂપે બે શબ્દમાળાઓ મૂકવા માટે, આપેલ શબ્દમાળાઓનું ઉત્પાદન શોધો. …

વધુ વાંચો

સ Sર્ટ કરેલી એરેઝ લેટકોડ સોલ્યુશનને મર્જ કરો

“મર્જ કરેલ સ Arર્ટ એરે” સમસ્યામાં, અમને બે એરે આપવામાં આવે છે જેનો ઉતરતા ક્રમમાં સortedર્ટ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ એરે સંપૂર્ણ રીતે ભરાય નથી અને બીજા એરેના બધા ઘટકોને સમાવવા માટે પૂરતી જગ્યા છે. આપણે બે એરે મર્જ કરવાની છે, જેમ કે પ્રથમ એરેમાં તત્વો હોય છે…

વધુ વાંચો

રોટેટેડ સ Sર્ટ થયેલ એરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં શોધો

એક સ .ર્ટ થયેલ એરે ધ્યાનમાં લો પરંતુ એક અનુક્રમણિકા લેવામાં આવી હતી અને એરે તે સમયે ફેરવવામાં આવી હતી. હવે, એકવાર એરે ફેરવ્યા પછી તમારે કોઈ વિશિષ્ટ લક્ષ્ય તત્વ શોધવા અને તેની અનુક્રમણિકા પરત કરવાની જરૂર છે. કિસ્સામાં, તત્વ હાજર નથી, વળતર -1. સમસ્યા સામાન્ય રીતે ...

વધુ વાંચો

એરે લીટકોડ સોલ્યુશન્સમાં Kth સૌથી મોટું તત્વ

આ સમસ્યામાં, અમારે બિન સortedર્ટ કરેલા એરેમાં kth સૌથી મોટો ઘટક પાછો આપવો પડશે. નોંધ લો કે એરેમાં ડુપ્લિકેટ્સ હોઈ શકે છે. તેથી, આપણે ક્રમમાં સૌથી અલગ Kth સૌથી મોટા તત્વ શોધવા પડશે, અલગ Kth સૌથી મોટા તત્વ નથી. ઉદાહરણ એ = {4, 2, 5, 3…

વધુ વાંચો

જમણી સંખ્યા ત્રિકોણના પાથની મહત્તમ રકમ

સમસ્યા "જમણી સંખ્યા ત્રિકોણના પાથની મહત્તમ રકમ" જણાવે છે કે તમને જમણા નંબરના ત્રિકોણના રૂપમાં કેટલાક પૂર્ણાંકો આપવામાં આવે છે. જો તમે ટોચથી પ્રારંભ કરો અને આધાર સ્થાને જેમ કે તમે ખસેડો… તો તમે પ્રાપ્ત કરી શકો તે મહત્તમ રકમ શોધો.

વધુ વાંચો

કે કરતાં ઓછી ઉત્પાદન ધરાવતા તમામ પેટાકંપની ગણતરી કરો

સમસ્યા "કે કરતાં ઓછી ઉત્પાદન ધરાવતા તમામ અનુગામોને ગણતરી કરો" કહે છે કે તમને પૂર્ણાંકોની એરે આપવામાં આવે છે. હવે સબકquન્સની સંખ્યા શોધો કે જે આપેલ ઇનપુટ કે કરતાં ઓછું ઉત્પાદન ધરાવે છે K. ઉદાહરણ એ [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 અનુગામીની સંખ્યા ઓછી ...

વધુ વાંચો

ત્રણ શબ્દમાળાઓનો એલસીએસ (સૌથી લાંબી સામાન્ય ઉપવિભાગ)

"ત્રણ શબ્દમાળાઓનો એલસીએસ (સૌથી લાંબી સામાન્ય ઉપવિભાગ)" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને 3 શબ્દમાળાઓ આપવામાં આવે છે. આ 3 શબ્દમાળાઓનો સૌથી લાંબો સામાન્ય અનુગામી શોધી કા .ો. એલસીએસ એ શબ્દમાળા છે જે 3 શબ્દમાળાઓ વચ્ચે સામાન્ય છે અને તે બધામાં સમાન ક્રમમાં આવતા અક્ષરોથી બનેલી છે…

વધુ વાંચો

સાપની મહત્તમ લંબાઈ શોધો

“મહત્તમ લંબાઈ સાપની ક્રમ શોધો” સમસ્યા જણાવે છે કે આપણને પૂર્ણાંકોવાળી ગ્રીડ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. કાર્ય મહત્તમ લંબાઈ સાથે સાપ ક્રમ શોધવાનું છે. 1 ના સંપૂર્ણ તફાવતવાળા ગ્રીડમાં અડીને નંબરો ધરાવતો ક્રમ, જેને સાપની ક્રમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અડીને …

વધુ વાંચો

બાઈનરી ટ્રીમાં નોડનો આંતરિક ક્રમિક

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "બાઈનરી ટ્રીમાં નોડના આંતરિક ક્રમિક" શોધવાનું કહે છે. નોડનો ઇનોર્ડર અનુગામી એ બાઈનરી ટ્રીમાં એક નોડ છે જે આપેલ બાઈનરી ટ્રીના આંતરિક ટ્રેવર્સલમાં આપેલા નોડ પછી આવે છે. In નો Inર્ડર અનુગામી ઉદાહરણ 6 છે…

વધુ વાંચો