જાવામાં કેવી રીતે એરે પરત કરવી

પહેલાનાં લેખોમાં, આપણે જોયું છે કે આપણે જાવાની પદ્ધતિમાંથી મૂલ્ય કેવી રીતે પાછું આપી શકીએ. એવી પરિસ્થિતિઓ છે કે જ્યાં આપણે ફંકશનમાંથી બહુવિધ મૂલ્યો અથવા એરે પાછા આપવાની જરૂર છે. આ ટ્યુટોરીયલ તમને જાવામાં વિવિધ ડેટા પ્રકારોનાં એરે કેવી રીતે પાછું આપવું તે અંગે માર્ગદર્શન આપશે. …

વધુ વાંચો

કનેકેટેશન લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરે ફોર્મેશન તપાસો

કન્કેટેશન લીટકોડ સોલ્યુશન દ્વારા એરેની રચના તપાસો સમસ્યા અમને એરેની એરે પ્રદાન કરી. તેની સાથે આપણને એક સિક્વન્સ પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે એરેની એરેનો ઉપયોગ કરીને આપેલ ક્રમ કોઈક રીતે બનાવી શકીએ કે નહીં તે શોધવા જણાવ્યું છે. આપણે કોઈપણમાં એરે ગોઠવી શકીએ છીએ ...

વધુ વાંચો

પેટા-એરે લીટકોડ સોલ્યુશનને બદલીને બે એરે સમાન બનાવો

પેટા-એરે લીટકોડ સોલ્યુશનને બદલીને બે એરે સમાન બનાવો સમસ્યા અમને બે એરે પ્રદાન કરે છે. તેમાંથી એક લક્ષ્ય એરે છે અને બીજો ઇનપુટ એરે છે. ઇનપુટ એરેનો ઉપયોગ કરીને, અમારે લક્ષ્ય એરે બનાવવાની જરૂર છે. આપણે… માંના કોઈપણ પેટા-એરેને ઉલટાવી શકીએ છીએ.

વધુ વાંચો

એરે લીટકોડ સોલ્યુશનને શફલ કરો

સમસ્યા શફલ એરે લીટકોડ સોલ્યુશન અમને 2n લંબાઈની એરે પ્રદાન કરે છે. અહીં 2n એરે છે કે એરે લંબાઈ બરાબર છે. પછી અમને એરે શફલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. અહીં શફલિંગનો અર્થ એ નથી કે આપણે રેન્ડમ એરે શફલ કરવાની જરૂર છે પરંતુ એક વિશિષ્ટ રીત છે…

વધુ વાંચો

શોપ લિટકોડ સોલ્યુશનમાં વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે અંતિમ કિંમતો

શોપ લિટકોડ સોલ્યુશનમાં વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ સાથેની અંતિમ કિંમતોમાં જણાવાયું છે કે તમને કિંમતોની શ્રેણી આપવામાં આવે છે. ત્યાં એક વિશેષ શરત છે જે કહે છે કે તમને દરેક ઉત્પાદનો માટે વિશેષ છૂટ મળે છે. તમને એક સમાન રકમની ડિસ્કાઉન્ટ મળશે ...

વધુ વાંચો

સૌથી ધીમો કી લીટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યા સ્લોવેસ્ટ કી લીટકોડ સોલ્યુશન આપણને કીઝનો સિક્વન્સ પૂરો પાડે છે જે દબાવવામાં આવી છે. અમને આ કીઓ પ્રકાશિત થયાના સમયનો એરે અથવા વેક્ટર પણ આપવામાં આવે છે. કીઓનો ક્રમ શબ્દમાળાના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. તેથી, સમસ્યાએ અમને કહ્યું…

વધુ વાંચો

3 સુમ લેટકોડ સોલ્યુશન

સમસ્યાનું નિવેદન n પૂર્ણાંકોની એરે આપવામાં આવે છે, ત્યાં સંખ્યામાં a, b, c જેવા તત્વો છે કે જે + b + c = 0 છે? એરેમાં બધી અનન્ય ટ્રિપ્લેટ્સ શોધો જે શૂન્યનો સરવાળો આપે છે. સૂચના: કે સોલ્યુશન સેટમાં ડુપ્લિકેટ ટ્રિપ્લેટ્સ હોવા જોઈએ નહીં. ઉદાહરણ # 1 [-1,0,1,2, -1,4]…

વધુ વાંચો

જનરેટેડ એરે લીટકોડ સોલ્યુશનમાં મહત્તમ મેળવો

સમસ્યા પેદા થયેલ એરે લીક્સકોડ સોલ્યુશનમાં મહત્તમ મેળવો, અમને એક પૂર્ણાંક પૂરો પાડ્યો. આપેલ સિંગલ પૂર્ણાંકો સાથે, આપણે પેદા થયેલ એરેમાં મહત્તમ પૂર્ણાંક શોધવાની જરૂર છે. એરે પે generationીના કેટલાક નિયમો છે. લાદવામાં આવેલા અવરોધો હેઠળ, અમારે મહત્તમ પૂર્ણાંક શોધવાની જરૂર છે જે કરી શકે…

વધુ વાંચો

અંતરાલ લીટકોડ સોલ્યુશન શામેલ કરો

સમસ્યા દાખલ કરો અંતરાલ લીટકોડ સોલ્યુશન અમને કેટલાક અંતરાલોની સૂચિ અને એક અલગ અંતરાલ પ્રદાન કરે છે. પછી અમને અંતરાલની સૂચિમાં આ નવું અંતરાલ દાખલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેથી, નવું અંતરાલ અંતરાલો સાથે છેદે છે જે પહેલાથી સૂચિમાં છે, અથવા તે કદાચ…

વધુ વાંચો

પ્રશ્નો પછી પણ સંખ્યાઓનો સરવાળો

સમસ્યા નિવેદન આ સમસ્યામાં, અમને પૂર્ણાંકની એરે અને એરે ક્વેરીઝની એરે આપવામાં આવે છે. આઈથ ક્વેરી માટે, આપણી પાસે બે પરિમાણો, અનુક્રમણિકા અને વાલ હશે. દરેક ક્વેરી પછી, અમે એરે [અનુક્રમણિકા] માં વાલ ઉમેરીએ છીએ. આપણે એરે પછી બધા પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શોધવાની જરૂર છે…

વધુ વાંચો