ટાઉન જજ લીટકોડ સોલ્યુશન શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યામાં, અમને 1 થી n સુધીના લેબલવાળા n લોકોને આપવામાં આવે છે. અમને 2 ડી એરે ટ્રસ્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે આપણે એવી વ્યક્તિ "નગર ન્યાયાધીશ" શોધવી પડશે જે કોઈ પર વિશ્વાસ ન કરે ...

વધુ વાંચો

કોર્સ શેડ્યૂલ II - લેટકોડ

તમારે સંખ્યાબંધ અભ્યાસક્રમોમાં ભાગ લેવો પડશે (0 થી એન -1 સુધી) જ્યાં કેટલાક અભ્યાસક્રમોમાં પૂર્વજરૂરીયાતો છે. દાખલા તરીકે: જોડી [2, 1] તમે 2 કોર્સ લીધો હોવો જ જોઇએ. 1 નો અભ્યાસક્રમ હાજરી આપવા માટે રજૂ કરે છે. અભ્યાસક્રમોની કુલ સંખ્યા અને અભ્યાસક્રમોની સૂચિ રજૂ કરતા પૂર્ણાંક n આપવામાં આવે છે…

વધુ વાંચો

આપેલ સંખ્યાના નાનામાં નાના દ્વિસંગી અંકો શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન "આપેલ સંખ્યાના સૌથી નાના દ્વિસંગી અંક બહુવિધ શોધો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને દશાંશ સંખ્યા N આપવામાં આવી છે. તેથી N ના નાના ગુણાંક શોધો જેમાં ફક્ત દ્વિસંગી અંકો '0' અને '1' હોય. ઉદાહરણ 37 111 નીચે વિગતવાર સમજૂતી મળી શકે છે…

વધુ વાંચો

X ને Y માં કન્વર્ટ કરવા માટે ન્યૂનતમ ઓપરેશન્સ

સમસ્યાનું નિવેદન "X ને Y માં કન્વર્ટ કરવા માટે ન્યૂનતમ કામગીરી" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને X અને Y બે નંબર આપવામાં આવ્યા છે, નીચેની કામગીરીનો ઉપયોગ કરીને X ને Y માં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂર છે: પ્રારંભિક સંખ્યા X છે. નીચેની કામગીરી X અને તેના પર કરી શકાય છે. જે સંખ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે ...

વધુ વાંચો

વૃક્ષમાં બે ગાંઠો સમાન પાથ પર છે કે નહીં તે તપાસો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા તપાસો "એક ઝાડમાં બે ગાંઠો એક જ માર્ગ પર છે કે કેમ તે તપાસો" જણાવે છે કે તમને n-ary વૃક્ષ (નિર્દેશિત એસાયક્લિક ગ્રાફ) આપવામાં આવે છે જે રુટ નોડ પર તેના શિરોબિંદુઓ વચ્ચે યુનિ-ડાયરેક્શનલ કિનારીઓ સાથે છે. તમને પ્રશ્નોની સૂચિ પણ આપવામાં આવી છે q. સૂચિમાં દરેક ક્વેરી…

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર" જણાવે છે કે તમને ઓછામાં ઓછા એક સાથે દ્વિસંગી મેટ્રિક્સ (માત્ર 0 અને 1 સે ધરાવતો) આપવામાં આવે છે 1. બાઈનરી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર શોધો. ના તમામ તત્વો માટે…

વધુ વાંચો

ટ્રાન્સપોઝ ગ્રાફ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "ટ્રાન્સપોઝ ગ્રાફ" જણાવે છે કે તમને ગ્રાફ આપવામાં આવ્યો છે અને તમારે આપેલ ગ્રાફની ટ્રાન્સપોઝ શોધવાની જરૂર છે. સ્થાનાંતરિત કરો: નિર્દેશિત ગ્રાફને સ્થાનાંતરિત કરવાથી સમાન ધાર અને નોડ રૂપરેખાંકનો સાથે અન્ય ગ્રાફ ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ તમામ ધારની દિશા ઉલટાવી દેવામાં આવી છે. ઉદાહરણ …

વધુ વાંચો

બી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને ઝાડમાં આપેલ સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા ગણો

વર્ણન સમસ્યા "BFS નો ઉપયોગ કરીને વૃક્ષમાં આપેલ સ્તરે ગાંઠોની સંખ્યાની ગણતરી કરો" જણાવે છે કે તમને વૃક્ષ (એસાયક્લિક ગ્રાફ) અને રુટ નોડ આપવામાં આવે છે, L-th સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા શોધો. એસાયક્લિક ગ્રાફ: તે ધાર દ્વારા જોડાયેલા ગાંઠોનું નેટવર્ક છે જેમાં…

વધુ વાંચો

ડિસ્કનેક્ટેડ ગ્રાફ માટે બી.એફ.એસ.

સમસ્યાનું નિવેદન "બીએફએસ ફોર ડિસ્કનેક્ટેડ ગ્રાફ" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને ડિસ્કનેક્ટેડ નિર્દેશિત ગ્રાફ આપવામાં આવે છે, ગ્રાફનો બીએફએસ ટ્રાવર્સલ છાપો. ઉદાહરણ ઉપરોક્ત ગ્રાફનું BFS ટ્રાવર્સલ આપે છે: 0 1 2 5 3 4 6 એપ્રોચ બ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ (BFS) ડિસ્કનેક્ટેડ ડાયરેક્ટેડ ગ્રાફ માટે ટ્રાવર્સલ…

વધુ વાંચો

એક નાઈટ દ્વારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે ન્યૂનતમ પગલાં

વર્ણન સમસ્યા "નાઈટ દ્વારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટેના ન્યૂનતમ પગલાં" જણાવે છે કે તમને N x N પરિમાણો, નાઈટ પીસના કો-ઓર્ડિનેટ્સ અને ટાર્ગેટ સેલનો ચોરસ ચેસ બોર્ડ આપવામાં આવે છે. લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે નાઈટ પીસ દ્વારા લીધેલા પગલાંની ન્યૂનતમ સંખ્યા શોધો ...

વધુ વાંચો