બે કડી થયેલ સૂચિઓનું યુનિયન અને આંતરછેદ

બે લિંક્ડ યાદીઓ આપેલ, અસ્તિત્વમાંની સૂચિના તત્વોનું જોડાણ અને આંતરછેદ મેળવવા માટે બીજી બે કડી થયેલ સૂચિ બનાવો. ઉદાહરણ ઇનપુટ: સૂચિ 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 સૂચિ 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 આઉટપુટ: છેદ_લિસ્ટ: 14 → 9 → 5 યુનિયન_લિસ્ટ:…

વધુ વાંચો

તપાસો કે બે એરે સમાન છે કે નહીં

સમસ્યા "બે એરે સમાન છે કે નહીં તે તપાસો" કહે છે કે તમને બે એરે આપવામાં આવી છે. સમસ્યા નિવેદન કહે છે કે આપેલ એરે સમાન છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવું પડશે. ઉદાહરણ એઆર 1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4,…

વધુ વાંચો

અપડેટ્સ વિના શ્રેણીની ક્વેરીઝ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "અપડેટ્સ વિના શ્રેણીના સરવાળો પ્રશ્નો" કહે છે કે તમારી પાસે પૂર્ણાંકો અને શ્રેણી છે. સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ શ્રેણીમાંના બધા તત્વોનો સરવાળો શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {10, 9, 8, 7, 6} ક્વેરી: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

વધુ વાંચો

બી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને ઝાડમાં આપેલ સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા ગણો

વર્ણન "બી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને ઝાડમાં આપેલ સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા ગણો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને એક ઝાડ (એસિક્લિકલ ગ્રાફ) અને રુટ નોડ આપવામાં આવે છે, એલ-થી સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા શોધી કા .ો. એસાયક્લિક ગ્રાફ: તે ધાર દ્વારા જોડાયેલ ગાંઠોનું નેટવર્ક છે જેની પાસે…

વધુ વાંચો

બધી નકારાત્મક તત્વોને સમાપ્ત કરવા માટે વધારાની જગ્યાની મંજૂરી સાથે ખસેડો

સમસ્યા નિવેદન “વધારાની જગ્યાની મંજૂરી સાથે બધા નકારાત્મક તત્વોને સમાપ્ત થવા માટે ખસેડો” જણાવે છે કે તમને એરે આપવામાં આવે છે જેમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને સંખ્યા હોય છે. સમસ્યા નિવેદન એરેના છેલ્લામાંના બધા નકારાત્મક તત્વોને ખસેડવા કહે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

વધુ વાંચો

બે સ .ર્ટ કરેલી એરેની જોડીઓ ગણતરી કરો જેનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x જેટલો છે

સમસ્યા નિવેદન “બે સortedર્ટ કરેલા એરેની જોડીઓ ગણતરી કરો જેનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x ની બરાબર છે” સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકોની બે સortedર્ટ કરેલી એરે અને સરવાળો એક પૂર્ણાંક મૂલ્ય આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન જોડીની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જેનો સરવાળો…

વધુ વાંચો

નાનામાં સકારાત્મક પૂર્ણાંક મૂલ્ય શોધો કે જે આપેલા એરેના કોઈપણ સબસેટના સરવાળા તરીકે રજૂ થઈ શકશે નહીં

સમસ્યા નિવેદન તમને પૂર્ણાંકોની સ aર્ટ એરે આપવામાં આવે છે. આપણને નાનામાં સકારાત્મક પૂર્ણાંક મૂલ્ય શોધવાની જરૂર છે જે આપેલ એરેના કોઈપણ સબસેટના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ એરે [] = {1,4,7,8,10} 2 સમજૂતી: કારણ કે ત્યાં કોઈ પેટા-એરે નથી જે 2 તરીકે રજૂ કરે છે…

વધુ વાંચો

સંખ્યાઓ પણ અલગ રાખતાં સબસેટ્સની ગણતરી કરો

એક મુલાકાતમાં આપણે બધાં સબસેટ સમસ્યા સાથે અથવા કોઈક તબક્કે સંઘર્ષ કર્યો છે. ઇન્ટરવ્યુ લેનારાઓને પણ આ સમસ્યાઓ ખૂબ ગમે છે. આ સમસ્યાઓથી તેઓ કોઈપણ વિદ્યાર્થીની સમજ અને તેની પ્રક્રિયાની તપાસ કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી, કોઈ વધુ એડવો વિના ચાલો સીધા જ…

વધુ વાંચો

જુદા જુદા ત્રણ એરેમાંથી ત્રણ ઘટક શોધો જેમ કે + બી + સી = સરવાળો

થ્રી સમ એક ઇન્ટરવ્યુઅર્સ દ્વારા ગમતી સમસ્યા છે. તે એક સમસ્યા છે જે મને એમેઝોન ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન વ્યક્તિગત રૂપે પૂછવામાં આવ્યું હતું. તેથી, કોઈ વધુ સમય બગાડ્યા વિના ચાલો આપણે સમસ્યા તરફ દોરીએ. એરે કે જેમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને સંખ્યા છે. ત્રણ નંબરો કે જેનો આંકડો શૂન્ય / સુધારી શકાય છે,…

વધુ વાંચો

મોટે ભાગે તત્વના તમામ પ્રસંગો સાથે સૌથી નાનો સુબરે

મોટા ભાગે તત્વની સમસ્યાના તમામ બનાવોની સાથે નાના નાના સબઅરેમાં, અમે એરે આપ્યો છે. મહત્તમ આવર્તન સાથે એરેમાં એક નંબર "એમ" લો. સમસ્યાનું નિવેદન કહે છે કે તમારે સૌથી નાનો સબઅરરે શોધી કા haveવો પડશે જેમાં સંખ્યાની બધી ઘટનાઓ પણ છે…

વધુ વાંચો