ફ્રીક્વન્સી લેટકોડ સોલ્યુશન વધારીને એરે સ Sર્ટ કરો

સમસ્યા નિવેદન પૂર્ણાંકોની સંખ્યાના એરે આપવામાં આવે છે, મૂલ્યોની આવર્તનના આધારે એરેને વધતા ક્રમમાં સ sortર્ટ કરો. જો બહુવિધ મૂલ્યોમાં સમાન આવર્તન હોય, તો તેને ઘટતા ક્રમમાં સ sortર્ટ કરો. દાખલા નંબરો = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] સમજૂતી: '3' ની આવર્તન 1, '1' ની આવર્તન હોય છે…

વધુ વાંચો

સ્ક્વેર (અથવા સ્ક્વેર રુટ) વિઘટન તકનીક

તમને પૂર્ણાંક એરેની ક્વેરી આપવામાં આવી છે. આપેલ ક્વેરીની શ્રેણીમાં આવતા તમામ નંબરોનો સરવાળો નક્કી કરવા માટે તમને પૂછવામાં આવશે. આપેલ ક્વેરી બે પ્રકારના છે, તે છે - અપડેટ: (અનુક્રમણિકા, મૂલ્ય) ક્વેરી તરીકે આપવામાં આવે છે, જ્યાં તમને જરૂર છે…

વધુ વાંચો

ફોન નંબરના પત્ર સંયોજનો

ફોન નંબરની સમસ્યાનું લેટર કોમ્બિનેશનમાં, અમે 2 થી 9 ની સંખ્યા ધરાવતા શબ્દમાળાઓ આપ્યા છે, સમસ્યા એ છે કે તે સંભવિત સંયોજનો કે જે તે નંબર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે તે શોધી કા representedવાની છે જો દરેક સંખ્યાને તેના માટે કેટલાક અક્ષરો સોંપવામાં આવ્યા હોય. નંબરની સોંપણી છે…

વધુ વાંચો

તપાસો કે બે એરે સમાન છે કે નહીં

સમસ્યા "બે એરે સમાન છે કે નહીં તે તપાસો" કહે છે કે તમને બે એરે આપવામાં આવી છે. સમસ્યા નિવેદન કહે છે કે આપેલ એરે સમાન છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવું પડશે. ઉદાહરણ એઆર 1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4,…

વધુ વાંચો

0s, 1s અને 2s ની સમાન સંખ્યાવાળા સબસ્ટ્રિંગ્સની ગણતરી કરો

સમસ્યા "0s, 1s અને 2s ની સમાન સંખ્યાવાળા સબસ્ટ્રિંગ્સની ગણતરી કરો" જણાવે છે કે તમને એક શબ્દમાળા આપવામાં આવે છે જેમાં ફક્ત 0, 1, અને 2 હોય છે. સમસ્યાનું નિવેદન સબસ્ટ્રિંગ્સની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જેમાં ફક્ત 0, 1 અને 2 ની સમાન સંખ્યા હોય છે. ઉદાહરણ str = "01200"…

વધુ વાંચો

આપેલ બે સortedર્ટ કરેલા એરેના વૈકલ્પિક તત્વોથી બધી શક્ય સortedર્ટ કરેલી એરે બનાવો

સમસ્યા "આપેલ બે સortedર્ટ કરેલા એરેના વૈકલ્પિક તત્વોથી બધી શક્ય સortedર્ટ કરેલી એરે બનાવો" કહે છે કે ધારો કે તમારી પાસે બે સ sર્ટ કરેલી એરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન બધી સંભવિત સortedર્ટ કરેલી એરે શોધવા માટે પૂછે છે, જેમ કે સંખ્યાને આપેલ બે જુદી જુદી એરેથી વૈકલ્પિક રીતે ગોઠવવી જોઈએ. ઉદાહરણ એઆરએ []…

વધુ વાંચો

અપડેટ્સ વિના શ્રેણીની ક્વેરીઝ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "અપડેટ્સ વિના શ્રેણીના સરવાળો પ્રશ્નો" કહે છે કે તમારી પાસે પૂર્ણાંકો અને શ્રેણી છે. સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ શ્રેણીમાંના બધા તત્વોનો સરવાળો શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {10, 9, 8, 7, 6} ક્વેરી: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

વધુ વાંચો

આપેલ શ્રેણીની આસપાસ એરેનું ત્રણ માર્ગીકરણ

સમસ્યા નિવેદન તમને પૂર્ણાંકોની ઝાકઝમાળ અને નીચા મૂલ્ય અને ઉચ્ચ મૂલ્યની શ્રેણી આપવામાં આવે છે. સમસ્યા "આપેલ શ્રેણીની આસપાસ એરેનું ત્રણ રીતે પાર્ટીશન કરવું" એરેને પાર્ટીશન કરવાનું પૂછે છે જેમ કે એરેને ત્રણ ભાગોમાં વહેંચવામાં આવશે. એરેના પાર્ટીશનો હશે: તત્વો…

વધુ વાંચો

કે.કે.ના તમામ પેટા subrarays ના ન્યૂનતમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા “કદ કેના તમામ સબરા્રેના ન્યૂનતમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો” જણાવે છે કે તમને હકારાત્મક અને નકારાત્મક પૂર્ણાંકોવાળી એરે આપવામાં આવે છે, કદના તમામ પેટા એરેના લઘુત્તમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો શોધો. ઉદાહરણો એરે [] = {5, 9, 8, 3,…

વધુ વાંચો

બધી નકારાત્મક તત્વોને સમાપ્ત કરવા માટે વધારાની જગ્યાની મંજૂરી સાથે ખસેડો

સમસ્યા નિવેદન “વધારાની જગ્યાની મંજૂરી સાથે બધા નકારાત્મક તત્વોને સમાપ્ત થવા માટે ખસેડો” જણાવે છે કે તમને એરે આપવામાં આવે છે જેમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને સંખ્યા હોય છે. સમસ્યા નિવેદન એરેના છેલ્લામાંના બધા નકારાત્મક તત્વોને ખસેડવા કહે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

વધુ વાંચો