કે કરતાં ઓછી ઉત્પાદન ધરાવતા તમામ પેટાકંપની ગણતરી કરો

સમસ્યા "કે કરતાં ઓછી ઉત્પાદન ધરાવતા તમામ અનુગામોને ગણતરી કરો" કહે છે કે તમને પૂર્ણાંકોની એરે આપવામાં આવે છે. હવે સબકquન્સની સંખ્યા શોધો કે જે આપેલ ઇનપુટ કે કરતાં ઓછું ઉત્પાદન ધરાવે છે K. ઉદાહરણ એ [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 અનુગામીની સંખ્યા ઓછી ...

વધુ વાંચો

ફોન નંબરના પત્ર સંયોજનો

ફોન નંબરની સમસ્યાનું લેટર કોમ્બિનેશનમાં, અમે 2 થી 9 ની સંખ્યા ધરાવતા શબ્દમાળાઓ આપ્યા છે, સમસ્યા એ છે કે તે સંભવિત સંયોજનો કે જે તે નંબર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે તે શોધી કા representedવાની છે જો દરેક સંખ્યાને તેના માટે કેટલાક અક્ષરો સોંપવામાં આવ્યા હોય. નંબરની સોંપણી છે…

વધુ વાંચો

કે.કે.ના તમામ પેટા subrarays ના ન્યૂનતમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા “કદ કેના તમામ સબરા્રેના ન્યૂનતમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો” જણાવે છે કે તમને હકારાત્મક અને નકારાત્મક પૂર્ણાંકોવાળી એરે આપવામાં આવે છે, કદના તમામ પેટા એરેના લઘુત્તમ અને મહત્તમ તત્વોનો સરવાળો શોધો. ઉદાહરણો એરે [] = {5, 9, 8, 3,…

વધુ વાંચો

આપેલ દ્વિસંગી વૃક્ષ પૂર્ણ છે કે નહીં તે તપાસો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા “આપેલ દ્વિસંગી વૃક્ષ પૂર્ણ છે કે નહીં તે તપાસો” જણાવે છે કે તમને દ્વિસંગી ઝાડનું મૂળ આપવામાં આવે છે, તપાસો કે વૃક્ષ પૂર્ણ છે કે નહીં. સંપૂર્ણ બાઈનરી ટ્રીમાં તેના છેલ્લા સ્તર અને ગાંઠો સિવાયના તમામ સ્તર ભરાયા છે ...

વધુ વાંચો

1 અને 0 ની સમાન સંખ્યાવાળા સબઅર્રેઝની ગણતરી કરો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "1 અને 0 ની સમાન સંખ્યાવાળા સબએરાઇઝની ગણતરી કરો" જણાવે છે કે તમને ફક્ત 0 અને 1 નો સમાવેશ થાય છે. સમસ્યા નિવેદનમાં 0 ની જાહેરાત 1 ની સમાન નંબરની પેટા એરેની ગણતરી શોધવા માટે પૂછવામાં આવે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {0, 0, 1,…

વધુ વાંચો

મૂળ એરે સમાન કુલ વિશિષ્ટ તત્વો ધરાવતા સબએરેય્સની ગણતરી કરો

સમસ્યાનું નિવેદન “મૂળ એરે સમાન કુલ વિશિષ્ટ તત્વો ધરાવતા સબએરાઇઝની ગણતરી કરો” જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન પેટા-એરેની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જેમાં મૂળ એરેમાં હાજર બધા વિશિષ્ટ તત્વો હોય છે. ઉદાહરણ એરે [] = {2, 1, 3, 2,…

વધુ વાંચો

નાનામાં સકારાત્મક પૂર્ણાંક મૂલ્ય શોધો કે જે આપેલા એરેના કોઈપણ સબસેટના સરવાળા તરીકે રજૂ થઈ શકશે નહીં

સમસ્યા નિવેદન તમને પૂર્ણાંકોની સ aર્ટ એરે આપવામાં આવે છે. આપણને નાનામાં સકારાત્મક પૂર્ણાંક મૂલ્ય શોધવાની જરૂર છે જે આપેલ એરેના કોઈપણ સબસેટના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ એરે [] = {1,4,7,8,10} 2 સમજૂતી: કારણ કે ત્યાં કોઈ પેટા-એરે નથી જે 2 તરીકે રજૂ કરે છે…

વધુ વાંચો

મેટ્રિક્સ ચેઇન ગુણાકારની સમસ્યામાં કૌંસ છાપવા

સમસ્યાનું નિવેદન આપણને મેટ્રિસિસના ગુણાકારનો ક્રમ શોધવાની જરૂર છે જેમ કે તમામ મેટ્રિક્સના ગુણાકારમાં સામેલ ઓપરેશન્સની સંખ્યા ઓછી થઈ છે. પછી આપણે આ ઓર્ડરને છાપવાની જરૂર છે. મેટ્રિક્સ ચેઇન ગુણાકારની સમસ્યામાં કૌંસ છાપવા. તમારી પાસે 3 મેટ્રિક્સ એ, બી,… ધ્યાનમાં લો

વધુ વાંચો

જુદા જુદા ત્રણ એરેમાંથી ત્રણ ઘટક શોધો જેમ કે + બી + સી = સરવાળો

થ્રી સમ એક ઇન્ટરવ્યુઅર્સ દ્વારા ગમતી સમસ્યા છે. તે એક સમસ્યા છે જે મને એમેઝોન ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન વ્યક્તિગત રૂપે પૂછવામાં આવ્યું હતું. તેથી, કોઈ વધુ સમય બગાડ્યા વિના ચાલો આપણે સમસ્યા તરફ દોરીએ. એરે કે જેમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને સંખ્યા છે. ત્રણ નંબરો કે જેનો આંકડો શૂન્ય / સુધારી શકાય છે,…

વધુ વાંચો

ડીકોડ વેઝ

ડીકોડ વેઝ સમસ્યામાં, અમે ફક્ત અંકોવાળી ખાલી-ખાલી શબ્દમાળા આપી છે, નીચેના મેપિંગનો ઉપયોગ કરીને તેને ડીકોડ કરવાની કુલ રીતોની સંખ્યા નક્કી કરો: 'એ' -> 1 'બી' -> 2 ... 'ઝેડ' -> 26 ઉદાહરણ એસ = "123" આ શબ્દમાળાને ડીકોડ કરવાની રીતોની સંખ્યા 3 છે જો આપણે…

વધુ વાંચો