એન-એરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનની મહત્તમ thંડાઈ

આ સમસ્યામાં, અમને એન-એરી ટ્રી આપવામાં આવે છે, એટલે કે એક વૃક્ષ, જે ગાંઠોને 2 થી વધુ બાળકોની મંજૂરી આપે છે. આપણે ઝાડના મૂળથી દૂર પર્ણની theંડાઈ શોધવાની જરૂર છે. તેને મહત્તમ depthંડાઈ કહેવામાં આવે છે. નોંધ કરો કે પાથની depthંડાઈ ...

વધુ વાંચો

બાઈનરી ટ્રી લીટકોડ સોલ્યુશનની ન્યૂનતમ thંડાઈ

આ સમસ્યામાં આપણને આપેલા દ્વિસંગી વૃક્ષમાં મૂળથી કોઈપણ પાંદડા સુધીના ટૂંકા માર્ગની લંબાઈ શોધવાની જરૂર છે. નોંધ કરો કે અહીં "પાથની લંબાઈ" નો અર્થ રુટ નોડથી પર્ણ નોડ સુધીના ગાંઠોની સંખ્યા છે. આ લંબાઈને ન્યૂનતમ કહેવામાં આવે છે…

વધુ વાંચો

કોર્સ શેડ્યૂલ II - લેટકોડ

તમારે સંખ્યાબંધ અભ્યાસક્રમોમાં ભાગ લેવો પડશે (0 થી એન -1 સુધી) જ્યાં કેટલાક અભ્યાસક્રમોમાં પૂર્વજરૂરીયાતો છે. દાખલા તરીકે: જોડી [2, 1] તમે 2 કોર્સ લીધો હોવો જ જોઇએ. 1 નો અભ્યાસક્રમ હાજરી આપવા માટે રજૂ કરે છે. અભ્યાસક્રમોની કુલ સંખ્યા અને અભ્યાસક્રમોની સૂચિ રજૂ કરતા પૂર્ણાંક n આપવામાં આવે છે…

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી વૃક્ષમાં મહત્તમ સ્તરનો સરવાળો શોધો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "દ્વિસંગી વૃક્ષમાં મહત્તમ સ્તરનો સરવાળો શોધો" જણાવે છે કે તમને સકારાત્મક અને નકારાત્મક ગાંઠો સાથે દ્વિસંગી વૃક્ષ આપવામાં આવે છે, બાઈનરી ટ્રીમાં સ્તરની મહત્તમ રકમ મળશે. ઉદાહરણ ઇનપુટ 7 સમજૂતી પ્રથમ સ્તર: સરવાળો = 5 બીજું સ્તર: સરવાળો =…

વધુ વાંચો

બે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "બે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્ર traવર્સલ" જણાવે છે કે તમને બાઈનરી ટ્રી આપવામાં આવે છે, તેની લેવલ ઓર્ડર ટ્ર traવર્સલ લાઇનને લાઇનથી છાપો. ઉદાહરણો ઇનપુટ 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 ઇનપુટ 1 2 3 4 5 6 લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ માટે અલ્ગોરિધમ…

વધુ વાંચો

આપેલ સંખ્યાના નાનામાં નાના દ્વિસંગી અંકો શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા “આપેલ નંબરના નાનામાં નાના બાઈનરી અંકનો બહુવિધ શોધો” જણાવે છે કે તમને દશાંશ નંબર એન આપવામાં આવે છે. તેથી એનનું સૌથી નાનું મલ્ટિપલ શોધી કા thatો જેમાં ફક્ત દ્વિસંગી અંકો '0' અને '1' શામેલ છે. ઉદાહરણ 37 111 વિગતવાર સમજૂતી નીચે…

વધુ વાંચો

X ને Y માં કન્વર્ટ કરવા માટે ન્યૂનતમ ઓપરેશન્સ

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "ન્યૂનતમ ઓપરેશંસ X ને વાય માં રૂપાંતરિત કરવા" એ જણાવે છે કે તમને બે અને નંબરો X અને Y આપવામાં આવે છે, નીચેની કામગીરીનો ઉપયોગ કરીને X ને Y માં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂર છે: પ્રારંભિક નંબર X છે. નીચે આપેલ કામગીરી X અને ચાલુ કરી શકાય છે. જે નંબર્સ પેદા થાય છે…

વધુ વાંચો

બધા નારંગીને સડવા માટે ઓછામાં ઓછું સમય જરૂરી છે

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "બધા નારંગીને સડવામાં ન્યુનતમ સમય" જણાવે છે કે તમને 2 ડી એરે આપવામાં આવે છે, દરેક કોષમાં ત્રણ શક્ય મૂલ્યોમાંથી એક હોય છે 0, 1 અથવા 2. 0 એટલે ખાલી સેલ. 1 નો અર્થ તાજી નારંગી છે. 2 એટલે સડેલું નારંગી. જો સડેલું…

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર" જણાવે છે કે તમને બાઈનરી મેટ્રિક્સ આપવામાં આવે છે (ફક્ત 0 અને 1 સે) જેમાં દ્વિસંગી મેટ્રિક્સ હોય 1 ની નજીકના કોષનું અંતર શોધો. બધા તત્વો માટે…

વધુ વાંચો

1 થી n સુધી દ્વિસંગી નંબરો ઉત્પન્ન કરવાની એક રસપ્રદ પદ્ધતિ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "1 થી n સુધી બાઈનરી નંબર્સ ઉત્પન્ન કરવાની એક રસપ્રદ પદ્ધતિ" જણાવે છે કે તમને નંબર n આપવામાં આવે છે, બધી સંખ્યાઓ 1 થી n દ્વિસંગી સ્વરૂપમાં છાપો. ઉદાહરણો 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 અલ્ગોરિધમનો પે generationી…

વધુ વાંચો