બે કડી થયેલ સૂચિઓનું યુનિયન અને આંતરછેદ

બે લિંક કરેલી સૂચિઓને જોતાં, હાલની સૂચિઓના તત્વોનું યુનિયન અને આંતરછેદ મેળવવા માટે બીજી બે લિંક કરેલી યાદીઓ બનાવો. ઉદાહરણ ઇનપુટ: યાદી 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 યાદી 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 આઉટપુટ: આંતરછેદ_લિસ્ટ: 14 → 9 → 5 યુનિયન_લિસ્ટ:…

વધુ વાંચો

એરેમાં બધા તત્વો સમાન બનાવવા માટે ન્યૂનતમ કામગીરી

સમસ્યા "બધા તત્વોને એરેમાં સમાન બનાવવા માટે ન્યૂનતમ કામગીરી" જણાવે છે કે તમને તેમાં કેટલાક પૂર્ણાંક સાથે એરે આપવામાં આવે છે. તમારે એરેને સમાન બનાવવા માટે કરી શકાય તેવા ન્યૂનતમ ઓપરેશન શોધવા પડશે. ઉદાહરણ [1,3,2,4,1] 3 સમજૂતી ક્યાં તો 3 બાદબાકી હોઈ શકે છે ...

વધુ વાંચો

આપેલ સંખ્યાની સમાન ઉત્પાદન સાથે ત્રણ સંખ્યાની ગણતરી કરો

સમસ્યા "આપેલ સંખ્યાના સમાન ઉત્પાદન સાથે ત્રિપુટીની સંખ્યાની ગણતરી કરો" કહે છે કે આપણને પૂર્ણાંક અરે અને સંખ્યા m આપવામાં આવે છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ m સાથેના પ્રોડક્ટ સાથેના ત્રિવિધની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે કહે છે. ઉદાહરણ arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 સમજૂતી ત્રિપુટી…

વધુ વાંચો

દરેક પાત્રની ફેરબદલ ક્વેરી પછી પેલિન્ડ્રોમ માટે તપાસો

સમસ્યા "દરેક પાત્રની ફેરબદલ ક્વેરી પછી પેલિન્ડ્રોમ માટે તપાસો" કહે છે કે ધારો કે તમને એક શબ્દમાળા આપવામાં આવી છે અને ના. ક્વેરીઝની, દરેક ક્વેરીમાં i1 અને i2 તરીકે બે પૂર્ણાંક ઇનપુટ મૂલ્યો અને 'કેચ' નામનું એક અક્ષર ઇનપુટ છે. સમસ્યાનું નિવેદન, i1 અને… પરના મૂલ્યો બદલવાનું કહે છે.

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી ઝાડની નીચેનું દૃશ્ય

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "બાઈનરી ટ્રીનો બોટમ વ્યૂ" જણાવે છે કે તમને દ્વિસંગી વૃક્ષ આપવામાં આવે છે અને હવે તમારે આપેલ વૃક્ષ માટે નીચેનું દૃશ્ય શોધવાની જરૂર છે. જ્યારે આપણે નીચેની દિશામાંથી એક વૃક્ષ જોઈએ છીએ. ગાંઠો જે અમને દેખાય છે તે નીચે છે ...

વધુ વાંચો

એક લાકડી કાપવા

સમસ્યાનું નિવેદન "લાકડી કાપવી" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને અમુક ચોક્કસ લંબાઈનો સળિયો આપવામાં આવે છે અને તમામ કદના સળિયા માટે કિંમત આપવામાં આવે છે જે ઇનપુટ લંબાઈ કરતા નાની અથવા સમાન હોય છે. એટલે કે આપણે 1 થી n સુધીની લંબાઈના સળિયાની કિંમત જાણીએ છીએ, ધ્યાનમાં રાખીને ...

વધુ વાંચો

કોઈ અભિવ્યક્તિમાં આપેલ ખુલી કૌંસ માટે બંધ કૌંસનું અનુક્રમણિકા શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ લંબાઈ/કદ n ની સ્ટ્રિંગ s અને ઓપનિંગ સ્ક્વેર બ્રેકેટના અનુક્રમણિકાને રજૂ કરતા પૂર્ણાંક મૂલ્ય. આપેલ ઉદઘાટન કૌંસ માટે અભિવ્યક્તિમાં બંધ કૌંસનો અનુક્રમણિકા શોધો. ઉદાહરણ s = "[ABC [23]] [89]" અનુક્રમણિકા = 0 8 s = "[C- [D]]" અનુક્રમણિકા = 3 5 s ...

વધુ વાંચો

સોનાની ખાણની સમસ્યા

સમસ્યાનું નિવેદન "ગોલ્ડ માઇન પ્રોબ્લેમ" જણાવે છે કે તમને 2D ગ્રીડ આપવામાં આવી છે જેમાં આપેલ ગ્રીડના દરેક કોષમાં કેટલાક બિન-નેગેટિવ સિક્કા મૂકવામાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં, ખાણિયો પ્રથમ સ્તંભ પર standingભો છે પરંતુ પંક્તિ પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તે કોઈપણ હરોળમાં શરૂ કરી શકે છે. આ…

વધુ વાંચો

O (1) સમય અને O (1) વધારાની જગ્યામાં getMin () ને સપોર્ટ કરતું સ્ટેક ડિઝાઇન કરો

O (1) સમય અને O (1) વધારાની જગ્યામાં getMin () ને સપોર્ટ કરતું સ્ટેક ડિઝાઇન કરો. આમ ખાસ સ્ટેક ડેટા સ્ટ્રક્ચરે સ્ટેકની તમામ કામગીરીને સમર્થન આપવું જોઈએ જેમ કે - વોઈડ પુશ () ઇન્ટ પ popપ () બૂલ ઇઝ ફુલ () બુલ ઇઝ એમ્પટી () સતત સમય માં. લઘુત્તમ મૂલ્ય પાછું આપવા માટે વધારાના ઓપરેશન ગેટમિન () ઉમેરો ...

વધુ વાંચો

પ્રવાહમાં પ્રથમ બિન-પુનરાવર્તન પાત્ર માટે કતાર આધારિત અભિગમ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "પ્રથમ પ્રવાહમાં પુનરાવર્તન ન થતા પાત્ર માટે કતાર આધારિત અભિગમ" જણાવે છે કે તમને લોઅર કેસ અક્ષરો ધરાવતો પ્રવાહ આપવામાં આવે છે, જ્યારે પણ પ્રવાહમાં નવું પાત્ર ઉમેરવામાં આવે ત્યારે પ્રથમ બિન-પુનરાવર્તન પાત્ર શોધો, અને જો ત્યાં કોઈ બિન -પુનરાવર્તન પાત્ર વળતર -1 નથી. ઉદાહરણો aabcddbe…

વધુ વાંચો