આપેલ રકમ સાથે જોડણી ગણતરી

સમસ્યામાં "આપેલ રકમ સાથે જોડીની ગણતરી કરો" અમે એક પૂર્ણાંક અરે આપ્યો છે [] અને બીજો નંબર 'સરવાળો' કહે છે, તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે આપેલ એરેમાંના બે તત્વોમાંથી કોઈપણનો સરવાળો "સરવાળો" છે કે નહીં. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એર [] = {1,3,4,6,7} અને સરવાળો = 9. આઉટપુટ: “તત્વો મળ્યા…

વધુ વાંચો

એરે એલિમેન્ટ્સના જૂથ મલ્ટીપલ ઘટના પ્રથમ ઘટના દ્વારા આદેશ આપ્યો

તમને એક પ્રશ્ન આપવામાં આવે છે જેમાં તમે સંખ્યાઓની ઘણી ઘટનાઓ સાથે અનસોર્ટેડ એરે આપ્યો છે. કાર્ય એ પ્રથમ ઘટના દ્વારા ઓર્ડર કરેલા એરે તત્વોની બધી બહુવિધ ઘટનાઓનું જૂથ બનાવવાનું છે. દરમિયાન, નંબર આવે તેટલો જ ઓર્ડર હોવો જોઈએ. ઉદાહરણ ઇનપુટ: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

વધુ વાંચો

બે કડી થયેલ સૂચિઓનું યુનિયન અને આંતરછેદ

બે લિંક કરેલી સૂચિઓને જોતાં, હાલની સૂચિઓના તત્વોનું યુનિયન અને આંતરછેદ મેળવવા માટે બીજી બે લિંક કરેલી યાદીઓ બનાવો. ઉદાહરણ ઇનપુટ: યાદી 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 યાદી 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 આઉટપુટ: આંતરછેદ_લિસ્ટ: 14 → 9 → 5 યુનિયન_લિસ્ટ:…

વધુ વાંચો

બે તત્વોની આવર્તન વચ્ચેનો મહત્તમ તફાવત, જેમ કે તત્વ વધારે આવર્તન ધરાવતા હોય તે પણ વધારે છે

ધારો કે, તમારી પાસે પૂર્ણાંક અરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ એરેના કોઈપણ બે અલગ તત્વોની આવર્તન વચ્ચે મહત્તમ તફાવત શોધવા માટે પૂછે છે, પરંતુ વધુ આવર્તન ધરાવતું તત્વ અન્ય પૂર્ણાંક કરતાં મૂલ્યમાં પણ વધારે હોવું જોઈએ. ઉદાહરણ ઇનપુટ: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

વધુ વાંચો

બધી અનન્ય ટ્રિપ્લેટ્સ જે આપેલ મૂલ્યની રકમનો સરવાળો છે

અમે પૂર્ણાંકની શ્રેણી અને 'રકમ' નામનો આપેલ નંબર આપ્યો છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપેલ નંબર 'સરવાળો' ને ઉમેરતા ત્રિપુટી શોધવા માટે કહે છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એર [] = {3,5,7,5,6,1} રકમ = 16 આઉટપુટ: (3, 7, 6), (5, 5, 6) સમજૂતી: ત્રિપુટી જે આપેલ સમાન છે ...

વધુ વાંચો

એરેમાં 0s અને 1s ને અલગ કરો

સમસ્યાનું નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક અરે છે. સમસ્યા "એરેમાં 0 અને 1 ને અલગ કરો" એરેને બે ભાગમાં, 0 અને 1 માં અલગ પાડવાનું કહે છે. 0 એરેની ડાબી બાજુ અને 1 એરેની જમણી બાજુએ હોવી જોઈએ. …

વધુ વાંચો

એરેમાં સૌથી મોટો ડી શોધો જેમ કે a + b + c = d

સમસ્યાનું નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંકની શ્રેણી છે. ઇનપુટ મૂલ્યો બધા અલગ તત્વો છે. સમસ્યા "એરેમાં સૌથી મોટો d શોધો જેમ કે a + b + c = d" સમૂહમાં સૌથી મોટું તત્વ 'd' શોધવા માટે પૂછે છે કે a + b + c =…

વધુ વાંચો

એરેમાં મહત્તમ સતત નંબર્સ હાજર છે

સમસ્યાનું નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે N ના કદના પૂર્ણાંકનો અરે છે. સમસ્યા "એરેમાં હાજર મહત્તમ સળંગ સંખ્યાઓ" એરેમાં વેરવિખેર થઈ શકે તેવી સતત સંખ્યાઓની મહત્તમ સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એર [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 સમજૂતી: આ…

વધુ વાંચો

શ્રેણીમાં કોઈ પુનરાવર્તિત અંકો સાથે કુલ સંખ્યાઓ

તમને સંખ્યાઓની શ્રેણી આપવામાં આવે છે (પ્રારંભ, અંત). આપેલ કાર્ય શ્રેણીમાં પુનરાવર્તિત અંકો વિના સંખ્યાઓની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે કહે છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: 10 50 આઉટપુટ: 37 સમજૂતી: 10 નો પુનરાવર્તિત અંક નથી. 11 નો પુનરાવર્તિત અંક છે. 12 નો કોઈ પુનરાવર્તિત અંક નથી. …

વધુ વાંચો

એરે બીજા એરેનો સબસેટ છે કે નહીં તે શોધો

સમસ્યા "એરે અન્ય એરેનો સબસેટ છે કે કેમ તે શોધો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને બે એરે અરે 1 [] અને એરે 2 [] આપવામાં આવ્યા છે. આપેલ એરે બિનસંયોજિત રીતે છે. તમારું કાર્ય એ શોધવાનું છે કે એરે 2 [] એરે 1 [] નો સબસેટ છે કે નહીં. ઉદાહરણ arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] છે…

વધુ વાંચો