આપેલ રકમ સાથે જોડણી ગણતરી

સમસ્યામાં "આપેલ રકમ સાથે ગણતરીની જોડી" આપણે પૂર્ણાંક એરે આપ્યો છે [] અને બીજો નંબર 'સમ' કહે છે, તમારે નક્કી કરવું પડશે કે આપેલ એરેમાંના કોઈપણ બે તત્વોમાંથી કોઈ રકમ "સરવાળા" ની બરાબર છે કે નહીં. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એરર [] = {1,3,4,6,7} અને સરવાળો = 9. આઉટપુટ: “તત્વો મળ્યાં…

વધુ વાંચો

એરે એલિમેન્ટ્સના જૂથ મલ્ટીપલ ઘટના પ્રથમ ઘટના દ્વારા આદેશ આપ્યો

તમને એક સવાલ આપવામાં આવ્યો છે જેમાં તમે સંખ્યાઓની અનેક ઘટનાઓ સાથે એક સ unsર્ટ કરેલ એરે આપી છે. કાર્ય એ છે કે એરે તત્વોની બધી બહુવિધ ઘટનાઓને પ્રથમ ઘટના દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવે. દરમિયાન, ક્રમ નંબર આવે તેવો જ હોવો જોઈએ. ઉદાહરણ ઇનપુટ: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

વધુ વાંચો

બે કડી થયેલ સૂચિઓનું યુનિયન અને આંતરછેદ

બે લિંક્ડ યાદીઓ આપેલ, અસ્તિત્વમાંની સૂચિના તત્વોનું જોડાણ અને આંતરછેદ મેળવવા માટે બીજી બે કડી થયેલ સૂચિ બનાવો. ઉદાહરણ ઇનપુટ: સૂચિ 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 સૂચિ 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 આઉટપુટ: છેદ_લિસ્ટ: 14 → 9 → 5 યુનિયન_લિસ્ટ:…

વધુ વાંચો

બે તત્વોની આવર્તન વચ્ચેનો મહત્તમ તફાવત, જેમ કે તત્વ વધારે આવર્તન ધરાવતા હોય તે પણ વધારે છે

માની લો, તમારી પાસે પૂર્ણાંક એરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ એરેના કોઈપણ બે અલગ તત્વોની આવર્તન વચ્ચેનો મહત્તમ તફાવત શોધવા માટે પૂછે છે, પરંતુ વધારે આવર્તન સાથેનું તત્વ અન્ય પૂર્ણાંકો કરતા મૂલ્યમાં પણ વધારે હોવું જોઈએ. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એરે [] = {2,4,4,4,3,2}…

વધુ વાંચો

બધી અનન્ય ટ્રિપ્લેટ્સ જે આપેલ મૂલ્યની રકમનો સરવાળો છે

આપણે પૂર્ણાંકોની એરે આપી છે અને આપેલ નંબર જેને 'સરવાળા' કહે છે. સમસ્યાનું નિવેદન આપેલ નંબર 'સરવાળો' ઉમેરતાં ત્રિપુટી શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એઆર [] = {3,5,7,5,6,1} રકમ = 16 આઉટપુટ: (3, 7, 6), (5, 5, 6) ખુલાસો: ત્રિપાઇ જે આપેલ બરાબર છે…

વધુ વાંચો

એરેમાં 0s અને 1s ને અલગ કરો

સમસ્યા નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક એરે છે. સમસ્યા "અરેમાં 0 અને 1 સેગ્રેગેટ" એરેને બે ભાગોમાં, 0 સે અને 1 સેમાં અલગ કરવાનું કહે છે. 0 એ એરેની ડાબી બાજુ હોવું જોઈએ અને એરેની જમણી બાજુ 1 હોવું જોઈએ. …

વધુ વાંચો

એરેમાં સૌથી મોટો ડી શોધો જેમ કે a + b + c = d

સમસ્યા નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંકોની એરે છે. ઇનપુટ મૂલ્યો બધા વિશિષ્ટ તત્વો છે. સમસ્યા "એરેમાં સૌથી મોટી ડી શોધો જેમ કે a + b + c = d" એ સમૂહમાં સૌથી મોટા ઘટક 'ડી' શોધવા માટે પૂછે છે જેમ કે + બી + સી =…

વધુ વાંચો

એરેમાં મહત્તમ સતત નંબર્સ હાજર છે

સમસ્યા નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે કદના પૂર્ણાંકોની એરે છે. સમસ્યા "એરેમાં મહત્તમ સતત સંખ્યાઓ" એ એરેમાં વેરવિખેર થઈ શકે તેવી સતત સંખ્યાની મહત્તમ ગણતરી શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 સમજૂતી: આ…

વધુ વાંચો

શ્રેણીમાં કોઈ પુનરાવર્તિત અંકો સાથે કુલ સંખ્યાઓ

તમને સંખ્યાની શ્રેણી આપવામાં આવે છે (પ્રારંભ, અંત) આપેલ કાર્ય કહે છે કે શ્રેણીમાં પુનરાવર્તિત અંકો વગર સંખ્યાઓની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: 10 50 આઉટપુટ: 37 સમજૂતી: 10 નો પુનરાવર્તિત અંક નથી. 11 નો પુનરાવર્તિત અંક છે. 12 નો કોઈ પુનરાવર્તિત અંક નથી. …

વધુ વાંચો

એરે બીજા એરેનો સબસેટ છે કે નહીં તે શોધો

સમસ્યા "એરે બીજા એરેનો સબસેટ છે કે કેમ તે શોધો" કહે છે કે તમને બે એરે એરે 1 [] અને એરે 2 [] આપવામાં આવે છે. આપેલી એરે અનસortedર્ટ કરેલી રીતે છે. તમારું કાર્ય એરે 2 [] એ એરે 1 [] નો સબસેટ છે કે નહીં તે શોધવાનું છે. ઉદાહરણ એઆર 1 = [1,4,5,7,8,2] એઆર 2 = [1,7,2,4] એઆર 2 [] છે…

વધુ વાંચો