સબબ્રેમાં ડિસ્ટિંક્ટ તત્વોની સંખ્યા માટે પ્રશ્નો

આપણે પૂર્ણાંકની એરે અને સંખ્યાબંધ ક્વેરીઝ આપી છે અને આપેલ શ્રેણીમાં આપણી પાસેના બધા વિશિષ્ટ તત્વોની સંખ્યા આપણે શોધી કા haveવી છે, ક્વેરીમાં ડાબી અને જમણી બે સંખ્યા હોય છે, આ આપેલ શ્રેણી છે, આ સાથે આપેલ રેન્જ અમે…

વધુ વાંચો

રેન્જ ન્યૂનતમ ક્વેરી (સ્ક્વેર રુટ વિઘટન અને છૂટાછવાયા કોષ્ટક)

રેન્જ લઘુત્તમ ક્વેરી સમસ્યામાં અમે ક્વેરી અને પૂર્ણાંક એરે આપ્યો છે. દરેક ક્વેરીમાં દરેક શ્રેણી માટે ડાબી અને જમણી અનુક્રમણિકાઓ તરીકેની શ્રેણી શામેલ હોય છે. આપેલ કાર્ય એ શ્રેણીમાં રહેલી બધી સંખ્યાની ન્યૂનતમ નક્કી કરવાનું છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એરર [] = {2, 5,…

વધુ વાંચો

બાઈનરી એરે પર ક્વેરીઝ ગણતરી અને ટogગલ કરો

કદ n ની એરે ઇનપુટ વેલ્યુ તરીકે આપવામાં આવી છે. સમસ્યા "દ્વિસંગી એરે પરની ગણતરી અને ટogગલ ક્વેરીઝ" નીચે આપેલા કેટલાક પ્રશ્નોને પૂછવાનું પૂછે છે, પ્રશ્નો રેન્ડમ રીતે બદલાઇ શકે છે. ક્વેરીઝ છે query ટogગલ ક્વેરી ⇒ ટgગલ (પ્રારંભ, અંત), આ…

વધુ વાંચો

રેંજ એલસીએમ ક્વેરીઝ

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "રેંજ એલસીએમ ક્વેરીઝ" જણાવે છે કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક એરે અને પ્રશ્નોની સંખ્યા છે. દરેક ક્વેરીમાં શ્રેણી (ડાબે, જમણે) સમાવે છે. આપેલ કાર્ય એ એલસીએમ (ડાબે, જમણે), એટલે કે, ... ની શ્રેણીમાં આવતી બધી સંખ્યાના એલસીએમ શોધવાનું છે.

વધુ વાંચો

એરેમાં આપેલ અનુક્રમણિકા શ્રેણીના જીસીડી

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા 'આપેલ અનુક્રમણિકાના જીસીડી એરેમાં છે' તે જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે અને કેટલીક શ્રેણી પ્રશ્નો આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન, શ્રેણીમાં રચાયેલા પેટા-એરેના સૌથી સામાન્ય સામાન્ય વિભાજકને શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {10, 5, 18, 9,…

વધુ વાંચો

સેગમેન્ટ ટ્રી

જો આપેલ એરેની શ્રેણીમાં વધારા ઉમેરી રહ્યા છે જેની તત્વ મૂલ્યો કોઈપણ સમયે અપડેટ થાય છે. પછી તે પ્રકારની સમસ્યામાં, આપણે સેગમેન્ટ ટ્રી સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને હેન્ડલ કરીએ છીએ. N તત્વો સાથે એરે [a] આપ્યો અને તમારે બહુવિધ પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા છે, દરેક ક્વેરીઝ એક છે…

વધુ વાંચો

જમણી બાજુ પર નાના તત્વોની સંખ્યા

સમસ્યા નિવેદન “જમણી બાજુના નાના તત્વોની સંખ્યા” સમસ્યામાં, અમે એક એરે આપી છે []. નાના તત્વોની સંખ્યા શોધો કે જે દરેક તત્વની જમણી બાજુએ છે. ઇનપુટ ફોર્મેટ પ્રથમ અને માત્ર એક જ લાઇન જેમાં પૂર્ણાંક એન હોય છે. બીજી જગ્યા જેમાં એન જગ્યાથી અલગ પૂર્ણાંકો હોય છે. આઉટપુટ…

વધુ વાંચો