વિશિષ્ટ તફાવતવાળી જોડીની મહત્તમ રકમ

સમસ્યા "વિશિષ્ટ તફાવતવાળા જોડીની મહત્તમ રકમ" જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકોની પૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંક કે આપવામાં આવે છે. પછી અમને સ્વતંત્ર જોડીની મહત્તમ રકમ શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે. અમે બે પૂર્ણાંકો જોડી શકીએ જો તેમની પાસે કે.

વધુ વાંચો

એરેમાં સમાન તત્વો સાથે અનુક્રમણિકા જોડીઓની સંખ્યા

માની લો, આપણે પૂર્ણાંક એરે આપ્યો છે. સમસ્યા "એરેમાં સમાન તત્વો સાથે અનુક્રમણિકાની જોડની સંખ્યા" સૂચકાંકોની જોડીનો નંબર શોધવા માટે પૂછે છે (i, j) એવી રીતે કે એર [i] = એરે [જે] અને હું જે સમાન નથી . ઉદાહરણ એરે [] = 2,3,1,2,3,1,4 3} XNUMX સમજૂતી જોડી…

વધુ વાંચો

આપેલ પેરેંટલ એરેની રજૂઆતથી બાઈનરી ટ્રી બનાવો

સમસ્યા "પેરેંટલ એરેના રજૂઆતથી બાઈનરી ટ્રી બાંધો" કહે છે કે તમને એરે આપવામાં આવે છે. આ ઇનપુટ એરે દ્વિસંગી વૃક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. હવે તમારે આ ઇનપુટ એરેના આધારે બાઈનરી ટ્રી બનાવવાની જરૂર છે. એરે દરેક અનુક્રમણિકા પર પેરન્ટ નોડની અનુક્રમણિકા સંગ્રહિત કરે છે. …

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી ઝાડ આપવામાં, તમે બધા અડધા ગાંઠોને કેવી રીતે દૂર કરશો?

સમસ્યા "દ્વિસંગી ઝાડ આપવામાં, તમે બધા અડધા ગાંઠોને કેવી રીતે દૂર કરો છો?" જણાવે છે કે તમને દ્વિસંગી વૃક્ષ આપવામાં આવ્યું છે. હવે તમારે અડધા ગાંઠો દૂર કરવાની જરૂર છે. અડધા નોડને ઝાડમાં નોડ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેમાં ફક્ત એક જ બાળક હોય છે. ક્યાં તો તે છે…

વધુ વાંચો

તત્વો શોધો જે પ્રથમ એરેમાં હાજર છે અને બીજામાં નથી

સમસ્યા “એલિમેન્ટ્સ શોધો કે જે પહેલા એરેમાં હાજર છે અને બીજામાં નથી” એમ જણાવે છે કે તમને બે એરે આપવામાં આવી છે. એરેમાં બધા પૂર્ણાંકો હોય છે. તમારે તે નંબરો શોધવા પડશે જે બીજા એરેમાં હાજર નહીં હોય પરંતુ પ્રથમ એરેમાં હાજર હશે. ઉદાહરણ …

વધુ વાંચો

બાઈનરી ટ્રીની બાઉન્ડ્રી ટ્રાવર્સલ

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "બાઈનરી ટ્રીની બાઉન્ડ્રી ટ્રાવર્સલ" જણાવે છે કે તમને બાઈનરી ટ્રી આપવામાં આવે છે. હવે તમારે દ્વિસંગી ઝાડની બાઉન્ડ્રી વ્યૂ છાપવાની જરૂર છે. અહીં બાઉન્ડ્રી ટ્રાવર્સલ એટલે કે બધા ગાંઠો ઝાડની સીમા તરીકે બતાવવામાં આવે છે. ગાંઠો અહીંથી જોવામાં આવે છે ...

વધુ વાંચો

જો આપેલ બે સેટ અસ્પષ્ટ છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું?

સમસ્યા "જો આપેલ બે સેટ અલગ થઈ ગયા છે કે કેમ તે તપાસવું?" જણાવે છે કે ધારો કે તમને એરે કહે સેટ 1 [] અને સેટ2 [] ના રૂપમાં બે સેટ આપવામાં આવ્યા છે. તમારું કાર્ય એ શોધવાનું છે કે બે સેટ ડિજjઇંટ સેટ્સ છે કે નહીં. ઉદાહરણ ઇનપુટસેટ 1 [] = {1, 15, 8, 9,…

વધુ વાંચો

આપેલ એરેમાં એક બીજાથી k અંતરની અંદર ડુપ્લિકેટ તત્વો છે કે કેમ તે તપાસો

સમસ્યા "તપાસો કે આપેલ એરે એક બીજાથી k અંતરની અંદર ડુપ્લિકેટ તત્વો ધરાવે છે કે કેમ" તે જણાવે છે કે આપણે k ની રેન્જમાં આપેલ અ unર્ડર્ડર્ડ એરેમાં ડુપ્લિકેટ્સ તપાસવી પડશે. અહીં k ની વેલ્યુ આપેલ એરે કરતા ઓછી છે. ઉદાહરણો K = 3 એર [] =…

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી વૃક્ષનો જમણો દેખાવ છાપો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "દ્વિસંગી ઝાડનો અધિકાર દેખાવ છાપો" કહે છે કે તમને દ્વિસંગી વૃક્ષ આપવામાં આવ્યું છે. હવે તમારે આ વૃક્ષનો યોગ્ય દૃશ્ય શોધવાની જરૂર છે. અહીં, દ્વિસંગી ઝાડની જમણી દૃષ્ટિનો અર્થ એ છે કે જ્યારે વૃક્ષ દેખાય છે ત્યારે અનુક્રમને પ્રિન્ટ કરવું…

વધુ વાંચો

બે લિંક્ડ સૂચિનો આંતરછેદ બિંદુ મેળવવા માટે એક કાર્ય લખો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "બે લિંક્ડ લિસ્ટ્સના આંતરછેદ બિંદુ મેળવવા માટે ફંક્શન લખો" કહે છે કે તમને બે લિંક્ડ સૂચિ આપવામાં આવી છે. પરંતુ તેઓ સ્વતંત્ર રીતે જોડાયેલ યાદીઓ નથી. તેઓ કોઈક સમયે જોડાયેલા છે. હવે તમારે આ બે સૂચિઓના આંતરછેદનો આ બિંદુ શોધવાની જરૂર છે. …

વધુ વાંચો