આપેલ શ્રેણીમાં સમાન અથવા વિચિત્ર સંખ્યાની સંભાવના પર પ્રશ્નો

આપણે પૂર્ણાંકની એરે આપી છે, પ્રશ્નોની સંખ્યા. જ્યાં દરેક ક્વેરીમાં ત્રણ પૂર્ણાંકો હોય છે, જે ક્વેરીના પ્રકારને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો આપણે 0 આપ્યું છે, તો તેનો અર્થ એ કે આપેલ શ્રેણીમાં વિચિત્ર નંબર પસંદ કરવાની સંભાવના આપણે શોધી કા .વી જોઈએ. જ્યાં રેન્જ…

વધુ વાંચો

એરેમાં જોડીની સંખ્યા શોધો જેમ કે તેમનો XOR 0 છે

સમસ્યા "એક એરેમાં જોડીની સંખ્યા શોધો જેમ કે તેમનો XOR 0 છે" રાજ્ય એવું માને છે કે, આપણે પૂર્ણાંકોની એરે આપી છે. સમસ્યાનું નિવેદન એરેમાં જોડીની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે, જેમાં જોડી એઆઈ એક્સઓઆર અજ = 0 છે. નોંધ:…

વધુ વાંચો

ન્યૂમેન-કોનવે સિક્વન્સ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "ન્યૂમેન-કોનવે સિક્વન્સ" જણાવે છે કે તમને ઇનપુટ પૂર્ણાંક "n" આપવામાં આવે છે. પછી તમારે ન્યૂમેન-કોનવે સિક્વન્સનું પ્રથમ નવમું તત્વ છાપવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ n = 6 4 n = 10 6 સમજૂતી કારણ કે આઉટપુટ તત્વો ન્યૂમેન-કોનવેના છઠ્ઠા અને દસમા તત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે ...

વધુ વાંચો

સબઅર્રે પર્વતની રૂપે છે કે નહીં તે શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન "સબરે એ પર્વતના રૂપમાં છે કે નહીં તે શોધો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે અને શ્રેણી આપવામાં આવી છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એ જાણવા માટે પૂછે છે કે આપેલ શ્રેણી વચ્ચે રચાયેલ પેટા-એરે પર્વત સ્વરૂપમાં છે કે નહીં ...

વધુ વાંચો

મિત્રો જોડી બનાવવાની સમસ્યા

સમસ્યાનું નિવેદન "મિત્રોની જોડી બનાવવાની સમસ્યા" જણાવે છે કે ત્યાં N મિત્રો છે. અને તે દરેક એકલા રહી શકે છે અથવા એકબીજા સાથે જોડી શકાય છે. પરંતુ એકવાર જોડી બને પછી, તે બે મિત્રો જોડીમાં ભાગ લઈ શકતા નથી. તેથી, તમારે કુલ માર્ગોની સંખ્યા શોધવાની જરૂર છે ...

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "દ્વિસંગી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર" જણાવે છે કે તમને ઓછામાં ઓછા એક સાથે દ્વિસંગી મેટ્રિક્સ (માત્ર 0 અને 1 સે ધરાવતો) આપવામાં આવે છે 1. બાઈનરી મેટ્રિક્સમાં 1 ધરાવતા નજીકના કોષનું અંતર શોધો. ના તમામ તત્વો માટે…

વધુ વાંચો

મૂળ એરે સમાન કુલ વિશિષ્ટ તત્વો ધરાવતા સબએરેય્સની ગણતરી કરો

પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ "મૂળ એરે જેવા જ અલગ અલગ તત્વો ધરાવતા સબરેની ગણતરી કરો" જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે આપવામાં આવે છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એ પેટા-એરેની કુલ સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જેમાં મૂળ એરેમાં હાજર હોય તેવા તમામ અલગ તત્વો હોય છે. ઉદાહરણ એર [] = {2, 1, 3, 2,…

વધુ વાંચો

બે સ .ર્ટ કરેલી એરેની જોડીઓ ગણતરી કરો જેનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x જેટલો છે

સમસ્યાનું નિવેદન "બે સedર્ટ કરેલ એરેમાંથી જોડીઓની ગણતરી કરો જેમનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x બરાબર છે" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકની બે સedર્ટ કરેલ એરે અને સરવાળો પૂર્ણાંક મૂલ્ય આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન કુલ જોડીની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જે સરવાળે…

વધુ વાંચો

બે ટ્રાવર્સલ્સનો ઉપયોગ કરીને ગ્રીડમાં મહત્તમ પોઇન્ટ એકત્રિત કરો

સમસ્યાનું નિવેદન આપણને "nxm" કદનું મેટ્રિક્સ આપવામાં આવે છે, અને આપણે બે ટ્રાવર્સલ્સનો ઉપયોગ કરીને ગ્રીડમાં મહત્તમ પોઈન્ટ એકત્રિત કરવાની જરૂર છે. જો આપણે સેલ i, j પર standingભા છીએ તો આપણી પાસે સેલ i+1, j અથવા i+1, j-1or i+1, j+1 પર જવા માટે ત્રણ વિકલ્પો છે. તે જ …

વધુ વાંચો

બીએસટીને મીન હીપથી કન્વર્ટ કરો

સમસ્યાનું નિવેદન સંપૂર્ણ દ્વિસંગી શોધ વૃક્ષને જોતાં, તેને Heગલામાં લખો, તેને મિન હીપ્સમાં રૂપાંતરિત કરો, જે BST ને મિન હીપમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. લઘુતમ apગલો એવો હોવો જોઈએ કે નોડની ડાબી બાજુના મૂલ્યો જમણી બાજુના મૂલ્યો કરતા ઓછા હોવા જોઈએ ...

વધુ વાંચો