એરેમાં સમાન તત્વના બે બનાવ વચ્ચે મહત્તમ અંતર

ધારો કે તમને કેટલીક પુનરાવર્તિત સંખ્યાઓ સાથે એરે આપવામાં આવશે. આપણે એરેમાં હાજર, વિવિધ અનુક્રમણિકાવાળી સંખ્યાના બે સમાન પ્રસંગો વચ્ચે મહત્તમ અંતર શોધવાનું છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: એરે = [1, 2, 3, 6, 2, 7] આઉટપુટ: 3 સમજૂતી: કારણ કે એરેમાં તત્વો [1]…

વધુ વાંચો

એરે એલિમેન્ટ્સના જૂથ મલ્ટીપલ ઘટના પ્રથમ ઘટના દ્વારા આદેશ આપ્યો

તમને એક સવાલ આપવામાં આવ્યો છે જેમાં તમે સંખ્યાઓની અનેક ઘટનાઓ સાથે એક સ unsર્ટ કરેલ એરે આપી છે. કાર્ય એ છે કે એરે તત્વોની બધી બહુવિધ ઘટનાઓને પ્રથમ ઘટના દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવે. દરમિયાન, ક્રમ નંબર આવે તેવો જ હોવો જોઈએ. ઉદાહરણ ઇનપુટ: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

વધુ વાંચો

Givenર્ડર એ જ રાખીને આપેલ બે એરેમાંથી મહત્તમ એરે

ધારો કે આપણી પાસે સમાન કદ n ની બે પૂર્ણાંકો એરે છે. બંને એરેમાં સામાન્ય સંખ્યાઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે. સમસ્યાનું નિવેદન પરિણામ એરે બનાવવાનું કહે છે જેમાં બંને એરેમાંથી મહત્તમ મૂલ્યો શામેલ છે. પ્રથમ એરેને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ (પ્રથમના તત્વો…

વધુ વાંચો

એરે ફરીથી ગોઠવો આવા કે એરર [i] i બરાબર છે

"એરેને ફરીથી ગોઠવો જેમ કે એરે [i] = i" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને 0 થી n-1 સુધીની પૂર્ણાંકોની એરે આપવામાં આવે છે. કેમ કે બધા તત્વો એરેમાં હાજર ન હોઈ શકે, તેથી તેમની જગ્યાએ -1 છે. સમસ્યાનું નિવેદન આવામાં એરેને ફરીથી ગોઠવવાનું કહે છે ...

વધુ વાંચો

એરેમાં સૌથી મોટો ડી શોધો જેમ કે a + b + c = d

સમસ્યા નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંકોની એરે છે. ઇનપુટ મૂલ્યો બધા વિશિષ્ટ તત્વો છે. સમસ્યા "એરેમાં સૌથી મોટી ડી શોધો જેમ કે a + b + c = d" એ સમૂહમાં સૌથી મોટા ઘટક 'ડી' શોધવા માટે પૂછે છે જેમ કે + બી + સી =…

વધુ વાંચો

K વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સમાનરૂપે વિતરિત થવાની મહત્તમ ચોકલેટ્સની સંખ્યા

“કે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સમાનરૂપે વિતરિત કરવાની મહત્તમ ચોકલેટ્સ” જણાવે છે કે તમને એન બ nક્સ આપવામાં આવે છે જેમાં તેમાં કેટલાક ચોકલેટ્સ હોય છે. માની લો કે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ છે. સતત બ boxesક્સની પસંદગી કરીને, કે વિદ્યાર્થીઓમાં સમાન રીતે મહત્તમ ચોકલેટનું વિતરણ કરવાનું કાર્ય છે. આપણે કરી શકીએ …

વધુ વાંચો

એરેમાં મહત્તમ સતત નંબર્સ હાજર છે

સમસ્યા નિવેદન ધારો કે તમારી પાસે કદના પૂર્ણાંકોની એરે છે. સમસ્યા "એરેમાં મહત્તમ સતત સંખ્યાઓ" એ એરેમાં વેરવિખેર થઈ શકે તેવી સતત સંખ્યાની મહત્તમ ગણતરી શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 સમજૂતી: આ…

વધુ વાંચો

બીજા એરેનો ઉપયોગ કરીને તત્વોને મહત્તમ બનાવો

માની લો, આપણે એ જ કદ n ની બે પૂર્ણાંકોની એરે આપી છે. બંને એરેમાં સકારાત્મક સંખ્યા છે. સમસ્યાનું નિવેદન બીજા એરે એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને બીજા એરે એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને પ્રથમ એરેને મહત્તમ કરવાનું કહે છે (બીજા એરેના તત્વો આઉટપુટમાં પ્રથમ દેખાવા જોઈએ). …

વધુ વાંચો

બધા ઘટકોને સાથે કરતાં ઓછા અથવા સમાન લાવવા માટે ન્યૂનતમ સ્વેપ્સ આવશ્યક છે

સમસ્યા “બધા તત્વોને સાથે કરતાં ઓછી કે સમાન લાવવા માટે લઘુત્તમ સ્વેપ્સ જરૂરી છે” કહે છે કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક એરે છે. સમસ્યાનું નિવેદનમાં અદલાબદલીની સૌથી નાની ગણતરી શોધવા માટે પૂછવામાં આવે છે કે જે તત્વોને એક સાથે મેળવવા માટે જરૂરી હોય છે જે ઓછા અથવા સમાન હોય છે…

વધુ વાંચો

વિશિષ્ટ તફાવતવાળી જોડીની મહત્તમ રકમ

સમસ્યા "વિશિષ્ટ તફાવતવાળા જોડીની મહત્તમ રકમ" જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકોની પૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંક કે આપવામાં આવે છે. પછી અમને સ્વતંત્ર જોડીની મહત્તમ રકમ શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે. અમે બે પૂર્ણાંકો જોડી શકીએ જો તેમની પાસે કે.

વધુ વાંચો