રોમન ટુ ઇંટીજર લીટકોડ સોલ્યુશન

“રોમન ટુ ઇંટેજર” સમસ્યામાં, અમને તેના રોમન આંકડામાં કેટલાક સકારાત્મક પૂર્ણાંકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી એક તાર આપવામાં આવી છે. રોમન આંકડાઓ નીચે આપેલા કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણાંકોમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય તેવા 7 અક્ષરો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે: નોંધ: આપેલ રોમન અંકનું પૂર્ણાંક મૂલ્ય ઓળંગાઈ જશે નહીં અથવા…

વધુ વાંચો

સ્ક્વેર (અથવા સ્ક્વેર રુટ) વિઘટન તકનીક

તમને પૂર્ણાંક એરેની ક્વેરી આપવામાં આવી છે. આપેલ ક્વેરીની શ્રેણીમાં આવતા તમામ નંબરોનો સરવાળો નક્કી કરવા માટે તમને પૂછવામાં આવશે. આપેલ ક્વેરી બે પ્રકારના છે, તે છે - અપડેટ: (અનુક્રમણિકા, મૂલ્ય) ક્વેરી તરીકે આપવામાં આવે છે, જ્યાં તમને જરૂર છે…

વધુ વાંચો

પુનરાવર્તિત સબબ્રેની મહત્તમ લંબાઈ

સમસ્યામાં "પુનરાવર્તિત સબરેની મહત્તમ લંબાઈ" અમે બે એરે એરે 1 અને એરે 2 આપ્યા છે, તમારું કાર્ય બંને એરેમાં દેખાતી પેટા-એરેની મહત્તમ લંબાઈ શોધવાનું છે. ઉદાહરણ ઇનપુટ: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] આઉટપુટ: 3 સમજૂતી: કારણ કે પેટા-એરેની મહત્તમ લંબાઈ 3 છે અને ...

વધુ વાંચો

એરેમાં સૌથી વધુ અને ઓછામાં ઓછી આવર્તન વચ્ચેનો તફાવત

સમસ્યા "એરેમાં ઉચ્ચતમ અને ઓછામાં ઓછી આવર્તન વચ્ચેનો તફાવત" જણાવે છે કે ધારો કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક એરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન એરેમાં બે અલગ અલગ નંબરોની ઉચ્ચતમ આવર્તન અને સૌથી ઓછી આવર્તન વચ્ચે મહત્તમ તફાવત શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એર [] = {1, 2, 3,…

વધુ વાંચો

આપેલ ઉત્પાદન સાથે જોડી બનાવો

સમસ્યા "આપેલ ઉત્પાદન સાથે જોડી" જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે અને નંબર "x" આપવામાં આવે છે. નિર્ધારિત કરો કે, એરે એ જોડીનો સમાવેશ કરે છે કે જે આપેલ ઇનપુટ એરેમાં 'x' સમાન ઉત્પાદન અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ઉદાહરણ [2,30,12,5] x = 10 હા, તેમાં પ્રોડક્ટ જોડી સમજૂતી છે 2…

વધુ વાંચો

એરેમાં રેન્જનો સરેરાશ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "સરેરાશ શ્રેણીમાં" જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક અરે અને q સંખ્યાના પ્રશ્નો આપવામાં આવે છે. દરેક ક્વેરીમાં ડાબી અને જમણી શ્રેણી તરીકે શામેલ છે. સમસ્યાનું નિવેદન આવનારા તમામ પૂર્ણાંકનું ફ્લોર સરેરાશ મૂલ્ય શોધવા માટે પૂછે છે ...

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી શબ્દમાળાઓને વૈકલ્પિક એક્સ અને વાય ઘટનાઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવો

સમસ્યાનું નિવેદન ધારો કે તમને દ્વિસંગી શબ્દમાળા આપવામાં આવે છે, અને બે સંખ્યાઓ x અને y. શબ્દમાળામાં માત્ર 0 અને 1 નો સમાવેશ થાય છે. સમસ્યા "દ્વિસંગી શબ્દમાળાને વૈકલ્પિક x અને y ઘટનાઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવો" શબ્દમાળાને ફરીથી ગોઠવવા માટે પૂછે છે કે 0 આવે છે x વખત ⇒ 1 આવે છે ...

વધુ વાંચો

એરેને ફરીથી ગોઠવો જેમ કે ઇન્ડેક્સ તત્વો પણ નાના હોય છે અને વિચિત્ર અનુક્રમણિકા તત્વો વધારે હોય છે

સમસ્યાનું નિવેદન તમે પૂર્ણાંકની શ્રેણી આપી છે. સમસ્યા "એરેને ફરીથી ગોઠવો જેમ કે અનુક્રમણિકા તત્વો નાના હોય અને વિચિત્ર અનુક્રમણિકા તત્વો વધારે હોય" એરેને એવી રીતે ફરીથી ગોઠવવાનું કહે છે કે સમકક્ષ તત્વો પણ વિષમ અનુક્રમણિકા તત્વો કરતા નાના હોવા જોઈએ ...

વધુ વાંચો

બે સ .ર્ટ કરેલી એરેની જોડીઓ ગણતરી કરો જેનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x જેટલો છે

સમસ્યાનું નિવેદન "બે સedર્ટ કરેલ એરેમાંથી જોડીઓની ગણતરી કરો જેમનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x બરાબર છે" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકની બે સedર્ટ કરેલ એરે અને સરવાળો પૂર્ણાંક મૂલ્ય આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન કુલ જોડીની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જે સરવાળે…

વધુ વાંચો

માન્ય સુડોકુ

માન્ય સુડોકુ એક સમસ્યા છે જેમાં આપણે 9 * 9 સુડોકુ બોર્ડ આપ્યો છે. આપેલ સુડોકુ નીચે આપેલા નિયમોના આધારે માન્ય છે કે નહીં તે શોધવાની જરૂર છે: દરેક પંક્તિમાં પુનરાવર્તન વિના 1-9 અંકો હોવા જોઈએ. દરેક ક columnલમમાં પુનરાવર્તન વિના 1-9 અંકો હોવા જોઈએ. 9 3 × 3 પેટા-બ ofક્સમાંના દરેક…

વધુ વાંચો