એરેના બે સબસેટ્સનો મહત્તમ શક્ય તફાવત

માની લો, આપણી પાસે પૂર્ણાંક એરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન “એરેના બે પેટામાં મહત્તમ શક્ય તફાવત” એરેના બે સબસેટ્સ વચ્ચેનો મહત્તમ શક્ય તફાવત શોધવા માટે પૂછે છે. શરતોનું પાલન કરવું: એરેમાં પુનરાવર્તન તત્વો શામેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ તત્વની સૌથી વધુ આવર્તન…

વધુ વાંચો

જોડીનો એરે આપ્યો તેમાં બધી સપ્રમાણ જોડી શોધો

બધી સપ્રમાણ જોડી શોધો - તમને એરેની કેટલીક જોડી આપવામાં આવે છે. તમારે તેમાં સપ્રમાણ જોડી શોધવા પડશે. જ્યારે જોડમાં (એ, બી) અને (સી, ડી) કહેવામાં આવે છે ત્યારે સપ્રમાણ જોડીને સપ્રમાણ કહેવાય છે, જેમાં 'બી' 'સી' અને 'એ' ની બરાબર હોય છે ...

વધુ વાંચો

એરેમાં આપેલ અનુક્રમણિકા શ્રેણીના જીસીડી

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા 'આપેલ અનુક્રમણિકાના જીસીડી એરેમાં છે' તે જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે અને કેટલીક શ્રેણી પ્રશ્નો આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન, શ્રેણીમાં રચાયેલા પેટા-એરેના સૌથી સામાન્ય સામાન્ય વિભાજકને શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એરે [] = {10, 5, 18, 9,…

વધુ વાંચો

પરમ્યુટેશન ગુણાંક

સમસ્યા નિવેદન આ સમસ્યા "પરમ્યુટેશન ગુણાંક" માં, જ્યારે અમને એન & કેના મૂલ્યો આપવામાં આવે છે ત્યારે આપણે તેને શોધવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ એન = 5, કે = 2 20 સમજૂતી: એન પી આરનું આ મૂલ્ય ક્રમચય ગુણાંકના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને જોવા મળે છે. એનપીઆર = એન! / (એનઆરઆઈ)! અભિગમ…

વધુ વાંચો

દ્વિપદી ગુણાંક

સમસ્યા નિવેદન આપેલ મૂલ્ય એન અને કે માટે દ્વિપક્ષી ગુણાંક શોધો. “ગણિતમાં, દ્વિપક્ષીય ગુણાંક એ સકારાત્મક પૂર્ણાંકો છે જે દ્વિપક્ષીય પ્રમેયમાં ગુણાંક તરીકે થાય છે. સામાન્ય રીતે, દ્વિપક્ષીય ગુણાંક પૂર્ણાંક એન pair કે ≥ 0 ની જોડી દ્વારા અનુક્રમિત કરવામાં આવે છે અને તે લખેલું છે ”- વિકિપિડિયાથી ટાંકવામાં આવેલ છે. ઉદાહરણ એન = 5, કે…

વધુ વાંચો

ડબલી લિંક્ડ સૂચિનો ઉપયોગ કરીને ડ્યુકનું અમલીકરણ

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "ડબલી લિંક્ડ સૂચિનો ઉપયોગ કરીને ડ્યુકનું અમલીકરણ" કહે છે કે તમારે ડ્યુલી અથવા ડબલી એન્ડેડ કતારના નીચેના કાર્યોને ડબલલી લિંક્ડ સૂચિ, ઇન્સર્ટફ્રન્ટ (એક્સ) નો ઉપયોગ કરીને અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. ): ના અંતમાં તત્વ x ઉમેરો ...

વધુ વાંચો

એરેને ઝિગ-ઝગ ફેશનમાં કન્વર્ટ કરો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "ઝિગ-ઝગ ફેશનમાં એરે કન્વર્ટ કરો" કહે છે કે તમને પૂર્ણાંકો આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન એરેને ઝિગ-ઝેગની રીતમાં સ toર્ટ કરવાનું કહે છે જેથી એરેના તત્વો à a <b> c <d> e… જેવા દેખાશે.

વધુ વાંચો

સortedર્ટ થયેલ એરેમાંથી ડુપ્લિકેટ્સ દૂર કરો

સમસ્યા નિવેદન “સortedર્ટ થયેલ એરેથી ડુપ્લિકેટ્સ દૂર કરો” જણાવે છે કે તમને કદ એનનો સortedર્ટ એરે આપવામાં આવે છે. તમારે એરેમાંથી ડુપ્લિકેટ તત્વોને દૂર કરવાની જરૂર છે. ડુપ્લિકેટ તત્વોને દૂર કર્યા પછી વિશિષ્ટ તત્વો ધરાવતું એરે છાપો. ઉદાહરણ એ [] = {1, 1, 1, 1 {{1 lan સમજૂતી:…

વધુ વાંચો

K થી વધારે અથવા બરાબર પ્રાઇમ ફ્રીક્વન્સીઝ સાથેની સંખ્યા

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા “k થી વધારે અથવા તેના બરાબર ફ્રીકવન્સીવાળા નંબરો” જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકો કદ n ની પૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંક મૂલ્ય k આપવામાં આવે છે. તેની અંદરની બધી સંખ્યાઓ મુખ્ય સંખ્યાઓ છે. સમસ્યા નિવેદનમાં નંબરો શોધવા માટે પૂછે છે જે…

વધુ વાંચો

એરેને ઘટાડેલા ફોર્મમાં ફેરવો

સમસ્યા નિવેદનમાં સમસ્યા "એરેને ઘટાડેલા સ્વરૂપમાં ફેરવો" જણાવે છે કે તમને કદ અને વિશિષ્ટ તત્વોના પૂર્ણાંકોની એરે આપવામાં આવે છે. સમસ્યા નિવેદનમાં એરેને એવી રીતે ઘટાડવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કે નવી સંખ્યાઓ એરેમાં 0 થી n-1 ની રેન્જમાં મૂકવામાં આવે. …

વધુ વાંચો